22/05/19 20:16 - Τι έγραφε άραγε ο Μακρυγιάννης για τις εκλογές; (5)

 

Τι έγραφε άραγε ο Μακρυγιάννης για τις εκλογές; (5)

Το δημοκρατικό μας πολίτευμα έχει ως βάση την ελεύθερη βούληση του λαού, που είναι οι εκλογές. Από την αρχαία Αθήνα, όπου οι πολίτες δέχονταν το ερώτημα: «Τις αγορεύειν βούλεται;» μέχρι τις πρώτες μετά-επαναστατικές εκλογές και μέχρι τις σημερινές Ευρωεκλογές, ένα πράγμα διαπιστώνει κανείς: το πάθος των εκλογέων για το παρασκήνιο. Ήδη έχουμε αρχίσει μια σειρά άρθρων, επιλέγοντας τα κυριότερα σημεία των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, όπου κάνει αναφορά στις εκλογές! Διαβάζουμε, λοιπόν:

«…Αφού ο Κωλέτης έκαµεν την δουλειάν του καθώς ήθελε µε τις Βουλές, τότε τους διάλυσε για-να 'νεργήση να γένουν νέες. Τότε ο Κριτζώτης, Γρίβας, Παπακώστας, Μαµούρης κι' άλλοι ενώνονται µε τον Μεταξά και Μαυροκορδάτο και γίνονται ένα. Μου λένε κ' εµένα να ενωθώ. Τους λέγω δεν θέλω µήτε υπέρ, µήτε κατά. 'Οταν ιδώ πράµατα πατριωτικά και φρόνιµα, "είµαι µαζί τους, ειδέ δεν είµαι• ""Και δεν είµαι και προδότης να σας προδίνω""," είπα του Μεταξά και Μαυροκορδάτου. Ο Κωλέτης, σαν φύγαν αυτείνοι, "µου στέλνει τον Γαρδικιώτη να πάγω, µε θέλει. Σηκώθηκα πήγα. ""Αγαπητέ" "κουµπάρε, τόσον καιρόν εδώ πλησίον σου και να µην έρθης να σε ιδώ;-" Του λέγω, έχεις πολλές δουλειές και δεν σε βαρύνω κ' εγώ µε την παρουσίαν "µου. Τι µε θέλεις; -Σε θέλω να σε ιδώ"". Του λέγει ο Γαρδικιώτης• ""Ο " Μακρυγιάννης είναι κουµπάρος µας, να έµπη τώρα εις τις εκλογές τις νέες βουλευτής αυτός κι' ο Βλάχος, να 'µπης κ' εσύ κι' ο Καλλεφουρνάς. Και να "ενωθούµεν όλοι. -Αγαπητέ Γαρδικιώτη, ο Μακρυγιάννης να 'µπη βουλευτής; " Εγώ τον έχω να τον κάµω γερουσιαστή! Εγώ θα τον κάµω αρχηγό της Εθνοφυλακής, θα τον κάµω 'πασπιστή του Βασιλέως -όσα µιλήσαµεν οι τρεις όταν ορκιστήκαµεν• κι' όποτε βρούµεν τον καιρόν, να τηράξωµεν δια τα έξω, ν' αξήνωµεν την πατρίδα µας. Ο Μακρυγιάννης έφκειασε αυτό το τραπέζι, οπού καθόµαστε, και µας σύναξε όλους• κι' αφού το 'στρωσε, σηκώθη 218 κ' έφυγε και µας άφησε µοναχούς. Εγώ του είχα τον Μεγαλόσταυρον έτοιµο. Ο Μακρυγιάννης (λένε του Βασιλέα, λένε εµέναν) κάνει νέους όρκους και "παίρνει υπογραφές"". Εγώ λέγω του Βασιλέα• ""Ψέµατα, Μεγαλειότατε"". Ο " Μακρυγιάννης τώρα εις τις νέες Βουλές πρέπει να συντρέξη την Κυβέρνησιν να µπούνε εκείνοι οπού θα διορίσω κ' εγώ, δια-ν' ακούγεται και εις τους έξω ανθρώπους ότι ο Κωλέτης είναι µε το µέρος του... και τον υπολήπτονται οι 'Ελληνες….|»

«…Ο Κριτζώτης, Γρίβας, Μαµούρης, Παπακώστας κι' άλλοι ενώθηκαν µε τον Μεταξά, Μαυροκορδάτο κι' άλλους και πάνε δια τις νέες εκλογές να κάµουν δύναµιν να 'ρθούνε αναντίον της Κυβέρνησης. Και συνοµίλησαν να γένη µίαν ηµέρα κίνηµα παντού, ώστε η Κυβέρνηση να µην µπορή να προφτάση. ∆εν ήταν πατριωτική η καρδιά τους. Πήγε ο Γρίβας εις την Βόνιτζα, σήκωσε την σηµαία. Τον πλάκωσαν χωρίς-να ρίξη ντουφέκι, τον έρριξαν εις την θάλασσα. Αν δεν τον σώναν οι 'Αγγλοι, ήταν χαµένος. Πήγε εις την Αγιοµαύρα µε καµµίαν ογδοηνταριά ανθρώπους οπού 'χε, έκατζε καµόσες ηµέρες κι' από-'κεί πήγε εις την Πρέβεζα κι' από-κεί 'σ τα Γιάννενα. Τελειώνοντας αυτός, σηκώνεται ο Φαρµάκης µ' άλλους εις τον 'Επαχτον. Παίρνει ο Μαµούρης του Μεταξά και Μαυροκορδάτου τριάντα-πέντε-χιλιάδες δραχµές, οπού σύναξαν συνεισφορά δια-να βοηθήσουνε αυτό το κίνηµα, τους γέλασε και γύρισε µε την Κυβέρνησιν. Πήγε και σκοτώνεταν µε τους συντρόφους του, τον Φαρµάκη και τους άλλους. Γύµνωσε κι' ένα χωριόν, κεφαλοχώρι του Κράβαρι, οπού ήταν ο Φαρµάκης µέσα και τ' άφησε κ' έφυε• µπήκε ο Μαµούρης µε το φουσσάτο της Κυβέρνησης, δεν τους άφησαν ούτε στάχτη. Καταπολέµησαν τον Φαρµάκη, τον νίκησαν. Τον έπιασαν µ' άλλους και τον πήγαν εις το Παλαµήδι. Σηκώνεται ο Κριτζώτης εις την Χαλκίδα. Πάγει ο Γαρδικιώτης µ' όλη την δύναµη, πολεµούν. Κόβει το κανόνι το χέρι του Κριτζώτη. Σώθη εις την Χιόν. Ρήµαξε το Γριπονήσι το φουσσάτο κι' ο αρχηγός Γαρδικιώτης. Και σκοτώθη τόσος κόσµος….»

Με σεβασμό και τιμή
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Τετάρτη, 22 Μάιου 2019