23/04/19 22:16 - Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω…

 

Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω…

Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω,
Πλάστη δικέ μου και του κόσμου;
Μέσα μου ανέκφραστ’ είναι πόθοι,
κι έπρεπε νάχω άρπες αγγέλων,
ήχο να κάμω και σκοπό μου
ό,τι για Σε η ψυχή μου νιώθει.
Το πιο καλό δοξαστικό μου
θα μένει αυτό που δεν ειπώθη!

Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ