12/09/17 16:47 - Εορτάζοντες Άγιοι της 12ης Σεπτεμβρίου!

 

Εορτάζοντες Άγιοι της 12ης Σεπτεμβρίου!

Από την Εκκλησία μας σήμερα τιμώνται οι Άγιοι: Αυτόνομος ο Ιερομάρτυρας , Κουρνούτος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Ικονίου, Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αλεξανδρείας , Ιουλιανός ο Πρεσβύτερος , Μακεδόνιος, Θεόδουλος και Τατιανός οι Μάρτυρες , Δανιήλ ο Θάσιος , Ωκεανός ο Μάρτυρας , Ανδρόνικος ο εν τη Ατρώα , Χρυσόστομος Σμύρνης ο Εθνοιερομάρτυρας , Αμβρόσιος ο Εθνοιερομάρτυρας, Μητροπολίτης Μοσχονησίων , Προκόπιος Λαζαρίδης ο Εθνοιερομέρτυρας, Μητροπολίτης Ικονίου (1911 – 1923) , Γρηγόριος ο Εθνοιερομάρτυρας , Ευθύμιος ο Εθνοιερομάρτυρας , Albeus (Ιρλανδός).

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο Άγιος Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και είχε στην επισκοπή του πλούσια χριστιανική δράση. Όταν άρχισε ο διωγμός του Διοκλητιανού εγκατέλειψε τη θέση του, και πήγε στους Σώρεους της Μικράς Ασίας. Εκεί εγκαταστάθηκε στο σπίτι ενός χριστιανού, του Κορνήλιου και συνέχιζε να διδάσκει το Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια μετέβη στην Λυκαονία και στην Ισαυρία για να συνεχίσει το έργο του. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του χειροτόνησε διάκονο τον Κορνήλιο. Ύστερα από καιρό όταν επέστρεψε στους Σωρεούς, και είδε το πολύ καλό έργο πού είχε κάνει να ασπαστούν τον χριστιανισμό πολλοί άνθρωποι, τον χειροτόνησε ιερέα. Αφού επισκέπτεται πολλές περιοχές στον Εύξεινο Πόντο επιστρέφει πάλι κοντά στον Κορνήλιο και τον χειροτονεί επίσκοπο. Το θεάρεστο έργο που έχει κάνει ο άγιος Αυτόνομος ενοχλεί τούς ειδωλολάτρες και τον σκοτώνουν με λιθοβολισμό την ώρα πού λειτουργούσε μέσα στο ναό το 313 μ.Χ. [Βλέπε: Ορθόδοξος Συναξαριστής)

Απολυτίκιον
Ήχος α'. Της ερήμου πολίτης.

Εκ Δυσμών ανατείλας ως αστήρ ουρανόφωτος, και προς την Εώαν εκλάμψας, ταίς ακτίσι των τρόπων σου, τον Ήλιον της δόξης Ιησούν, εδόξασας αθλήσει σου στερρή· διά τούτο εδοξάσθης θεουργικώς, Αυτόνομε Πατήρ ημών. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.
https://soundcloud.com/byzantine-music/09-12