Εκδόσεις Βιβλίων

Εκδόσεις Βιβλίων

Κατά το Μεσαίωνα συνήθιζαν να λέγουν: «Libri culina gloriae, vitae piper», δηλαδή τα βιβλία είναι το μαγειρείο της δόξας, το πιπέρι της ζωής. Η φράση υποδηλώνει τη σημασία που προσδίδει τo βιβλίο στον (καλό) συγγραφέα και την πνευματική ή την αισθητική απόλαυση, που αυτό χαρίζει απλόχερα στον αναγνώστη. Τα βιβλία, που γράψαμε, είναι καρπός μιας πολύχρονης μελέτης και ερεύνης σε όλους σχεδόν τους χώρους της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας! Έχουν δε μια βαθιά πίστη στην Ελλάδα και τον Χριστό! Καλή ανάγνωση!..

 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (18)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα μιλάμε για τη Σταύρωση του Κυρίου, που ήταν ένα πανάρχαιο ελληνικό έθιμο!..
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (17)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα, συνεχίζουμε να μιλάμε για τη Δίκη του Χριστού, όπου κανείς μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα…
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (16)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα μιλάμε για τη Δίκη του Χριστού, όπου κανείς μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα…
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (15)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα έχουμε το θέμα της Ναζαρέτ, αν ήταν ή όχι ελληνική πόλη κ.ά.
 • Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού!..
  Τα συγκλονιστικά στοιχεία που έφερε μία πολύχρονη μελέτη με εκατοντάδες πολύχρωμους χάρτες, στατιστικούς πίνακες, φωτογραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα, χειρόγραφα και πάσης φύσεως εκπληκτικά πειστήρια για την παγκόσμια ελληνική παρουσία!..
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (14)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα η συνέχεια της διάστασης, που είχε ο Ιησούς με τους Ιουδαίους, όπου θίγεται εμμέσως πλην σαφώς το θέμα της καταγωγής Του!.
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (13)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Σήμερα η συνέχεια της διάστασης, που είχε ο Ιησούς με τους Ιουδαίους, όπου θίγεται εμμέσως πλην σαφώς το θέμα της καταγωγής Του!.
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (12)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Από σήμερα η διάσταση που είχε ο Ιησούς με τους Ιουδαίους όπου θίγει εμμέσως πλην σαφώς το θέμα της καταγωγής Του!.
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (11)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν για πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία, που έχουν σχέση με τη λεγόμενη καταγωγή του Χριστού!..
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (10)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα μια τρίτη συνέχεια: Αν ο Ιησούς Χριστός ήταν, ανθρωπολογικώς, Ιουδαίος ή Γαλιλαίος!
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (9)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα μια άλλη συνέχεια: Αν ο Ιησούς Χριστός ήταν, ανθρωπολογικώς, Ιουδαίος ή Γαλιλαίος!
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (8)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα για το αν ο Ιησούς Χριστός ήταν, ανθρωπολογικώς, Γαλιλαίος!
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (7)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα για “Το αίνιγμα του Ιησού της Γαλιλαίας” και τι λένε οι ιστορικές πηγές για το αν πράγματι ο Ιησούς ήταν Ιουδαίος ή όχι!..
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (6)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα νέα στοιχεία για το ελληνικό όνομα της Παναγίας μας – και όχι μόνο!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..