24/07/14 22:07 - "Όταν ακούετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι".

 

"Όταν ακούετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι".


Για όλα αυτά, που έλεγε ο Πατροκοσμάς, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η Φιλική Εταιρεία, μία ελληνική μυστική εθνική οργάνωση, που ιδρύθηκε στην Οδησσό το 1814 από τους Νικόλαο Σκουφά από την Άρτα, Αθανάσιο Τσακάλωφ από τα Γιάννενα και Εμμανουήλ Ξάνθο από την Πάτμο, με μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση του υπόδουλου Ελληνισμού από τους Οθωμανούς. Από την Οδησσό η Εταιρεία μεταφέρθηκε στην καρδιά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη, από όπου η Εταιρεία, μέσα από πολλές φάσεις, δυσκολίες και κινδύνους, απλώθηκε σε ολόκληρο τον Ελληνισμό!.. 

23. "Όταν ακούετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι".

Είναι γνωστό, ότι ο Πατροκοσμάς, όπου κι αν πήγαινε άκουγε συνεχώς το ερώτημα: «Πότε θα έρθει το ποθούμενον;». Σε μία απ’ αυτές τις ερωτήσεις απαντούσε με την χαρακτηριστική φράση: " Όταν ακούετε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι".

Για όλα αυτά, που έλεγε ο Πατροκοσμάς, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η Φιλική Εταιρεία, μία ελληνική μυστική εθνική οργάνωση, που ιδρύθηκε στην Οδησσό το 1814 από τους Νικόλαο Σκουφά από την Άρτα, Αθανάσιο Τσακάλωφ από τα Γιάννενα και Εμμανουήλ Ξάνθο από την Πάτμο, με μοναδικό σκοπό την απελευθέρωση του υπόδουλου Ελληνισμού από τους Οθωμανούς. Από την Οδησσό η Εταιρεία μεταφέρθηκε στην καρδιά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη, από όπου η Εταιρεία, μέσα από πολλές φάσεις, δυσκολίες και κινδύνους, απλώθηκε σε ολόκληρο τον Ελληνισμό (32).


Οι σκοποί της Φιλικής Εταιρείας, όπως καθορίζονται σ’ ένα από τα πρώτα έγγραφά της: «Η Εταιρεία συνίσταται από καθ’ αυτό Γραικούς φιλοπάτριδας και ονομάζεται Εταιρεία των Φιλικών. Ο σκοπός αυτών είναι η καλυτέρευσις του ιδίου έθνους και αν ο θεός το συγχωρήση η ελευθερία των. Μετά την συνήθη εξομολόγησιν και κατήχησιν ο ωρκωμένος προσήλυτος ας ονομάζεται Ιερεύς των Φιλικών». Η Φιλική, ωστόσο, Εταιρεία, συνήθιζε να κοινοποιεί έγγραφά της γραμμένα με κρυπτογραφικό αλφάβητο, το κλειδί του οποίου γνώριζαν μόνο οι Φιλικοί (Βλέπε: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα, αλλά και Εγκυκλοπαίδεια «Δομή»).

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός προέβλεπε παντού την δύναμη της χριστιανικής πίστης των Ελλήνων για την ελευθερία τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ο Νικόλαος Υψηλάντης, από τα επιφανή μέλη της Εταιρείας των Φιλικών, έλεγε ότι: «η Φιλική Εταιρεία ωργανώθη με το σύστημα του Χριστού, διαδοθείσα με το Αποστολικόν Σύστημα, ήτοι δι’ αποστόλων περιοδευόντων» (!!)

Αριστερά: Οι 12 Απόστολοι σε κυκλική σύνθεση, όπως εικονίζονται στο ψηφιδωτό του θόλου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλοίκης. Δεξιά ο φιλικός Νικόλαος Σκουφάς, που εμπνεύσθηκε την διάδοση της Επανάστασης του 1821 με το Αποστολικό Σύστημα!.. Ο Πατροκοσμάς, ένας ισαπόστολος του ΄Εθνους μας, κάτι γνώριζε γι’ αυτό!..

Πράγματι!.. Οι «απόστολοι» της Φιλικής Εταιρείας ήταν δώδεκα και ορίστηκαν από τον Σκουφά, όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 1818. Αυτοί ήταν οι ακόλουθοι: 1) ο Γεωργάκης Ολύμπιος για τη Σερβία, 2) ο Βατικιώτης για τη Βουλγαρία, 3) ο Πεντεδέκας για τη Ρουμανία, 4) ο Λουριώτης για την Ιταλία, 5) ο Αναγνωσταράς για τα νησιά του Σαρωνικού, 6) ο Χρυσοσπάθης για τη Μεσσηνία, 7) ο Φαρμάκης για τη Μακεδονία και Θράκη, 8) ο Κροκίδας για την Ήπειρο, 9) ο Πελοπίδας για την Πελοπόννησο, 10) ο Ύπατρος για την Αίγυπτο, 11) ο Κατακάζης για τη Νότια Ρωσία και 12) ο Κυρ. Καμαρηνός για τον Πετρόμπεη της Μάνης. Όλοι αυτοί, μετά το θάνατο του Σκουφά, διασκορπίστηκαν στις περιφέρειες που τους ορίστηκαν και άρχισαν να μυούν τους Έλληνες στους σκοπούς της Φιλικής Εταιρείας.
Ο Πατροκοσμάς, ο μεγάλος αυτός απόστολος του Έθνους των Ελλήνων, για μια ακόμη φορά δικαιωνόταν!...