Εορτάζοντες Άγιοι...

Εορτάζοντες Άγιοι...

Διαβάστε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των Αγίων της Ημέρας, μεταξύ των οποίων πολλών Αγίων του Ελληνισμού, που τιμάει η Εκκλησία μας, αφού η ενάρετη και άγια ζωή τους έγινε παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των χριστιανών της γης!.. Κι όπως λέει η Γραφή: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού. Επαινώ δε υμάς, αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνησθε και καθώς παρέδωκα υμίν τας παραδόσεις κατέχετε…» (Α΄ Κορ.11, 1-2).

 • Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά Αγίους και γεγονότα ως εξής: Απόδοσις εορτής των Χριστουγέννων. Ιερομάρτυρος Ζωτικού του ορφανοτρόφου (1) († δ΄αι.). Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας (†449). Μαρτύρων Βουσίριδος, Γαυδεντίου, Νέμης Ολυμπιοδώρας. Οσίων Γαΐου, Γελασίου, Γεωργίου του εν Κύπρω, «του μαχαιρωμένου».
 • Εορτάζοντες την 30ήν του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσιομάρτυρος Ανυσίας της εν Θεσσαλονίκη (†305), των Μαρτύρων Φιλεταίρου (1) (†351), Λέοντος του αρχιμανδρίτου, Γεδεών «Καρακαλλινού» του νέου, του εν Τυρνάβω (†1812), και της Θεοδώρας τής από Καισαρίδος.
 • Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Δεκεμβρίου!…
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των κάτωθι Αγίων και Οσίων, πολλοί εκ των οποίων, σύμφωνα με τον Συναξαριστή, μαρτύρησαν για του Χριστού την Πίστη την Αγία!..
 • Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη: Των αγίων δισμυρίων (20.000 ) μαρτύρων, των εν Νικομήδεια καέντων και των συν αυτοίς, Δημοσθένους, Δημοκλέους και Δημοκρίτου (†302). Μαρτύρων Γλυκερίου πρεσβυτέρου, Γοργονίου, Δόμνης, Δωροθέου του πρεποσίτου, Ζήνωνος του στρατηγού, Θεοφίλου διακόνου, Ίνδη, Μαρδονίου, Μυγδονίου, Πέτρου, Πλουτοδώρου, Σεκούνδου (1). Οσίων Βαβύλα, Σίμωνος του μυροβλύτου, κτίτορος της εν Άθω ιεράς μονής «Σιμωνόπετρας» και Στεφάνου, του θαυματουργού.
 • Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη: Πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου (1) (†34). Μάρτυρος Μαυρικίου (2) και των συν αυτώ 70 μαρτύρων. Οσίων Θεοδώρου του Γραπτού (†840), Θεοδώρου Α αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Λουκά του Τριγληνού.
 • Εορτάζοντες της 26ην του μηνός Δεκεμβρίου…
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη πολλών Αγίων και γεγονότων όπως: Η Σύναξις της υπεραγίας Θεοτόκου (1) και η εις Αίγυπτον φυγή αυτής. Ιερομαρτύρων Ευθυμίου επισκόπου Σάρδεων του ομολογητού (†840) και Κωνσταντίου του Ρώσου, του εν Κωνσταντινούπολη (†1743). Οσίων Ευαρέστου, του εν τη μονή Στουδίου και Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου (2), του εξ Ιουδαίων. — Κυριακή μετά την Χρίστου Γέννησιν. Μνήμη των αγίων και δικαίων Ιωσήφ του μνήστορος, Δαβίδ του προφητάνακτος και Ιακώβου του Αδελφοθέου.
 • Εορτάζοντες την 25ην του μηνός Δεκεμβρίου!…
  Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, την Προσκύνηση των Μάγων και τιμά τη μνήμη των Ποιμένων που είδαν τον Κύριο Ιησού Χριστό!..
 • Εορτάζοντες την 24ην του μηνός Δεκεμβρίου!...
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων: Ευγενίας οσιομάρτυρος (†262) και των γονέων αυτής Φιλίππου επάρχου παλαιάς Ρώμης και Βασίλλας και των τέκνων αυτών, Πρώτα και Υακίνθου. Μαρτύρων Αχαϊκού, Θεοκλείου, Καστούλου και Σόσσιου. Οσίων Αντιόχου «του της Πανδέκτης». Αφροδισίου, Βιτιμίωνος και Νικολάου του από στρατιωτών και πολλών άλλων.
 • Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των εν Κρήτη αγίων Δέκα Μαρτύρων Αγαθόποδος, Βασιλίδου, Γελασίου, Ευαρέστου, Ευνικιανού, Ευπόρου, Ζωτικού, Θεοδούλου, Ποντίου (Πομπηίου) και Σατορνίνου (†γ΄ αι.). Σχίνωνος και Χρυσογόνου «επάρχου πόλεως Θεσσαλονίκης». Νεομάρτυρος Νικολάου του Καρπενησιώτου. Οσίων Παύλου αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας, Ναούμ (1) φωτιστού και ιεροκήρυκος Βουλγαρίας, του θαυματουργού και Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής. Μνήμη των εγκαινίων της αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ήτοι τον πολυυμνήτου ναου της του Θεού Σοφίας (562).
 • Εορτάζοντες την 22αν του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Αναστασίας (1) της φαρμακολυτρίας της εν Θεσσαλονίκη (†304), των Μαρτύρων Θεοδότης και Χρυσογόνου «του θεοσεβεστάτου διδασκάλου» (†304) και Ζωίλου.
 • Εορτάζοντες την 21ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Ιουλιανής και των συν αυτή 500 εν Νικομήδεια (†304), Θεμιστοκλέους (1) (†251) και Οσίου Πέτρου μητροπολίτου πάσης Ρωσίας, του θαυματουργού.
 • Εορτάζοντες την 20ήν του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τα Προεόρτια της εορτής των γενεθλίων του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, καθώς και του Ιερομάρτυρος και αποστολικού πατρός Ιγνατίου του Θεοφόρου (1), του οσίου Φιλογονίου του από δικολόγου γενομένου πατριάρχου Αντιοχείας (2) και του Νεομάρτυρος εκ Θάσου Ιωάννου (†1652).
 • Εορτάζοντες την 19ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Βονιφατίου (†290), Άρεως (†308), Ευτυχίου, Θεσσαλονίκης, Ηλία, Πρόβου. Πολυεύκτου του Καισαρέως, Τιμοθέου και Τρύφωνος. Οσίων Αγλαΐας της Ρωμαίας και Γρηγεντίου επισκόπου Αιθιοπίας...
 • Εορτάζοντες την 18ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Ερμύλου, Μοδέστου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (†389) και Φωκά. Μαρτύρων Αλφειού του αναγνώστου, Ευβιότου, Ζακχαίου διακόνου. Κάστορος. Καστούλου του Διαιταρίου, Κλαυδίου, Μαρκελλίνου και Μάρκου, Τραγκυλίνου και Μαρκίας. Νικοστράτου, Ζωής Σεβαστιανού του Συγκλητικού (†287). Σοφίας της θαυματουργού και Τιβουρτίου. Οσίων Φλώρου επισκόπου Αμινσού (1) και Μιχαήλ του συγκέλλου και ομολογητού.