Παραψυχολογία!..

Παραψυχολογία!..

Παραψυχολογία!... Θέματα που έχουν να κάνουν με έρευνες πάνω σε θέματα παραψυχολογίας και μεταφυσικής, έτσι όπως τα βιώνουν όλες σχεδόν οι κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού, δίνοντας με τον τρόπο τους μία άλλη διάσταση στο χώρο της μεταφυσικής επιστήμης!.. Άλλωστε η παραψυχολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος ο οποίος ασχολείται με την έρευνα παραψυχολογικών φαινομένων, δηλαδή αυτών που γίνονται αντιληπτά πέραν τών φυσικών αισθητήριων ικανοτήτων και δεν μπορούν να εξηγηθούν βάσει τών φυσικών νόμων ή τής επιστημονικής γνώσης!.. 

  • Το όνειρο είναι ικανό να ρυθμίσει την ίδια τη ζωή μας; (1)
    Δεν είναι μόνον οι σημερινοί άνθρωποι που δίνουν σημασία στα όνειρα. Οι αρχαίοι προσπαθούσαν είτε να ερμηνεύσουν τα όνειρα είτε να προκαλέσουν όνειρα που να προλέγουν το μέλλον!. Στο Βυζάντιο, για παράδειγμα, η πίστη στα όνειρα ήταν μεγάλη. Υπήρχαν και ειδικά συγγράμματα, οι λεγόμενες «ονειροκριτικές» (με κυριότερα αυτά του Αρτεμίδωρου και του Αχμέτ Μαζάρ). Ερώτημα, λοιπόν: Το όνειρο είναι ικανό να ρυθμίσει την ίδια τη ζωή μας; Διαβάστε τι αποκαλύπτει μία προσωπική μας έρευνα!...