27/09/14 22:20 - "Θαρθή όταν έρθουν δυο καλοκαίρια και δυο πασχαλιές μαζί".

 

"Θαρθή όταν έρθουν δυο καλοκαίρια και δυο πασχαλιές μαζί".

«Η απελευθέρωση της Β. Ηπείρου από το αθεϊστικό καθεστώς του Χότζα έγινε το 1991, όταν συνέπεσε η εορτή του Πάσχα και Ευαγγελισμού μαζί στο παλ(αιό) ημερολόγιο, το οποίο ήταν σε χρήση την εποχή του Αγίου Κοσμά. Οι 2 καλοί καιροί -καλοκαίρια- αναφέρονται αφ’ ενός στην αποτίναξη του κομμουνιστικού -αθεϊστικού- ζυγού και δημοκρατικοποίηση των χωρών της Ανατ. Ευρώπης, και αφ’ ετέρου στην γενικά καλή οικονομική κατάσταση της εποχής. - ΛΜΔ)».

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Ανάστασις του Κυρίου, δυο πασχαλιές μαζί, που λέει ο Πατροκοσμάς, συνέπεσαν το έτος 1912, όπου για πολλούς υπόδουλους Έλληνες της Βορείου Ελλάδος ήρθε «το ποθούμενον»!..

31. "Θαρθή όταν έρθουν δυο καλοκαίρια και δυο πασχαλιές μαζί".

Η προφητεία αυτή, παρά το γεγονός ότι φαίνεται δύσκολη στην ερμηνεία της, σήμερα, όπως βλέπουμε να διαδραματίζονται γύρω μας τα φυσικά φαινόμενα, μάς δίδει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε καλύτερα τα γεγονότα, δεδομένου ότι δυο καλοκαίρια μαζί, που λέει ο Πατροκοσμάς, αν δεν είναι μεταφορική η έννοιά τους, αλλά ουσιαστική, θα πρέπει να μιλάει για μια μορφή προώρου ή παρατεταμένου καλοκαιριού, όπως συνήθως συμβαίνει σήμερα, που οι κλιματολογικές αλλαγές κατήργησαν σχεδόν τις ανοίξεις και τα φθινόπωρα κι έτσι έχουμε το συχνό φαινόμενο των παρατεταμένων καλοκαιριών και χειμώνων (από καλοκαίρι σε χειμώνα και από χειμώνα σε καλοκαίρι).

Το φαινόμενο των παρατεταμένων καλοκαιριών δεν ήταν άγνωστο στους παππούδες και τους πατεράδες μας. Ακόμη και σήμερα όταν ένα καλοκαίρι παρατείνεται μιλάμε για «γαϊδουροκαλόκαιρο», ενώ στην ιστορία έχουν καταγραφεί πολλές φορές παρατεταμένες καλοκαιρίες, όπως αναφέρουν τουλάχιστον πολλοί ιστορικοί ερευνητές και επιστήμονες.

Αν αναλογισθούμε το γεγονός ότι κατά την Επανάσταση του 1821 η Ελλάδα δεν ελευθερώθηκε μονομιάς, αλλά τμηματικά και σε διάφορες χρονικές περιόδους, η πιθανότητα να είχαμε απελευθέρωση περιοχών σε εποχές πρόωρων ή παρατεταμένων καλοκαιριών είναι πολύ μεγάλη.

Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε σε ποιο ακριβώς σημείο ειπώθηκε η παραπάνω προφητεία του Πατροκοσμά, για να ανατρέξουμε στα χρονικά της περιοχής αυτής και να επισημάνουμε μια ενδεχόμενη διπλοκαλοκαιριά, όπως τα τελευταία χρόνια με τις πρόωρες ή παρατεταμένες καλοκαιρίες. Βέβαιον, όμως, είναι το γεγονός, ότι οι «δυο πασχαλιές μαζί» ήρθαν το 1912, που είχαμε τον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο, όπου απελευθερώθηκαν πολλές περιοχές της βορείου Ελλάδος, (38) αλλά και το 1991.

Μία ερμηνεία που υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο υποστηρίζει ότι:

«Η απελευθέρωση της Β. Ηπείρου από το αθεϊστικό καθεστώς του Χότζα έγινε το 1991, όταν συνέπεσε η εορτή του Πάσχα και Ευαγγελισμού μαζί στο παλ(αιό) ημερολόγιο, το οποίο ήταν σε χρήση την εποχή του Αγίου Κοσμά. Οι 2 καλοί καιροί -καλοκαίρια- αναφέρονται αφ’ ενός στην αποτίναξη του κομμουνιστικού -αθεϊστικού- ζυγού και δημοκρατικοποίηση των χωρών της Ανατ. Ευρώπης, και αφ’ ετέρου στην γενικά καλή οικονομική κατάσταση της εποχής. - ΛΜΔ)».

Πράγματι!.. Ο ΛΜΔ (Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης), ως προς το ένα σκέλος τουλάχιστον, έχει δίκιο διότι το Πάσχα του 1991 έπεσε στις 7 Απριλίου, όπως ακριβώς και το Πάσχα του απελευθερωτικού έτους 1912. Ως προς το δεύτερο σκέλος, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποιες περιοχές της Ελλάδος να απελευθερώθησαν σε περιόδους παρατεταμένης καλοκαιρίας, όπως ήδη αναφερθήκαμε παραπάνω.

===================
Περισσότερα στο βιβλίο μας: «Ο Άγνωστος Πατροκοσμάς».