21/11/17 18:53 - Πώς έγινε η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας;

 

Πώς έγινε η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας;

Άγνωστες λεπτομέρειες με κωδικούς και ονομασίες, που έρχονται για πρώτη φορά στο διαδικτυακό φως! Μετά την έκρηξη του κινήματος στη Μολδοβλαχία η κατάσταση ξέφυγε πια από τα χέρια της Φιλικής Εταιρείας: το έργο της άλλωστε είχε ουσιαστικά τελειώσει, αφού τα σχέδιά της για την οργάνωση της Επανάστασης και την υποκίνηση των Ελλήνων να συμμετάσχουν αθρόοι σ’ αυτή είχαν κατά κάποιον τρόπο εκτελεστεί.

ΕΙΝΑΙ αλήθεια, ότι η Φιλική Εταιρία ήταν μία Ελληνική μυστική οργάνωση πατριωτικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το πρώτο δεκαπενθήμερο του 1814, με σκοπό την προετοιμασία και την πραγματοποίηση του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων εναντίον του οθωμανικού ζυγού. Η Φ.Ε. αποτέλεσε τον τελευταίο κρίκο σε μια μεγάλη αλυσίδα εθνικών και συνωμοτικών κινήσεων, που άρχισαν σχεδόν αμέσως μετά την Άλωση και αποσκοπούσαν άλλοτε στην ιδεολογική προπαρασκευή των υπόδουλων και άλλοτε στην οργάνωση επαναστάσεων εναντίον των Τούρκων. Οι προσπάθειες αυτές απέκτησαν την οριστική τους μορφή στα τέλη του 18ου αι. και στις αρχές του 19ου, καταλήγοντας στην ίδρυση (συνήθως μεταξύ των απόδημων Ελλήνων) εκπαιδευτικών και πατριωτικών οργανώσεων, όπως η Εταιρεία των Φίλων (Βουκουρέστι), ο Φοίνιξ (Ρωσία, 1787), η Ελληνική Εταιρεία και το Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείον (Παρίσι 1809) και η Φιλόμουσος Εταιρεία (Αθήνα 1813).

Η ίδρυση της Φ.Ε. στηρίχτηκε στην πεποίθηση –διάχυτη στον ελληνικό κόσμο μετά τις αλλεπάλληλες αποτυχίες των επαναστατικών κινημάτων που στηρίζονταν στους ξένους– ότι η εθνική αποκατάσταση θα έπρεπε να στηριχτεί στον αγώνα και στις θυσίες των ίδιων των Ελλήνων, και όχι, όπως νόμιζαν άλλοτε, εις την φιλανθρωπίαν των χριστιανών βασιλέων. Οι εμπνευστές επίσης της Εταιρείας πίστευαν ότι οι περιστάσεις επέβαλλαν την επίσπευση της επαναστατικής δράσης και όχι την αναβολή, την οποία θεωρούσαν μακροπρόθεσμα περισσότερο αποτελεσματική όσοι προτιμούσαν να προηγηθεί η πνευματική ακμή και η πολιτική ωρίμαση του υπόδουλου ελληνικού λαού.

Για τη λύση των πολλών και σοβαρών προβλημάτων που δημιούργησαν αμέσως στη Φ.Ε. η εξάπλωση και τα αναπόφευκτα έξοδά της, συστήθηκαν, κατά τα τέλη του 1818 και τις αρχές του 1819, εφορείες με διοικητική και ταμιευτική δικαιοδοσία. Εφορείες ιδρύθηκαν στην Κωνσταντινούπολη (Απρίλιος 1819), στη Σμύρνη, στη Σάμο, στη Xίο, στην Καλαμάτα, στην Ύδρα, στο Μεσολόγγι, στα Γιάννενα, καθώς επίσης και σε διάφορες πόλεις των παραδουνάβιων χωρών, όπου η οργάνωση είχε αναπτύξει την εντονότερη προπαγάνδα της.

Ο πολλαπλασιασμός εξάλλου των μελών είχε ως αποτέλεσμα επικίνδυνες ακριτομύθιες (στις παραμονές της Επανάστασης είχαν ατονήσει εντελώς και οι κανονισμοί και η μυστικότητα), καταχρήσεις από μερικούς διαχειριστές των ταμείων της Εταιρείας και αντιθέσεις μεταξύ διαφόρων στελεχών. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε στους αρχηγούς της Φ.Ε. φόβους για ενδεχόμενη αποκάλυψη της οργάνωσης και εξάρθρωσή της από τους Τούρκους. Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο να επιταχυνθεί η εκτέλεση των επαναστατικών της σχεδίων και η ανάθεση του έργου αυτού σε έναν ηγέτη με κύρος και μεγάλη υπόληψη στον ελληνικό κόσμο.

Πώς έγινε η σύσταση της Φιλικής Εταιρείας;

Άγνωστες λεπτομέρειες με κωδικούς και ονομασίες, που έρχονται για πρώτη φορά στο διαδικτυακό φως! Πρόκειται για μια άγνωστη στο ευρύ αναγνωστικό κοινό δημοσιίευση του μεγάλου Έλληνα λογίου Ρένου Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Φύλλο: 25/3/1958, Σελίδα: 6. Ας διαβάσουμε, λοιπόν, ένα απόσπασμα από αυτή τη δημοσίευση με τίτλο: ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: