19/10/14 18:24 - Τα καλά νέα δεν είναι ειδήσεις; (1)

 

Τα καλά νέα δεν είναι ειδήσεις; (1)

Οι Φρυκτωρίες ήταν ειδικά κατασκευασμένοι πύργοι σε κορυφές, πάνω στους οποίους οι πρώτοι διαβιβαστές άναβαν φωτιές με σκοπό την αναμετάδοση οπτικών σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις! Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η μετάδοση του ευχάριστου μηνύματος της πτώσης της Τροίας από τον Αγαμέμνονα προς τη βασίλισσα Κλυταιμνήστρα (στις Μυκήνες), σε μία μόνο ημέρα (!!).. Η σημασία των θέσεων που είχαν επιλεγεί για τις φρυκτωρίες φαίνεται και σήμερα, αφού στις ίδιες θέσεις λειτουργούν σύγχρονοι αναμεταδότες (!!)...

Το αρχαιότερο συγκροτημένο επικοινωνιακό σύστημα στον ευρωπαϊκό χώρο, ενδεχομένως και στον κόσμο, είναι οι μινωικές φρυκτωρίες (1900 π.Χ. - 1700 π.Χ.), οι λεγόμενοι σωροί στη λαϊκή γλώσσα. Μια μινωική φρυκτωρία είχε το σχήμα κόλουρου κώνου με διάμετρο βάσης 15 έως 47 μέτρα και ύψος 3 έως 8. Αποτελούνταν από χώμα και ημικυκλικά τοιχάρια ανά 70 πόντους. (Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», Παρασκευή 21 Αυγούστου 2009)

ΟΤΑΝ πηγαίναμε στη Δημοσιογραφική Σχολή (1975-1978), μας έβαλαν ένα θέμα, προς ανάπτυξη, με ένα ερώτημα που όντως μας είχε προβληματίσει πολλούς: «Τα καλά νέα δεν είναι ειδήσεις;»
Είναι αλήθεια ότι επί του θέματος αυτού αναπτύχθηκαν πολλές απόψεις και ερμηνείες. Άλλοι γιατί ήθελαν τη ρήση αυτή να ερμηνεύεται χωρίς ερωτηματικό, άλλοι πως «όταν δεν υπάρχουν νέα, είναι καλό νέο» («Νo news, good news») και άλλοι πως τα καλά νέα είναι κι αυτά ειδήσεις.
Τη φράση «δεν είναι ειδήσεις οι καλές ειδήσεις» δεν την λένε μόνον οι Άγγλοι (No news is good news). Τη λένε και οι Γερμανοί (Keine Nachrichten sind gute Nachrichten), την μνημονεύουν και οι Γάλλοι (Pas de nouvelles, bonnes nouvelles), οι Ιταλοί (Nessuna notizia è una buona notizia), οι Ισπανοί (No hay noticias es una buena noticia) και τόσοι άλλοι.
Το θέμα μας, όμως, δεν είναι αυτό και πώς ερμηνεύει ο κάθε λαός τις φράσεις του, αλλά αν τα καλά νέα είναι κι αυτά ειδήσεις, που πρέπει να κάνουν αναφορά τα ΜΜΕ ή όχι. Και επ’ αυτού θα εστιάσουμε την δική μας προσοχή με μια σειρά δημοσιογραφικών άρθρων, ώστε να αποδείξουμε ότι και οι καλές ειδήσεις είναι πολύ σημαντικές ειδήσεις. Πολλές φορές πολύ πιο σημαντικές από ορισμένες άλλες, που μας δείχνουν διάφορα κανάλια με προφανή στόχο και σκοπό να εξυπηρετήσουν άλλους είδους συμφέροντα και σκοπιμότητες.

ΜΟΝΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Είναι αλήθεια ότι από τα πανάρχαια χρόνια οι Έλληνες μετέδιδαν με τις Φρυκτωρίες τους σημαντικές ειδήσεις. Ειδήσεις που ήσαν ευχάριστες στο λαό, όπως για παράδειγμα ο Τρωϊκός πόλεμος!
Οι Φρυκτωρίες ήταν ειδικά κατασκευασμένοι πύργοι σε κορυφές, πάνω στους οποίους οι πρώτοι διαβιβαστές άναβαν φωτιές με σκοπό την αναμετάδοση οπτικών σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις! Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η μετάδοση του ευχάριστου μηνύματος της πτώσης της Τροίας από τον Αγαμέμνονα προς τη βασίλισσα Κλυταιμνήστρα (στις Μυκήνες), σε μία μόνο ημέρα (!!).
Σύμφωνα με στοιχεία του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, στην αρχαιότητα λειτούργησαν έξι τουλάχιστον δίκτυα φρυκτωριών, τα περισσότερα των οποίων διέτρεχαν επικοινωνιακές ζεύξεις μεταξύ των νησιών του Αιγαίου Πελάγους! Κι όχι μόνο!
Η μέθοδος των φρυκτωριών χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους, για την υλοποίηση της επικοινωνιακής ζεύξης μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης! Το δίκτυο ακολουθούσε τον άξονα της Εγνατίας Οδού, ενώ η κατάργησή του σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας! Η σημασία των θέσεων που είχαν επιλεγεί για τις φρυκτωρίες φαίνεται και σήμερα, αφού στις ίδιες θέσεις λειτουργούν σύγχρονοι αναμεταδότες (!!).
Το ότι οι μεταδόσεις ειδήσεων είχαν μόνον ευχάριστο χαρακτήρα αποτελεί και το γεγονός ότι οσάκις ο Μέγας Αλέξανδρος κέρδιζε τις μάχες στην Ασία, οι Έλληνες της Μακεδονίας έστηναν αμέσως χορούς και πανηγύρια, διότι «τα νέα ήσαν ευχάριστα».
Δράττομαι της ευκαιρίας να μνημονεύσω εδώ και τις Βασιλικές Εφημερίδες («βασίλειοι εφημερίδες») του θρυλικού Στρατηλάτη, που επιμελείτο ο Ευμένης και οι οποίες ενημέρωναν για την θριαμβική πορεία του Μ. Αλεξάνδρου στην Ασία.

Βασίλειοι εφημερίδες, για να θυμηθούμε και το ιστορικό αυτό γεγονός, ήταν το ημερολόγιο της Αυλής του Μ. Αλεξάνδρου. Αρχιγραμματέας ήταν ο Ευμένης ο Καρδιανός και ένας άλλος υπεύθυνος ήταν ο Διόδοτος από τις Ερυθρές.
Είναι αλήθεια ότι ο Στράττις ο Ολύνθιος (μάλλον σύγχρονος του Αλεξάνδρου) έγραψε πέντε βιβλία για τις «Βασίλειες Εφημερίδες», που ίσως απετέλεσαν πηγή για μεταγενέστερους συγγραφείς. Οι διαφορές στις διηγήσεις των ιστορικών αρχίζουν με τη σύλληψη του Καλλισθένη, οπότε οι «Βασίλειες Εφημερίδες» δεν ήταν πλέον διαθέσιμες στους ιστορικούς, οι οποίοι μέχρι τότε βασίζονταν στον Καλλισθένη. Έχουμε πάλι μία γενική συμφωνία μεταξύ των ιστορικών για το θάνατο του Αλεξάνδρου, οπότε όλοι φαίνεται ότι ανατρέχουν στις «Βασίλειες Εφημερίδες». Ο Αρριανός κι ο Πλούταρχος μας δίνουν την αναλυτική αφήγηση των τελευταίων ημερών του Αλεξάνδρου, βασιζόμενοι σ’ αυτές (Robinson C. A., The ephemerides of Alexander’s expedition, Providence, Brown University, 1932. σελ 11 & 63).

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε, ότι ένα κλασικό παράδειγμα ευρηματικού τρόπου επικοινωνίας των Αρχαίων Ελλήνων σε μεγάλες αποστάσεις, βρίσκεται στην ιστορία του Θησέα, γιου του βασιλιά της Αθήνας Αιγέα, από τους προϊστορικούς-μυθολογικούς ακόμα χρόνους, που ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή να καταργήσει την υποτέλεια των Αθηναίων στον Κρήτα βασιλιά Μίνωα.

Οι Αθηναίοι έπρεπε να στέλνουν κάθε χρόνο, επτά αγόρια και επτά κορίτσια για να γίνουν βορά του τερατώδους Μινώταυρου.
Ο Θησέας παίρνοντας τη θέση ενός από τα αγόρια, κατάφερε να σκοτώσει το Μινώταυρο μέσα στο δαιδαλώδη λαβύρινθο. Στην επιστροφή του όμως, ξέχασε να τοποθετήσει όπως είχε προσυμφωνηθεί για την περίπτωση νίκης, άσπρο πανί στο καράβι του, (επικοινωνιακός κώδικας), με αποτέλεσμα ο Αιγέας αντικρίζοντας το μαύρο πανί, να πέσει απελπισμένος από το βράχο του Σουνίου και "Αιγαίο". Είναι, μια αρνητική είδηση, που όπως είδαμε, «μεταδόθηκε» κατά λάθος!..

Στο επόμενο το 2ο άρθρο.