12/03/14 21:40 - Γιατί οι έσχατοι έσονται πρώτοι!...(2)

  

Γιατί οι έσχατοι έσονται πρώτοι!...(2)

Ανάλυση της θεωρίας του μεγάλου Έλληνα κοινωνιολόγου Ευαγγέλου Λεμπέση με τίτλο: «Η Τεράστια Κοινωνική Σημασία των Βλακών εν τω Συγχρόνω Βίω», μέσα από ένα άλλο οπτικό πρίσμα, δεδομένου ότι οι άνθρωποι μειωμένης αντιλήψεως, αντιστάσεως μη ούσης, επικυριαρχούν στην σημερινή εποχή με όχημα την επιδέξια προβολή τους μέσα από διάφορα ΜΜΕ και με τελικό αποτέλεσμα την λεγόμενη «αποβλάκωση» της ελληνικής κοινωνίας από την συνεχή «πλύση εγκεφάλου»!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

«ΜΕΓΑΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ…»

Συνεχίζει, λοιπόν, ο Ευάγγελος Λεμπέσης:

«Επί του περιεχομένου του παρόντος δοκιμίου ουδεμίαν προεργασίαν γνωρίζω και συνεπώς δέον να κριθώ επιεικώς, ως πάντη στερούμενος «βοηθημάτων». Τολμώ εν τούτοις να φρονώ, ότι τούτων ουδόλως παρίσταται ανάγκη, διότι αληθώς εξαιρετικώς μέγας είναι ο πλούτος του αμέσου κοινωνικού εμπειρικού υλικού και ελαχίστη η εκ της ελλείψεως γραπτών βοηθημάτων στενοχωρία του γράψαντος….»!

Τι κάνει εδώ ο συγγραφέας του παραπάνω δοκιμίου; Κατά κάποιον τρόπον μειδιά για την ανεπάρκεια πανεπιστημιακών έργων και άλλων βιβλιογραφικών πηγών, που θα τον διευκόλυναν στην δική του διατριβή, αλλά τούτο δεν τον ενοχλεί καθόλου, δεδομένου ότι η καθημερινότητα του δίδει «πλούσιο υλικό» με όλα όσα τραγελαφικά βλέπει να διαδραματίζονται γύρω του!
Αλλά μήπως αυτό δεν το βλέπουμε κι εμείς στην καθημερινή ζωή μας; Ένα μονάχα παράδειγμα για να καταλάβετε:
Την ώρα που γράφονται οι γραμμές αυτές (αρχές προεκλογικής περιόδου 4ης Οκτωβρίου 2009), καθώς ανακοινώνονται τα φηφοδέλτια των κομμάτων, πολλοί άνθρωποι που προκάλεσαν το κοινό αίσθημα με ανήθικες συμπεριφορές και οι οποίοι χαρακτηρίζονταν για την αμάθεια ή την αθυροστομία τους, εν τούτοις «κοσμούν» με την υπογραφή τους τα ψηφοδέλτια αυτά!
Και μόνο το γεγονός αυτό δεικνύει τον καιροσκοπισμό των πολιτικών, που ενταφιάζουν την ύψιστη ιδέα της πολιτικής φιλοσοφίας σε ένα χαμαιτυπείο ιδεών και συμπεριφορών μόνο και μόνο για να πάρουν μερικά «κουκιά» παραπάνω στην εκλογική κάλπη!
Κι αν κάποιοι διαφωνήσουν με τον γράφοντα για τις επιλογές προσώπων των πολιτικών, ελπίζω να συμφωνήσουν με την άκρως ασυγχώρητη πράξη ορισμένων τηλεπαρουσιαστών ή τηλεπαρουσιαστριών οι οποίοι, προκειμένου ν’ ανεβάσουν τα νούμερα τηλεθέασης, ευτελίζουν ανθρώπους, που έχουν εμφανή την αδυναμία όχι απλώς διατυπώσεως της γνώμης των, αλλά και της ίδιας της ανατομοφυσιολογικής δυσκαμψίας των, με αποτέλεσμα να γελοιοποιούνται στην οθόνη προς «τέρψιν» όχι μόνον των παρευρισκομένων, αλλά και των τηλεθεατών!
Κι όχι μόνον!...
Παρόμοιους ανθρώπους επιλέγουν οι πάσης φύσεως «διασκεδαστές» της κοινής γνώμης για να στελεχώσουν εκλογικούς συνδυασμούς πολιτικών κομμάτων, των οποίων -πολλές φορές- ο ίδιος ο αρχηγός είναι ο πρώτος διδάξας στην πολιτική αφροσύνη με πράξεις που σοκάρουν κάθε λογικό άνθρωπο. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, έναν εξ αυτών, που είχε αναρτήσει αφίσες με το πέος εν στήσει, για να στηλιτεύσει την συμπεριφορά μιας πρωθυπουργού γειτονικής χώρας, η οποία, πράγματι, εκινείτο με ανθελληνικές διαθέσεις, αλλά δεν νομίζουμε ότι ήταν ο πλέον κατάλληλος τρόπος διαμαρτυρίας αυτών, που ήθελαν να διαμαρτυρηθούν!..

ΔΥΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

Ο Ευάγγελος Λεμπέσης, όμως, έχει το λόγο, αφού μιλάει για την «ευτυχή και παντοδύναμη κατηγορία» των ανθρώπων, που αναδεικνύουμε κι εμείς ως κύριο θέμα της αναλύσεώς μας:

«Ως προς την μέθοδον τέλος δέον να υπογραμμίσω, ότι κατεβλήθη ενδελεχής προσπάθεια, όπως αύτη είναι αυστηρώς επιστημονική. Διότι πράγματι - ως ελπίζω ν’ αποδειχθή - πλην των άλλων δεδικαιολογημένων αξιώσεων, τας οποίας δύναται να έχη παρά των λοιπών ατυχών συνανθρώπων, η ευτυχής και παντοδύναμος κοινωνική κατηγορία, ήτις εξετάζεται ενταύθα, είναι και η αξίωσις ν’ αποτελέσῃ σοβαρώτατον θέμα σοβαρού επιστημονικού χειρισμού…».

Και πιο κάτω:

«Θα έπρεπεν ίσως, εκ λόγων ευγνωμοσύνης προς τους αποτελούντας το θέμα της παρούσης μελέτης δυνάστας της ανθρωπότητος ν’ αφιερωθῇ αύτη εις αυτούς. Εκ λόγων δικαιοσύνης όμως αφιερούται - και ουκ επ’ ελάχιστον, προς διδαχήν των - εις τους δυναστευομένους: δηλονότι εις τους ευφυείς!..».

Με λίγα λόγια, ο συγγραφέας, κλείνοντας τον πρόλογό του, σε μια επίδειξη υψίστης πνευματικής ευφυΐας, έχοντας προ οφθαλμών τι βλέπουμε καθημερινώς (και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα), αποκαλεί «δυνάστες» όλους αυτούς, που με τον δικό τους τρόπο συμπεριφοράς, καταδυναστεύουν όλους εκείνους, που η θεία πρόνοια τους ήθελε να είναι πιο προσγειωμένους, πιο σώφρονες και πιο ευφυείς – έστω και δυναστευομένους!

Η συνέχεια στο επόμενο!..