07/04/13 22:49 - Τι γινόταν ακριβώς στα Ελευσίνια Μυστήρια; (4)

 

Τι γινόταν ακριβώς στα Ελευσίνια Μυστήρια; (4)

Μια σειρά αποκαλυπτικών άρθρων για τα τεκταινόμενα μέσα στα Ελευσίνια Μυστήρια και ο τρόπος με τον οποίον πολλοί είχαν μεν πρόσβαση, αλλά τηρούσαν σιγήν ιχθύος μέχρι θανάτου, αφού ο παραβάτης καταδιωκόταν απηνώς, εις περίπτωση κατά την οποίαν απεκάλυπτε τα εντός των Μυστηρίων δρώμενα!.. Διαβάστε τα κείμενα!.. Οι πληροφορίες είναι συγκλονιστικές!..

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, τα κείμενα του οποίου είναι όντως άξια μελέτης και προσοχής. Πολλώ δε μάλλον όταν αυτά αναφέρονται στα τελούμενα μέσα στα Ελευσίνια Μυστήρια!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Αυτός κι ο λόγος λέει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Γ. Μυλωνάς, που όταν ο συγγραφεύς των «Βατράχων» (Αριστοφάνης) σκιαγραφούσε τα της πομπής και κατά θαυμαστό τρόπο διέγραφε τον εορταστικό και σχεδόν ένθεο χαρακτήρα του Ίακχου, ουδείς εκ των συγχρόνων του διανοήθηκε να τον κατηγορήσει διότι ο Αριστοφάνης δεν αποκάλυπτε κάτι απαγορευτικό ή άρρητο ή κάτι ουσιώδες εκ της τελετής των Ελευσινίων Μυστηρίων αφού τα πάντα ήσαν κοινά!

Σε αντίθεση όμως με τον Αισχύλο ο οποίος διώχθηκε διότι, όπως λέγουν, μέσα στα έργα του περιέχονται ψήγματα Ελευσινιακής διδασκαλίας (1). Η παρατήρηση αυτή ας επισημανθεί ιδιαιτέρως, διότι μερικοί εκ των νεωτέρων ερευνητών προσπαθούν να ανεύρουν εις τα λεγόμενα των φιλοσόφων μερικές λεπτομέρειες που να έχουν σχέση με την πραγματική σημασία και την διδασκαλία της τελετής (2).

Σύμφωνα με τον παραπάνω πανεπιστημιακό δάσκαλο, η προσπάθειά αυτή των ως άνω ερευνητών δεν δικαιολογείται και οδηγεί σε σφαλερά συμπεράσματα και δοξασίες. Η κριτική μελέτη των αρχαίων μαρτυριών αποδεικνύει, ότι αυτές διέσωσαν κυρίως λεπτομέρειες του μέρους εκείνου της τελετής , το οποίο ήταν γνωστό σε μυημένους και αμύητους, ελάχιστα δε στοιχεία, και αυτά τυπικά, για τα γενόμενα στο Τελεστήριο κατά τις μυστηριώδεις νύκτες (3).

Ωστόσο, μαρτυρίες οι οποίες υποτίθεται ότι φανερώνουν κάτι το ουσιώδες και απόρρητο μέρος από την Τελετή, βρίσκουμε σε συγγράμματα και λόγους Χριστιανών Πατέρων των πέντε πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού.

Κατά τον Γ. Μυλωνά, επί των μαρτυριών τούτων στήριξαν τις υποθέσεις και τις θεωρίες τους οι νεότεροι ερευνητές, που ασχολήθηκαν με τα Μυστήρια.

Επί των χριστιανικών τούτων μαρτυριών θα γίνει μια προσεκτική εξέταση ώστε να δούμε ποιες εξ αυτών είναι σπουδαιότερες, όπως για παράδειγμα τα όσα αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (*) του οποίου τα κείμενα είναι όντως άξια μελέτης και προσοχής. Πολλώ δε μάλλον όταν αυτά αναφέρονται στα τελούμενα μέσα στα Ελευσίνια Μυστήρια!..

Στο επόμενο συνέχεια…

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(*) Κλήμης ο Αλεξανδρέας (περ. 150-περ. 215). Εκκλησιαστικός πατέρας και συγγραφέας. Το όνομά του ήταν Τίτος Φλάβιος Κλήμης. Γεννήθηκε πιθανότατα στην Αθήνα και αρχικά ήταν ειδωλολάτρης. Αφού σπούδασε και ταξίδεψε σε πολλά μέρη στη Συρία, Παλαιστίνη και Νότια Ιταλία, θεωρώντας πως η ανθρώπινη, η εξωτερική σοφία, είναι ατελής, ασπάστηκε το χριστιανισμό. Άρχισε από το 189 να διδάσκει στη σχολή των κατηχητών Αλεξάνδρειας, όπου διαδέχτηκε τον Πάνταινο, διευθυντή της σχολής. Έπειτα από 12 χρόνια, αποφεύγοντας τις διώξεις του Σεπτίμιου Σεβήρου το 201-202, πήγε στην Καππαδοκία, όπου ίδρυσε χριστιανική σχολή. Από κει πήγε στην Αντιόχεια. Έγραψε το λόγο «Προτρεπτικός προς Έλληνας» στον οποίο εκθέτει τα πλεονεκτήματα του χριστιανισμού έναντι της ελληνικής φιλοσοφίας. Ένα άλλο σύγγραμμά του είναι ο «Παιδαγωγός», όπου διδάσκει ότι αληθινός παιδαγωγός είναι μόνο ο Χριστός. Το γνωστότερο έργο του είναι οι «Στρωματείς» στο οποίο πραγματεύεται διάφορα θέματα. (Εγκυκλοπαίδεια «Μαλλιάρης-παιδεία»)