20/09/14 21:08 - Ελλάς και Ευρώπη!.. (30)

 

Ελλάς και Ευρώπη!.. (30)

Μια σειρά δεκάδων άρθρων, τα οποία εγράφησαν για τις σχέσεις των Ελλήνων με όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης!.. Μη λησμονούμε ότι η Ελλάδα εδώ και χρόνια είναι μέλος μιας Ενωμένης Ευρώπης, αλλά είναι η πρώτη που έθεσε τις βάσεις για μια συνένωση κοινοτήτων, όπως στην αρχαιότητα με τον Θησέα!.. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με την Αγγλία (Βρετανία), όπου γράφουμε το τελευταίο άρθρο, δεδομένου ότι μέχρι τώρα οι αναγνώστες είχαν την δυνατότητα να διαβάσουν συγκλονιστικά ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

Πολιτιστικές σχέσεις:

Οι ελληνο-βρετανικές πολιτιστικές σχέσεις έχουν μακρά προϊστορία. Το ρεύμα του φιλελληνισμού κατά τον ελληνικό αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας που ενέπνευσε γενιές Βρετανών, έχει αφήσει τα ίχνη του στη σημερινή εποχή και ο Ελληνισμός εξακολουθεί να απασχολεί έντονα, ως θέμα, τα βρετανικά γράμματα και την επιστήμη. Εκτός από τις έδρες ελληνικών σπουδών (κλασικών-βυζαντινών-συγχρόνων) σε πολλά βρετανικά πανεπιστήμια, λειτουργεί στο Λονδίνο «Ελληνικό Κέντρο» που στεγάζει περισσότερα από 20 πολιτιστικά σωματεία, ιδρύματα και φορείς με κοινό στόχο την προβολή του ελληνικού πολιτισμού (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.Helleniccentre.org). Επίσης, τα βρετανικά πανεπιστήμια απορροφούν μεγάλο αριθμό Ελλήνων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, φοιτητών (ο αριθμός τους ανέρχεται σε περίπου 35.000). Η Πρεσβεία μας, σε συνεργασία με το εκεί Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, παρουσιάζει κάθε χρόνο, από το 1998, σειρά εκδηλώσεων υπό τον τίτλο “Greece in Britain”, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα του ελληνικού πολιτισμού: κλασικού, μεσαιωνικού και συγχρόνου (περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα www.GreeceInBritain.org.uk).
Στην Ελλάδα η πολιτιστική παρουσία του Ην. Βασιλείου προωθείται κυρίως μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου.

Ομογένεια:

Οι μόνιμα εγκατεστημένοι στο Ην. Βασίλειο Έλληνες ανέρχονται σε 10-15.000 περίπου, η πλειοψηφία των οποίων κατοικεί και εργάζεται στο Λονδίνο. Ναυτιλιακές εταιρίες, τράπεζες και πολυεθνικές επιχειρήσεις προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό νέων που, μετά την απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου, ξεκινούν στο Ην. Βασίλειο την επαγγελματική σταδιοδρομία τους, ενώ αρκετά μεγάλος είναι και ο αριθμός Ελλήνων πανεπιστημιακών και ιατρών. Ισχυρή, επίσης, είναι η παρουσία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, με κέντρο την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Τέλος για την Αγγλία