18/04/15 18:54 - Πώς διασώθηκε ένας αριστοτελικός διάλογος;

 

Πώς διασώθηκε ένας αριστοτελικός διάλογος;

Είναι συγκλονιστικό!.. Διαβάστε πώς ένας αριστοτελικός διάλογος (ίσως του Σοφιστή) σώζεται επάνω σε ένα πλίνθο και με την αποσύνθεσή του άφησε ανέπαφα τα ίχνη τού μελανιού, έτσι ώστε, χωρίς κανένα υλικό υποστήριξης, να διαβάζεται το κείμενο (!!)... Το είχε πει ο Χριστός: "Αν σιωπήσουν οι άνθρωποι, θα λαλήσουν οι πέτρες"!.. "Λέγω υμίν ότι εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται" (Λουκ. 19, 40).

ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι ο Αριστοτέλης δεν αναγνώριζε επιστημονικά την τάξη των σοφιστών. Αυτός και ο λόγος που έλεγε: «η σοφιστική είναι φαινομενική σοφία, όχι πραγματική, κι ο σοφιστής άτομο που κερδίζει χρήματα από φαινομενική σοφία και όχι από πραγματική.» (1)

Κοντολογίς, ο Αριστοτέλης θεωρούσε τον σόφισμα ως λαθεμένο συλλογισμό, που μοιάζει με λογικός και γίνεται εκούσια για εξαπάτηση του ανθρώπου!

Επειδή, όμως, δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά ένας αριστοτελικός διάλογος, που σώζεται με θαυμαστό φυσικό τρόπο στην ελληνοβακτριανή πόλη Αϊ Χανούμ του Αφγανιστάν, ας διαβάσουμε το ενδιαφέρον κείμενο, που ακολουθεί!

Ο πάπυρος αποσυντέθηκε, τα ίχνη έμειναν

Το πιο παράξενο αποτύπωμα είναι αυτό ενός παπύρου που βρήκε στην ελληνοβακτριανή πόλη Αϊ Χανούμ του Αφγανιστάν ο Γάλλος αρχαιολόγος Paul Bernard.

Πρόκειται για έναν πάπυρο που αποσυντέθηκε επάνω σε πλίνθο και άφησε ανέπαφα τα ίχνη του μελανιού, έτσι ώστε, χωρίς κανένα υλικό υποστήριξης, να διαβάζεται το κείμενο.

Η θέση της Αι Χανούμ με τα ερείπια.

Οι αρχαιολόγοι κατόρθωσαν να αναγνωρίσουν μοναδικό σωζόμενο τμήμα αριστοτελικού διαλόγου, ίσως του Σοφιστή. (2)

Το είχε πει ο Χριστός: "Αν σιωπήσουν οι άνθρωποι, θα λαλήσουν οι πέτρες" . ("Λέγω υμίν ότι εάν ούτοι σιωπήσωσιν, οι λίθοι κεκράξονται" (Λουκ. 19, 40).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Αριστοτέλης, Σοφιστικοί έλεγχοι 1,165α21
2. Περιοδικό «Αρχαιολογία» 09/05/2011]