Κατηγορίες

Πού βρίσκεται ο τάφος του Θουκυδίδη;

 

Πού βρίσκεται ο τάφος του Θουκυδίδη;

Λίγα λόγια για την μεγάλη αυτή ιστορική μορφή, αλλά και οι πληροφορίες που έχουμε για το πού βρισκόταν ο τάφος του. Μη λησμονούμε, ότι για την πολιτική του δράση μας δίνει πληροφορίες ο ίδιος στο έργο του: το 430 π.Χ. αρρώ­στησε από τον λοιμό· το 424 εκλέχτηκε στρατη­γός και στάλθηκε στο βόρειο Αιγαίο, όπου όμως δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη από τις επιθέσεις των Σπαρτιατών του Βρασίδα, με απο­τέλεσμα να εξορισθεί για τα 20 χρόνια που ακολούθησαν και που, κατά δικές του πληροφορίες, υποχρεώθηκε να τα ζήσει μακριά από την Αθή­να (V 26)!..

ΟΠΩΣ όλοι γνωρίζουν, ο Θουκυδίδης ήταν ένας σπουδαίος ιστορικός του 5ου αι. π.Χ. Γεννήθηκε γύρω στο 460. π.Χ. Ήταν γιος του Ολόρου, Αθηναίου πολίτη θρακικής καταγωγής-συγγενικές σχέσεις με τον βασιλιά της Θράκης Όλορο είναι πιθανές· η οικογένεια είχε, άλλω­στε, ιδιοκτησία (μεταλλεία χρυσού) στη Θράκη· από το γένος των Φιλαϊδών ο Θουκυδίδης είχε επίσης συγγενικό δεσμό με τον ομώνυμο του συντηρη­τικό πολιτικό της Αθήνας, τον Θουκυδίδη τον γιο του Μελησία.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Θουκυδίδης έλαβε εξαιρετική μόρφωση· ως δάσκαλοι του μνημο­νεύονται από τους μεταγενεστέρους τόσο ο φι­λόσοφος Αναξαγόρας όσο και ο σοφιστής Αντι­φώντας· εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο το ύφος του Θουκυδίδη που είναι επηρεασμένο από τα τε­χνικά ρητορικά μέσα του Γοργία· και στον κό­σμο των ιδεών του γίνεται φανερή η επίδραση που άσκησε επάνω του ο σοφιστικός διαφωτι­σμός.
Για την πολιτική του δράση μας δίνει πληροφορίες ο ίδιος στο έργο του: το 430 αρρώ­στησε από τον λοιμό· το 424 εκλέχτηκε στρατη­γός και στάλθηκε στο βόρειο Αιγαίο, όπου όμως δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη από τις επιθέσεις των Σπαρτιατών του Βρασίδα, με απο­τέλεσμα να εξορισθεί για τα 20 χρόνια που ακολούθησαν και που, κατά δικές του πληροφορίες, υποχρεώθηκε να τα ζήσει μακριά από την Αθή­να (V 26), τα πράγματα είναι πολύ λίγο σαφή για μας· φαίνεται ότι ταξίδεψε πολύ («και από τη μια και από την άλλη πλευρά», παρ' αμφοτέροις τοις πράγμασι, αυτό θα πει: στην επικρά­τεια της Αθήνας αλλά και της Σπάρτης), γίνεται όμως δεκτό ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστη­μα έμεινε στα κτήματα του στη Σκαπτή Ύλη της Θράκης.
Αβέβαια είναι τα πράγματα και εν-σχέσει με την επάνοδο του στην Αθήνα (ο Παυσανίας μιλάει για ανάκληση του από την εξο­ρία), όπως και εν σχέσει με τον θάνατο του: ο τά­φος του (κενοτάφιο;) βρισκόταν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, κοντά στη Μελιτική πύλη της Αθήνας, υπήρχαν όμως και άλλες πλη­ροφορίες πως πέθανε στη Θράκη και ότι το λεί­ψανο του μεταφέρθηκε στην Αθήνα.
Ο θάνατος του θα μπορούσε να τοποθετηθεί γύρω ή λίγο μετά το 400, ενώ το απότομο τέλος του έργου του έδωσε λαβή για διάφορους θρύλους.

Βιογραφι­κές πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε - πε­νιχρές όμως - από το ίδιο του το έργο· βιογρα­φίες έχουμε μία με το όνομα του Μαρκελλίνου και μία σε ένα πάπυρο (ανώνυμη· αρ. 1612 Pack)· σ' αυτές έρχονται να προστεθούν ένα άρ­θρο της Επιτροπής του Λεξικού της Σούδας και ένας λόγος του Αφθόνιου του Αντιοχέα με θέμα τον Θουκυδίδη.
Από πλευράς πορτρέτων του, μνη­μονεύεται ένα άγαλμα του Ζεύξιππου (Παλατινή Ανθολογία II 372), αλλά και μια διπλή μαρμάρινη προτο­μή (μαζί με τον Ηρόδοτο) στο Εθνικό Μουσείο της Νεάπολης. [Schefold 77, 79, 171· Richter 147-150.]

Αναρτήθηκε: 05/12/14 19:28

 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών