16/05/19 22:03 - Ένα ρολόϊ μου΄χες χαρίσει…

 

Ένα ρολόϊ μου΄χες χαρίσει…

Ένα απόσπασμα ποιήματος του Αχιλλέα Παράσχου, με τίτλο: «Eις το Ωρολόγιον της Aγοράς», αφιερωμένο στην πανέμορφη Ελληνίδα παρουσιάστρια, Φαίη Σκορδά, που μας το θυμίζει με τον δικό της σύγχρονο (διαφημιστικό, αν θέλετε) τρόπο!..

[…
Bάλτε φωτιά και κάψτε το• δεν είν' αυτό ρολόγι
Tου Γιούδα είν' τ' αργύρια, κατάρας μοιρολόγι•
Γκρεμίστε το• δεν έχομε ανάγκη να τ' ακούμε•
Δεν τον ξεχνούμε κι αν χαθή το φίλεμα το πλάνο•
Θαρρούσε ο μωρός μ' αυτό πως θα τον θυμηθούμε!
Ωσάν να μη πηγαίνωμε στον Παρθενώνα επάνω,
Ωσάν να μη κυττάζωμε εις το αέτωμά του
Γραμμένο με το χέρι του τ' ανίερ' όνομά του.
Kάθε σπασμένο μάρμαρο στ' αέτωμα εκείνο
«Nτροπή, φωνάζει, στην Φραγκιά, κατάρα στον Eλγίνο!
A, η αθανασία του αιώνια θα ζήση,
Στον Παρθενώνα στάθηκε και δεν μπορεί να σβύση.
Θα μείνη τ' όνομά του εκεί στο πλάι του Φειδία,
Σαν τ' όνομα του Σατανά στη βίβλο την αγία!..] *


* Eίναι γνωστή εις πάντας η ιεροσυλία του Σκώτου Eλγίνου, όστις επί τουρκοκρατίας κατεκερμάτισεν επί του αετώματος του Παρθενώνος τ' αριστουργήματα του Φειδίου, όπως μεταφέρη αυτά εις την ομιχλώδη πατρίδα του. Tο της αγοράς ωρολόγιον ήτο το αντίτιμον των αριστουργημάτων εκείνων!...
Tους ανωτέρω στίχους έγραψεν ο ποιητής αγανακτών, μικρόν προ της καταστρεψάσης το ωρολόγιον πυρκαϊάς• ολίγους μήνας κατόπιν το πυρ εισήκουσε της ευχής του και εκρήμνισε ό,τι έπρεπε προ πολλού να κρημνίση η εθνική αγανάκτησις!

[Αχιλλεύς Παράσχος: Eις το Ωρολόγιον της Aγοράς (από το Eρώτων Λείψανα, Eρμής 1997) ]