10/09/14 22:09 - Ελλάς και Ευρώπη!.. (27)

 

Ελλάς και Ευρώπη!.. (27)

Μια σειρά δεκάδων άρθρων, τα οποία εγράφησαν για τις σχέσεις των Ελλήνων με όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης!.. Μη λησμονούμε ότι η Ελλάδα εδώ και χρόνια είναι μέλος μιας Ενωμένης Ευρώπης, αλλά είναι η πρώτη που έθεσε τις βάσεις για μια συνένωση κοινοτήτων, όπως στην αρχαιότητα με τον Θησέα!.. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με την Αγγλία (Βρετανία), όπου οι αναγνώστες θα έχουν την δυνατότητα να διαβάσουν συγκλονιστικά ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Βρετανοί: «Είμαστε υπόχρεοι στην Ελλάδα»!..

«Με στόχο την ενημερωμένη, ζωντανή και τολμηρή πα­ρουσία διαφόρων θεμά­των που άπτονται του Βυζαντίου, πραγ­ματοποιήθηκε πρόσφατα, ενταγμένο στη σειρά εκδηλώσεων «Γκρις ιν Μπρίτεν», το «Βυζαντινό Φεστιβάλ Λονδί­νου 1998», με διοργανωτές τους ε­μπνευστές του: τον καθηγητή στο Πανε­πιστήμιο Ιωαννίνων Θανάση Αγγέλου και τον μουσικό Γκι Πρόδεροου.

Η διοργάνωση απασχόλησε τον αγ­γλικό Τύπο και ιδιαίτερα τους «Τάιμς» που, με πρόσφατο δημοσίευμα τους, α­νέφεραν μεταξύ άλλων πως: «...το φεστιβάλ... εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα έξι συνολικά μηνών που με τίτλο "Η Ελλάδα στη Βρετανία", στοχεύει στην παρουσίαση του ελληνικού πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από την Ελλάδα για να τιμήσουν την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Βρετανία. Μεγάλες πολιτιστικές χειρονομίες που συνοδεύουν τέτοιας πολιτικής φύσεως γεγονότα είναι συνήθως ανιαρές ή επηρμένες. Το φεστιβάλ αυτό, διαφέρει. Είναι μία αξιόλογη πα­ρουσίαση του ελληνιστικού και του Βυ­ζαντινού πολιτισμού που εμμέσως επη­ρέασαν πολύ και τον δικό μας. Είμαστε υπόχρεοι στην Ελλάδα»!

Το Βυζαντινό Φεστιβάλ που απέσπα­σε τα τόσο ευνοϊκά σχόλια των «Τάιμς» ήταν καρπός τριετούς έρευνας και ερ­γασίας των δύο εμπνευστών του που έ­χουν κάθε λόγο να ευελπιστούν για την επανάληψη του και την περιοδική διορ­γάνωση σχετικών εκδηλώσεων στο Λον­δίνο και αλλού. Περιελάμβανε κατ1 αρχήν την έκθεση (που σχεδιάστηκε από τον Θανάση Αγγέλου και τον αρχιτέκτονα Νικήτα Αλιφέρη) «Πλέοντος προς το Βυζάντιο» με θέμα τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Πα­λαιολόγο (1350-1425): η έκθεση επιχει­ρούσε μια προσέγγιση των έργων και της ζωής του μέσω των φωτογραφιών, τοπίων και μνημείων της μεγάλης πο­ρείας του Μανουήλ από την Αμάσεια του Πόντου μέχρι το μεσαιωνικό Λονδίνο κι από τις πόλεις της Βορείου Ιταλίας μέ­χρι τον Μοριά των Παλαιολόγων…»

Στις μουσικές εκδηλώσεις του φεστι­βάλ εντάσσονταν οι συναυλίες του Τζον Τάβενερ που σε παγκόσμια πρεμιέρα παρουσίασε το ειδικά γραμμένο για τις φεστιβαλικές εκδηλώσεις έργο του «Δε Λαστ Ντισκόρς», του English Chamber Choir και του συγκροτήματος Σπέκτρουμ υπό τον Προέδρου, με σερβι­κά και βουλγαρικά λειτουργικά άσματα, καθώς και με έργα των Ραχμάνινοφ, Τσαϊκόφσκι κ.ά., της χορωδίας του Πα­τριαρχείου της Αντιόχειας σε λειτουργι­κά άσματα της συριακής Ορθοδοξίας, της χορωδίας του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου σε λειτουργικά άσματα της λατινικής Εκκλησίας, του συγκροτή­ματος «Εν Χορδαίς» κ.ά.

Το φεστιβάλ περιελάμβανε ακόμα α­ναγνώσεις κειμένων της βυζαντινής λογοτεχνίας, προβολή της ταινίας της Λυ­δίας Καρρά «Μπριτζ του δε Ιστ», με θέ­μα το έργο και τα ταξίδια του Βυζαντινο­λόγου σερ Στίβεν Ράνσιμαν (τον οποίον βλέπουμε στη φωτογραφία και ο οποίος μάλιστα εγκαινίασε το φεστιβάλ), έκθε­ση νομισμάτων της Παλαιολόγειας επο­χής, διαλέξεις κ.ά.» («Ελευθεροτυπία», 2 Απριλίου 1998)

Η συνέχεια στο επόμενο…