24/03/15 17:41 - Θείον Εγκώμιον!..

 

ΘΕΙΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ!..

Ἐκκλησιαστικοὶ καὶ Βυζαντινοὶ Ὕμνοι ἢ Ψαλμοὶ διὰ τὸν Προφήτην τοῦ Μορέως, Χριστόφορον τὸν Παπουλάκον, ὅστις κατεδιώχθη τότε ὑπὸ τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ τὸν ἠγάπησαν τόσο πολὺ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες τῆς Πελοποννήσου!.. Οἱ Ὕμνοι αὐτοὶ ἐγένοντο κατ’ ἐπιλογὴν διὰ νὰ δώσουν τὸ ἔναυσμα εἰς τὴν σύγχρονον καὶ εὐειδεστάτην μουσουργόν μας, Εὐγενίαν Μανωλίδου, ὥστε, ἐν τῷ μέλλοντι χρόνω, ἐὰν δυνηθῆ, ν’ ἀσχοληθῆ δι’ ὀλίγον διὰ τῆς μουσικῆς ὁδοῦ, ὥστε οἱ Ὕμνοι αὐτοὶ νὰ καλλιεργηθοῦν δεόντως καὶ ἐπαρκῶς!...

Εν σχτοις τος χρνοις ξουσαν ς χων, φνη Χριστοφρος κηρττων, τ ερ το Χριστο γρμματα, ν δυνμει πολλ, κα τ θαματα προχων κα ἰώμενος πντας, τος δι᾿ ν τλει παμειβμενος, κ ποδν τε θους τιθμενος φθη πσι Χριστο φλος γνσιος, κα λαο ατο φλαξ γρυπνος προσπαλαων, πυκτεων κατ πλνης κα πσης αρσεως.


Υμνσαι σου μεγαλεα, Παρθνε, κα τν χριν ν παρχεις οκ χω, λλ τν σν νν βοθειαν, δδου ση προαρεσις ν μο ερηται, κα δεξον με μστην θερμν, τν μεγλων χαρτων σου Αχραντε.


Γντε τι θαυμάστωσε Κύριος τν σιον ατο. Κύριος εσακούσεταί μου ν τ κεκγραγέναι μ πρς ατόν. ργίζεσθε κα μ μαρτάνετε.


Επεφνης, σιε, Πελοποννσ, κα τ φς σου λαμψεν ν τας καρδαις τν πολλν, κα σκτη πντα διλυσας, τς πιστας κα πσης αρσεως.


Νενσηκας, σιε, ως θαντου, δσμιος σ μεταφερμενος ν πλοίῳ, νθα χρεως κατσιπδης λθν, οα φλαξ φθη, τας χερσ, δρον κα θομενος κα ποσ λακτιζμενος.


Ιδεν ξωσαι Μητρα ειπρθενον, λλ κα δαμονας, νυκτ ν χειμεριν παλασαι δ πρσωπον, τοτους πρς πρσωπον Χριστοφρε σ, τ το Σταυρο δυνμει τε, κα τ θείᾳ προσευχ σου.


Αμαρτωλν τς δεσεις προσδεχομνη κα θλιβομνων πειρασμν μ παρορσα, πρσβευε, τ ξ γνν λαγνων σου, σωθναι μς Παναγα Παρθνε.

 

Μμνησο μν Χριστοφρε νδοξε, τν εφημοντων σε, κα ξαιτουμνων νν, να κα λβωμεν θεον λεος, στε καλς βαδσαντες, ν τ δ κσμ φθαρτ, τν νντην, δρμον το καθκοντος καρποθμεν, τν χριν τν φθιτον.


Αγνας νους νλαβες, κα σκτεως καμλας ξδραμες, κα κατετρπωσας τς μαρτας νδρεκελα, κα τν λαν Κυρου σ λευθρωσας.


Νας κα πλη πρχεις παλτιον κα θρνος το βασιλως, Παρθνε Πνσεμνε, δι᾿ ς βασιλες μου Χριστς Κριος, τς ν σκτει καθεδουσιν πφανεν, λιος πρχων δικαιοσνης· φωτσαι θλων ος πλασεν, κατ᾿ εκνα δαν χειρ τ αυτο· δι Πανμνητε, ς Μητρικν παρρησαν πρς Ατν κεκτημνη, διαλεπτως πρσβευε σωθναι τς ψυχς μν.


Ω! τν πρ νον κα πρ κατληψιν περενδξων σου Μτερ μυστηρων σου, πς οσα μτηρ Παρθνος μεινας, κα τας παρθνοις δωκας θεον σου χρισμα, να ζσι κα Παρθνον βλπωσι τν Νυμφον Χριστν τν ψυχν μν.


Λύτρωσαι μ π τν κυκλωσάντων μέ. Συνετι σ κα συμβιβ σ ν δ ταύτη, πορεύση, πιστηρι π σ τος φθαλμούς μου.


Ιδν, ξιγαστε τν τν νθρπων σθνειαν, τρθης, πανσιε, τ θείῳ ρωτι, κα πταξας σαυτν φιλανθρωπαν, κα πντας τος πσχοντας σ εηργτησας.


Δυνμει τ κρεττονι σοφ, τν Χριστν κρυξας, κα τος νθοις σου ρμασι, δαμονας πληξας, πλεμον γερας κατ τς μαγεας τε, κα πσας τς πλεκτνας το ρχοντος, το σκτους λυσας, τος θοις ττε γρμμασι, παρατξας γρμματα τ για.

Οτε τ καιρ τς μαθεας ν τ σκτει τ πυκν παραπαοντες, κατεκλζοντο π τς μαρτας ο τς Ελλδος υο, νεφνης ς στρ ωθινς Χριστοφρε, φερνυμε το Χριστο, κα διδαχας σου φτισας κα μετπλασας ατος ες τκνα φωτμορφα τς ᾿Εκκλησας. Οθεν κα νν πρεσο, δηγν μς ες τν δν το Κυρου, ξιμνητε το Χριστο διδσκαλε.


Υμνος πας νν ττται τ σ λγων πανμνητε, θαματ τε λλα σα σ προχεις εποτε, τος σος πανμωμε, τκνοις κα σοις σου, τος προστρχουσι ν τας σας Μονας, Ηγουμνισσα.

 

Δια την επιλογήν των Θείων Λόγων

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ

24 Μαρτίου 2015