Φιλοσοφικοί Διάλογοι!..

Φιλοσοφικοί Διάλογοι!..

Νοητοί και πολλάκις νυχτερινοί φιλοσοφικοί διάλογοι του Άγγελου Παν. Σακκέτου με μεγάλους άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής αρχαιότητας, της Βυζαντινής εποχής, αλλά και του Νεότερου Ελληνισμού, για να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν και εν τω μέτρω των δυνάμεών μας, να προσεγγίσουμε καλύτερα το έργο των μεγάλων αυτών μορφών του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, ώστε να τους φέρουμε πιο κοντά στους σημερινούς Έλληνες, ενώ πολλούς εξ αυτών θα τους ανασύρουμε από την «αφάνεια» προς το φως!.. Άλλωστε, όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας: «Η αηδών νύκτωρ γλυκύτερους ήχους εκπέμπει»!.. (= «Το αηδόνι τη νύκτα κελαηδεί πιο γλυκά»)!..

  • Τι έχεις να μας πεις, Κλαύδιε Αγαθίνε;
    Μια νοητή νυχτερινή συζήτηση με τον αρχαίο γιατρό, Κλαύδιο Αγαθίνο, από τη Σπάρτη, για να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν και εν τω μέτρω των δυνάμεών μας, να προσεγγίσουμε καλύτερα το έργο των μεγάλων αυτών μορφών του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, ώστε να τους φέρουμε πιο κοντά στους σημερινούς Έλληνες, ενώ πολλούς εξ αυτών θα τους ανασύρουμε από την «αφάνεια» προς το φως!.. Άλλωστε, όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας: «Η αηδών νύκτωρ γλυκύτερους ήχους εκπέμπει»!.. (= «Το αηδόνι τη νύκτα κελαηδεί πιο γλυκά»)!..
  • Σε ρωτώ, φιλόσοφε Αγαθία!..
    Μια νοητή νυχτερινή συζήτηση με τον γνωστό σχολαστικό φιλόσοφο Αγαθία από τη Μυρίνη (εξ ου και Μυριναίος). Μια συζήτηση η οποία επεκτείνεται στο χώρο που πραγματεύτηκε ο γνωστός φιλόσοφος και ιδίως τα πολυάριθμα επιγράμματά του!... ("Όταν μένει ακίνητο το νερό, που νομίζουμε ότι κοιμάται, ξυπνάει κι αυτό για να χαρίσει ζωή σε όλους τους αγρούς, όπως κι εμείς, Αχαιέ, χαρίσαμε τη ζωή σε όλους τους πνευματικούς αμπελώνες όχι μόνο της εποχής μας, αλλά και της δικής σας εποχής!..").
  • Διάλογος με τον ... Αντισθένη!!
    Νοητοί φιλοσοφικοί διάλογοι του Άγγελου Παν. Σακκέτου με μεγάλους άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής αρχαιότητας, της Βυζαντινής εποχής, αλλά και του Νεότερου Ελληνισμού, για να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν και εν τω μέτρω των δυνάμεών μας, να προσεγγίσουμε καλύτερα το έργο των μεγάλων αυτών μορφών του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, ώστε να τους φέρουμε πιο κοντά στους σημερινούς Έλληνες, ενώ πολλούς εξ αυτών θα τους ανασύρουμε από την «αφάνεια» προς το φως!.. ¨Αλλωστε, όπως έλεγαν οι πρόγονοί μας: «Η αηδών νύκτωρ γλυκύτερους ήχους εκπέμπει»!.. (= «Το αηδόνι τη νύκτα κελαηδεί πιο γλυκά»)!.. Μαζί μας σήμερα ο ... Αντισθένης (!!)