23/05/19 22:23 - Τι έγραφε άραγε ο Μακρυγιάννης για τις εκλογές; (6)

 

Τι έγραφε άραγε ο Μακρυγιάννης για τις εκλογές; (6)

Το δημοκρατικό μας πολίτευμα έχει ως βάση την ελεύθερη βούληση του λαού, που είναι οι εκλογές. Από την αρχαία Αθήνα, όπου οι πολίτες δέχονταν το ερώτημα: «Τις αγορεύειν βούλεται;» μέχρι τις πρώτες μετά-επαναστατικές εκλογές και μέχρι τις σημερινές Ευρωεκλογές, ένα πράγμα διαπιστώνει κανείς: το πάθος των εκλογέων για το παρασκήνιο. Ήδη έχουμε αρχίσει μια σειρά άρθρων, επιλέγοντας τα κυριότερα σημεία των Απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, όπου κάνει αναφορά στις εκλογές! Διαβάζουμε, λοιπόν:

«…'Οταν σηκώθηκε ο Βελέτζας µε τους άλλους, ηύρα κ' εγώ τον διάβολό µου. Ο υπουργός του Πολέµου ο Τζαβέλας είπε ότι του έδωσα τα µέσα και τον έβγαλα έξω κι' ότι και του Κριτζώτη του έστειλα ανθρώπους• κι' αν ανακατώθηκα εις αυτά όλα, είµαι άτιµος άνθρωπος. Με φύλαξε ο Θεός και µε φώτισε, ότι έβλεπα την συντροφιά τους ολουνών, και στρατιωτικών και πολιτικών, και την 'λικρίνειάν τους, και δεν ανακατώθηκα. Και τρόµαξα να σωθώ από αυτείνη την αδικίαν. 'Οτι µε διαβάλαν και εις τον Βασιλέα. Ο Κωλέτης άρχισε να κάµη τις εκλογές. Αν δεν είχαν οι συντρόφοι του ψήφους πολλούς κατά τον νόµον, γιόµιζαν τις κάλπες αυτοί και της Κυβέρνησης τα όργανα. Παντού εις το Κράτος γίνηκαν σκοτωµοί κι' αφανισµός των κατοίκων. Ο Κωλέτης πήρε όλες τις εκλογές, κι' ο Μαυροκορδάτος ούτε εις τις εκατό µία. 'Εχει όµως την δόξαν ο Μαυροκορδάτος ότι 'σ τις πρώτες εκλογές έδειξε αυτός µε τους συντρόφους του το παράδειµα. Βήκε κι' ο Κωλέτης από την Αθήνα βουλευτής κ' έβγαλε και τον Καλλεφουρνά, τον Βρυζάκη και Πετράκη, ανθρώπους της µπιστοσύνης του. Τ' άλλο το µέρος Μεταξάς, Βλάχος, Ζαχαρίτζας, Σκουρτανιώτης απέτυχαν…»

«…Τότε έβγαλαν και το σώµα του Κωλέτη άλυωτο από τον τάφο του. Αφού αρρώστησε ο γκενεράλ Κωλέτης κα φώναζε νύχτα και ηµέρα και βαύιξε και γκάριξε και βγήκε η ψυχή του, κοντά σε τρ α χρόνια θέλησαν οι συγγενείς του να τον ξεχώσουνε• κι' ο φίλος του ο στενός πρέσβυς Πισκατόρης, οπού εργάζονταν µαζί εδώ και ξόδιαζαν και κατηχούσαν τους ορθοδόξους χριστιανούς να τους κάνουν δυτικούς, στέλνει να φκειάση τάφον µαρµαρένιον του φίλου του του Κωλέτη. Και τον βγαίνουν καθώς τον ι - ί 227 θάψαν• µόνον τα µάτια του ήταν βουλιασµένα και η µύτη του ολίγον πειραµένη -τα µάτια του ότι έβλεπαν τις πράξες οπού 'κανε δια την πατρίδα του και θρησκεία του κα τόσους άδικους φόνους των αγων στών, του Νούτζου, του Παλάσκα, του ∆υσσέα κι' αλλουνών, κι' αχώρια πόσους νέους τάφους άνοιξε εις τις εκλογές, πόσοι σκοτωµοί έγιναν και γίνονται, πόσες µείναν χήρες κι' ορφανά, τι έπαθε η πατρίδα γεν κώς, πόσο αγωνισταί πήγαν εις τους Τούρκους, κι' όλες οι φυλακές γιοµάτες από αυτούς ως τηνσήµερον δια-ν' αναστηθή η παρανοµία κι' αδικία, να µη µείνη φωνή εις τον λαόν, ούτε ψήφος, αλλά η δύναµη η στρατιωτική και οι υπάλληλο να γιοµίζουν τις κάλπες και να βγάζουν όσους ήθελαν• και µας έκαµεν όπως είµαστε δια-να φανή πιστός και τίµιος εις τους ξένους του φίλους. Τότε η βρώµα του πεθαµένου δεν άφινε να ζυγώσουν οι άνθρωποι πλησίον του• κ' έτρωγε αναθέµατα πλήθος από τους µαστόρους όσο-να του χτίσουν τον µαρµαρένιο του τον τάφο…»

Με σεβασμό και τιμή
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Πέμπτη, 23 Μάιου 2019