25/01/16 21:01 - Τι γνωρίζουμε αλήθεια για την Κρήνη του ίππου;

 

Τι γνωρίζουμε αλήθεια για την Κρήνη του ίππου;

Μετά το θάνα­το του Βελλεροφόντη, ο Πήγασος ανέβηκε πάλι επάνω στους θεούς. Όταν οι κόρες του Πίερου (Πιερίδες) ανταγωνίζονταν στο τραγούδι τις Μούσες, ο Ελικώνας από ευχαρίστηση φούσκω­νε και απειλούσε να φτάσει στον ουρανό. Ύστε­ρα από εντολή του Ποσειδώνα, ο Πήγασος χτύ­πησε με την οπλή του το βουνό, για να του δώ­σει την εντολή να ξαναπάρει τις φυσιολογικές του διαστάσεις. Ο Ελικώνας υπάκουσε, αλλά στο μέρος, όπου τον είχε χτυπήσει ο Πήγασος, ανέβλυσε μια πηγή, η Ιπποκρήνη ή η «Κρήνη του ίππου»!..

ΟΛΟΙ γνωρίζουν, ότι ο Πήγασος είναι ένα άλογο με φτερά· παίζει ρόλο σε πολλούς μύθους, κυρίως στο μύθο του Περσέα και ιδιαίτερα του Βελλεροφόντη. Ετυμολογούσαν το όνομα του από την ελληνική λέ­ξη πηγή. Διηγούνταν πως είχε γεννηθεί «στις πηγές του Ωκεανού», δηλαδή στην απόμακρη Δύση, τότε που ο Περσέας είχε σκοτώσει τη Γοργόνα. Άλλοτε ο μύθος ήθελε το ιερό αυτό άλογο να ξεπετάγεται από το λαιμό της Γοργό­νας - και τότε ήταν, όπως και ο Χρυσάορας, που γεννήθηκε μαζί του, γιος του Ποσειδώνα και της Γοργόνας - άλλοτε πάλι παραδέχονταν ότι είχε γεννηθεί από τη γη, η οποία είχε γονιμοποιηθεί με το αίμα της Γοργόνας. Μετά τη γέννηση του, ο Πήγασος πέταξε στον Όλυμπο, όπου μπήκε στην υπηρεσία του Δία και του κουβαλούσε τον κεραυνό του.
Σχετικά με τη συνάντηση του Βελλεροφόντη και του Πήγασου, οι παραδόσεις ποικίλλουν. Δι­ηγούνταν π.χ. ότι η ίδια η θεά Αθηνά είχε οδη­γήσει το άλογο με το χαλινάρι του στον Βελλεροφόντη ή ότι ο Ποσειδώνας το είχε δώσει στον ήρωα ή ακόμη ότι ο Βελλεροφόντης το είχε βρει την ώρα που έπινε νερό στην πηγή Πειρήνη.
Χάρη στο φτερωτό αυτό άλογο ο Βελλεροφό­ντης* μπόρεσε να σκοτώσει τη Χίμαιρα και να νικήσει μόνος του τις Αμαζόνες. Μετά το θάνα­το του Βελλεροφόντη, ο Πήγασος ανέβηκε πάλι επάνω στους θεούς. Όταν οι κόρες του Πίερου (Πιερίδες) ανταγωνίζονταν στο τραγούδι τις Μούσες, ο Ελικώνας από ευχαρίστηση φούσκω­νε και απειλούσε να φτάσει στον ουρανό. Ύστε­ρα από εντολή του Ποσειδώνα, ο Πήγασος χτύ­πησε με την οπλή του το βουνό, για να του δώ­σει την εντολή να ξαναπάρει τις φυσιολογικές του διαστάσεις. Ο Ελικώνας υπάκουσε, αλλά στο μέρος, όπου τον είχε χτυπήσει ο Πήγασος, ανέβλυσε μια πηγή, η Ιπποκρήνη ή η «Κρήνη του ίππου»
Πίστευαν πως και μια άλλη πηγή στην Τροι-ζήνα είχε προκληθεί από το χτύπημα του πέλμα­τος του Πήγασου. Ο Πήγασος τελικά μεταμορ­φώθηκε σε αστερισμό. Ένα από τα φτερά του έπεσε, έλεγαν, κοντά στην Ταρσό και έδωσε το όνομα του στην πόλη.

==========
ΠΗΓΗ: Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος, Ελληνική Μυθολογία.