30/10/14 22:39 - "Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε"!..

 

"Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε"!..

Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προφητεύοντας τα γεγονότα αυτά και βλέποντας ότι σε κάθε γεωγραφική αλλαγή, που συνήθως γίνεται μετά από πολέμους και συμφωνίες ή συνθήκες, έχουμε αυτόματα και αλλαγή του τρόπου ζωής των πολιτών, ήταν επόμενο να δικαιώνεται η προφητεία, που έλεγε ότι "με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε", δεδομένου ότι το μεγάλο κύμα προσφύγων που ήρθε, για παράδειγμα, από την Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και η ανταλλαγή πληθυσμών, που έγινε, με τη Συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923, είχαν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου ζωής των Ελλήνων, αλλά και των Τούρκων, μέσα σε μία ημέρα!

34. "Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε".

Η προφητεία αυτή του Πατροκοσμά δεν γνωρίζουμε σε ποιο μέρος ειπώθηκε. Κατά συνέπεια είναι προφητεία γενικού χαρακτήρα, η οποία έχει να κάνει με ολόκληρο το υπόδουλο Γένος.

Η προσχώρηση της Ελλάδος στην ΕΟΚ και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουμε αυτόματα μέλη μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας, που άλλαξε άρδην τη νοοτροπία του Έλληνα, ενώ με το μεγάλο κύμα οικονομικών προσφύγων, που βιώνουμε τα τελευταία, χρόνια, επιβεβαιώθηκε εις το ακέραιο η προφητεία αυτή του Παπουλάκου του Βορρά, που έλεγε ότι «με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε»!.. (Αριστερά: Ο αείμνηστος πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής καθώς υπογράφει την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ στο Ζάππειο Μέγαρο (28 Μαΐου 1979). Δεξιά: Οικονομικοί πρόσφυγες καθώς ενημερώνονται από παράγοντες της ελληνικής πολιτείας για τον τρόπο συμβίωσης με τους Έλληνες).

Είναι γεγονός ότι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μιλούσε στην προεπαναστατική περίοδο και οι προφητείες του είχαν να κάνουν με όλες τις ιστορικές περιόδους που ακολούθησαν ήτοι:
α) την περίοδο της Επανάστασης (1821-1827),
β) την Καποδιστριακή περίοδο (3 Απριλίου 1827 έως 9 Οκτωβρίου 1831),
γ) την Οθωνική περίοδο (18 Ιανουαρίου 1833 έως 11 Οκτωβρίου 1862) όπου είχαμε την δυναστεία των Βαυαρών Βίττελσβαχ με την Βαυαροκρατία,
δ) την περίοδο της Βασιλείας του Γεωργίου Α΄ (17 Οκτωβρίου 1863 έως 5 Μαρτίου 1913), όπου είχαμε την δυναστεία των Δανών των Γλίξμπουργκ,
ε) την περίοδο της Βασιλείας του Κωνσταντίνου Α΄ ή ΙΒ΄(1913-1917) (8 Μαρτίου 1913 -29 Μαΐου 1917),
στ) την περίοδο της Βασιλείας του Αλεξάνδρου (29 Μαΐου 1917 μέχρι 1η Δεκεμβρίου 1920),
ζ) την περίοδο της Βασιλείας του Γεωργίου Β΄ (14 Σεπτεμβρίου 1922 μέχρι 18 Δεκεμβρίου 1923),
η) την περίοδο της Προεδρίας του Παύλου Κουντουριώτη (25 Μαρτίου 1924 μέχρι 25 Αυγούστου 1926),
θ) την δεύτερη περίοδο της Βασιλείας του Γεωργίου Β΄ (25 Νοεμβρίου 2935 μέχρι 1η Απριλίου 1947),
ι) την περίοδο της Αντιβασιλείας του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και του Γ. Παπανδρέου (31 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 1946), με τον εμφύλιο, που διήρκεσε μέχρι τον Αύγουστο του 1949,
ια΄) την μετεμφυλιακή περίοδο, όπου η Ελλάδα ανασυγκροτείται,
ιβ΄) την περίοδο της Βασιλείας του Κωνσταντίνου Β΄ (6 Μαρτίου 1964 μέχρι 30 Μαΐου 1973), όπου ακολούθησαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου 1973) και
ιγ΄) την περίοδο της Μεταπολιτεύσεως (23 Ιουλίου 1974) μέχρι σήμερα.
Ας προχωρήσουμε, όμως, το θέμα:
Σε όλες αυτές τις ιστορικές περιόδους σημειώθηκαν γεγονότα πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, όπως για παράδειγμα ο ατυχής Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908), οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913), η Μικρασιαστική εκστρατεία και η Μικρασιατική καταστροφή (1919-1922), το Έπος του ’40, η Κατοχή (1941-1944) και η προσχώρηση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (28 Μαΐου 1979).
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προφητεύοντας τα γεγονότα αυτά και βλέποντας ότι σε κάθε γεωγραφική αλλαγή, που συνήθως γίνεται μετά από πολέμους και συμφωνίες ή συνθήκες, έχουμε αυτόματα και αλλαγή του τρόπου ζωής των πολιτών, ήταν επόμενο να δικαιώνεται η προφητεία, που έλεγε ότι "με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε", δεδομένου ότι το μεγάλο κύμα προσφύγων που ήρθε, για παράδειγμα, από την Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και η ανταλλαγή πληθυσμών, που έγινε, με τη Συνθήκη της Λοζάνης τον Ιούλιο του 1923, είχαν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου ζωής των Ελλήνων, αλλά και των Τούρκων, μέσα σε μία ημέρα!
Να φέρουμε άλλο παράδειγμα;
Στον εμφύλιο πόλεμο, που έγινε μεταξύ των ετών 1944-1949, πολλοί Έλληνες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους για τα βουνά, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους πολλές φορές να ξυπνούν βλέποντας αντάρτες να κοιμούνται στα διπλανά κρεβάτια ή στις διπλανές κάμαρες («ακόμη και στα παραγώνια», έλεγε η μακαρίτισσα η μανούλα μου η κυρά Κανέλλα)!
Κι όχι μόνον!...
Η προσχώρηση της Ελλάδος στην ΕΟΚ και σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουμε αυτόματα μέλη μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής οικογένειας, που άλλαξε άρδην τη νοοτροπία του Έλληνα, ενώ με το μεγάλο κύμα οικονομικών προσφύγων, που βιώνουμε τα τελευταία, χρόνια, και τις φυσικές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαϊές (όπως στην Πελοπόννησο τον Αύγουστο του 2007), που δημιούργησαν αναγκαστικά πολλούς καταυλισμούς στους τόπους της δοκιμασίας, επιβεβαιώθηκε εις το ακέραιο η προφητεία αυτή του Παπουλάκου του Βορά, που έλεγε ότι «με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε»!..