27/08/14 22:11 - «Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι• έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την Κόκκινη Μηλιά»!..

 

«Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι• έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την Κόκκινη Μηλιά»!..

Σύμφωνα με όσα λέγονται ή γράφονται, «Κόκκινη Μηλιά» είναι μια τοποθεσία –ακαθόριστη γεωγραφικά– όπου, σύμφωνα με μια εκδοχή του νεοελληνικού θρύλου για το Μαρμαρωμένο Βασιλιά (Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο) και την επανάκτηση τής Κωνσταντινούπολης, θα καταφύγουν οι Τούρκοι, όταν οι Έλληνες θα τους διώξουν από την Κωνσταντινούπολη.

30. "Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι• έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την Κόκκινη Μηλιά".

Η αποβίβαση των πρώτων ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Σμύρνη τον Μάϊο του 1919. Ήταν η αρχή για την εκδίωξη των αντιχρίστων (=Τούρκων, όπως άφηνε να εννοηθεί ο Πατροκοσμάς), που ξαναγύρισαν το 1897 και οι Έλληνες τους καταδίωξαν μέχρι την «Κόκκινη Μηλιά».

Σύμφωνα με όσα λέγονται ή γράφονται, «Κόκκινη Μηλιά» είναι μια τοποθεσία –ακαθόριστη γεωγραφικά– όπου, σύμφωνα με μια εκδοχή του νεοελληνικού θρύλου για το Μαρμαρωμένο Βασιλιά (Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο) και την επανάκτηση τής Κωνσταντινούπολης, θα καταφύγουν οι Τούρκοι, όταν οι Έλληνες θα τους διώξουν από την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η «Κόκκινη Μηλιά» είναι το όριο μέχρι το οποίο θα επεκταθεί η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, εκδιώκοντας τους Τούρκους. Κατά τη δεύτερη αυτή εκδοχή, η «Κόκκινη Μηλιά» τοποθετείται κάπου κοντά στην Άγκυρα.
Κατά τον μεγάλο Έλληνα λαογράφο Νικόλαο Γ. Πολίτη, η «Κόκκινη Μηλιά» αντιστοιχεί στο «Μονοδένδριον» των Βυζαντινών, πιθανολογούμενη πατρίδα των Τούρκων ή του Μωάμεθ στα σύνορα της Περσίας.

Ο θρύλος της «Κόκκινης Μηλιάς» ενισχύθηκε σημαντικά από την ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέας», που ίσχυσε στην Ελλάδα ως κυρίαρχη κρατική ιδεολογία μέχρι το 1922.

Το βέβαιον είναι ότι ο Πατροκοσμάς προβλέποντας, ότι «οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θάρθουν πάλι», εννοούσε το 1897 όπου οι Τούρκοι, ενώ έφυγαν με την Επανάσταση του 1821, επανήλθαν με τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, φθάνοντας μέχρι τη Λάρισα (!), για να επιβεβαιωθεί ο Παπουλάκος του Βορά, ο Πατροκοσμάς δηλαδή, που έλεγε ότι «έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την Κόκκινη Μηλιά», δεδομένου ότι ο ελληνικός στρατός κατά τον Μικρασιατικό πόλεμο εξεδίωξε τους Τούρκους σχεδόν μέχρι την Άγκυρα όπου, βεβαίως, είχαμε και την κατάρρευση του μετώπου με την Μικρασιατική καταστροφή τον Αύγουστο του 1922.

=========
Περισσότερα στο βιβλίο μας: «Ο Άγνωστος Πατροκοσμάς»