19/07/14 22:17 - Θα χυθεί πολύ αίμα στο Μπουκορμέ!

 

"Στο Μπουκορμέ θα χυθεί πολύ αίμα", έλεγε ο Πατροκοσμάς!..

Είναι προφανές ότι ο Πατροκοσμάς, έχοντας προ οφθαλμών την εικόνα της αναμενόμενης Επανάστασης των Ελλήνων, η οποία τελικά έγινε το 1821, βλέπει ότι η υπόθεση του Γένους δεν είναι εύκολη και γι’ αυτό η ελευθερία θα κοστίσει πολύ αίμα, όπως σε όλες τις υποδουλωμένες περιοχές που κήρυττε ο Πατροκοσμάς, μεταξύ των οποίων και στο Μπουκορμέ. Διαβάστε το κείμενο!..

22. "Στο Μπουκορμέ θα χυθεί πολύ αίμα".

Είναι προφανές ότι ο Πατροκοσμάς, έχοντας προ οφθαλμών την εικόνα της αναμενόμενης Επανάστασης των Ελλήνων, η οποία τελικά έγινε το 1821, βλέπει ότι η υπόθεση του Γένους δεν είναι εύκολη και γι’ αυτό η ελευθερία θα κοστίσει πολύ αίμα, όπως σε όλες τις υποδουλωμένες περιοχές που κήρυττε ο Πατροκοσμάς, μεταξύ των οποίων και στο Μπουκορμέ.

Το αίμα, κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, έρρεε παντού!.. Πάνω ο Αναγνωσταράς και στην κορυφή του άρθρου  η Έξοδος του Μεσολογίου!..

Με την ευκαιρία να πούμε, ότι ο ονομασία «Μπουκορμέ», σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον γράφοντα ο γνωστός Έλληνας φιλόλογος, γλωσσολόγος, σλαβολόγος και ιστορικός κ Γεώργιος Ντελόπουλος, είναι σύνθετη λέξη, η οποία προέρχεται από τον όρο «μπούκα» (= στόμιο, άνοιγμα) (31) και από τον όρο «ορμέ» (=δάσος, στα τουρκικά ή αλβανικά).

Κατά συνέπεια, η ονομασία «Μπουκορμέ», σημαίνει άνοιγμα, ξέφωτο, δάσος που μοιάζει με στόμιο, όπου μπαίνει κανείς στο πυκνό μέρος. Και παρόμοια δάση υπήρχαν πολλά όχι μόνο στην Βόρειο Ήπειρο, που περιόδευε ο Πατροκοσμάς, αλλά και στην υπόλοιπη Χώρα μας.