13/08/18 21:30 - Οι μεγάλες αποκαλύψεις του πανεπιστημιακού δασκάλου Λουκά Χ. Φίλη!

 

Οι μεγάλες αποκαλύψεις του πανεπιστημιακού δασκάλου Λουκά Χ. Φίλη!

Σε τηλεοπτική συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή της θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λουκά Χαρ. Φίλη, την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 1999, υποστηρίχθηκε η άποψη του κ. Καθηγητού ότι ο Ιησούς Χριστός είχε Ελληνική παιδεία και αγαπούσε υπερβολικά τους Έλληνες και τον Ελληνισμό! Αλλά να ήταν μόνον αυτές οι αποκαλύψεις; Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..

ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι με τον πανεπιστημιακό δάσκαλο, Λουκά Χαρ. Φίλη, έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές. Σε διάφορες δημόσιες συζητήσεις, αλλά και στην τηλεόραση, όπου ο γράφων έκανε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές γύρω από θέματα Ελληνισμού και

Ορθοδοξίας.

Ήταν επόμενο στον πανεπιστημιακό δάσκαλο να τεθούν ορισμένες απαντήσεις. Και δόθηκαν οι απαντήσεις. Απαντήσεις οι οποίες, σε γενικές γραμμές, έχουν ως εξής:

1. Ο περιούσιος λαός, είναι ο ελληνικός που έπρεπε να προλειάνει την οδό για την Έλευση του Ενός και Αληθινού Θεού, του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού!

Η παραπάνω δήλωση του κ. Λουκά Χαρ. Φίλη έγινε στην τηλεοπτική εκπομπή. «Το Ντοκουμέντο της Εβδομάδος» στην «ΤΗΛΕΤΩΡΑ» την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 1999.

2. Ο Χριστός, επιτιθέμενος κατά των Ιουδαίων χαρακτηρίζοντας αυτούς χειρότερους των τελωνών και των πορνών, απίστους και αμετανοήτους, προλέγει ότι: «αρθήσεται απ’ αυτών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει ποιούντι καρπούς αυτής»; Ποιο έθνος άραγε; Μήπως το ελληνικό;

Ο Λουκάς Χαρ. Φίλης, υπήρξε κατηγορηματικός: «Ο Ιησούς Χριστός εννοούσε το ελληνικό έθνος!»

3. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι ο Λουκάς Χαρ. Φίλης εις το βιβλίο του: «Η «ΚΟΙΝΗ» ΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 27 ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Δ.» και δη εις την σελίδα 146, γράφει ότι οι Έλληνες που ζήτησαν να δουν τον Ιησούν ήσαν Έλληνες από την Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τηρούν τις επιφυλάξεις τους ως προς την πληροφορία αυτή.

Ο λόγος αυτός έμελλε να επαληθευθεί από την ιστορία πολύ σύντομα, όταν το Χριστιανικό Ευαγγέλιο το ανέλαβαν στα χέρια τους οι Έλληνες και οι Ελληνιστές για να το μεταφέρουν δια της Ελληνικής Γλώσσας σε ολόκληρη την Οικουμένη!

Και κάτι πολύ σημαντικό:

4. Για το χρονικό  διάστημα των 18 ετών, όπου, όντως, δε λέγεται τίποτα στα ιερά μας κείμενα περί της δράσεως του Ιησού, αυτό έδωσε λαβή για πολλά σχόλια, εικόνες και αυθαίρετες γνώμες. Μερικοί υποστήριζαν – και επαναλαμβάνεται ο ισχυρισμός αυτός κατά κόρον από εγγράμματους και ολιγογράμματους – ότι μετέβη στην ... Ινδία και εσπούδασε φιλοσοφία, κάτι που προέκυψε από την πλεκτάνη κάποιας μηχανορράφου και πλαστογράφου κυρίας, η οποία είχε αποκρύψει, ήτοι είχε θάψει, σχετικές μεμβράνες με περιεχόμενο στις σπουδές του Ιησού Χριστού στην Ινδία! Μετά παρέλευση πολλών ετών, ελπίζοντας ότι θα είχαν αποκτήσει την ιδιότητα αρχαίων χειρογράφων, ξέθαψε τις μεμβράνες και τις παρουσίασε ως εύρημα αρχαίων χειρογράφων! Η αποκάλυψη της μηχανορραφίας της πλαστογράφου γυναικός διεσκόρπισε την αχλή αυτού του μυστηρίου περί αυτού του μύθου. Άλλοι υποστήριξαν, ότι ο Ιησούς Χριστός μετέβη στην Αλεξάνδρεια για ευρύτερες σπουδές, από όπου και μετέβη στη Ρώμη για να επανακάμψει στη Γαλιλαία στην ηλικία των 30 ετών.

5. Όπως τα περί μεταβάσεως του Ιησού Χριστού στην Ινδία, έτσι και τα περί μεταβάσεως στην Αλεξάνδρεια και από εκεί στη Ρώμη για ευρύτερες σπουδές ελέγχονται ως αβάσιμα, υποβολιμαία ή οφείλονται σε παρεξήγηση. Σε παρεξήγηση λ.χ. οφείλεται ο ισχυρισμός της μεταβάσεως του Ιησού στην Αλεξάνδρεια. Ο Ιησούς, στην προκειμένη περίπτωση, συγχέεται και ταυτίζεται με άλλο πρόσωπο, συνώνυμο από την Αίγυπτο, για το οποίο κάνει λόγο ο Ιώσηπος (Ιουδ. Πόλ. ΙΙ 13,5) . Επί του θέματος τούτου κάποια νύξη γίνεται και στις Πράξεις των Αποστόλων , αν και χρονολογικά δε συμπίπτει ο βίος του Ιησού προς τον εξ Αιγύπτου ορμώμενο, ο οποίος αναστάτωσε τη χώρα και εξήγαγε «εις την έρημον τους τετρακισχιλίους άνδρας των σικαρίων».

Πρόκειται όντως για έναν ταραχοποιό και ψευδοπροφήτη Αιγύπτιο, τον οποίον ταύτισαν και με τον Παύλο. Η χρονική απόσταση μαρτυρεί περί της συγχύσεως. Τη σύγχυση επιμαρτυρεί και η μνεία του Ιωσήπου (Ιουδ. Πόλ. ΙΙ,13, 5,6) επιτείνει δε αυτήν ο ισχυρισμός των Λυκαόνων οι οποίοι εξέλαβαν τον Παύλο ως την Ερμή (βλ. Ιωάν. Χρυσοστόμου, Περί Ιερωσύνης 4,7 (Migne E.Π. 48, 670). Πρβλ. και G. Legeal Jesus L’ Alexandrin Paris 1901 Λουκ. Χ. Φίλη, Η γλώσσα της Κ.Δ. 119).

[Περισσότερα περί όλων αυτών διαβάστε στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»].