14/04/16 23:25 - Ο Ύμνος των Προγόνων μας!..

Ο Ύμνος των Προγόνων μας!..

Διαβάστε ένα ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη για τους αρχαίους προγόνους μας, οι οποίοι διέσπειραν παντού το ελληνικό φως! Είχε δημοσιευθεί στην «Πύρινη Ρομφαία» και το διδασκόμασταν κι εμείς παλιότερα στα δημοτικά σχολεία της Πατρίδας μας!..


ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ

᾽Εσεῖς, ποὺ πρωτοσπείρατε
τῆς λευτεριᾶς τὸ σπόρο,
λαχταρισμένο δῶρο
στὴ σκλαβωμένη γῆ,
ἐσεῖς κι ὅταν ὡρίμασαν
τὰ στάχυα καρποφόρα,
τοῦ θερισμοῦ τήν ὥρα
μᾶς γίνατε ὁδηγοί.
Σὰν ἴσκιοι μεγαλόκορμοι
κι ἀπείραχτοι ἀπ’ τὰ χρόνια
σὲρνετε ἐμᾶς τ’ ἀγγόνια
στὸ δρόμο τῆς τιμῆς
κι ὅπου πολέμου κράξιμο
κι ὅπου τῆς μάχης κρὸτοι,
ἐσεῖς περνᾶτε πρῶτοι
κι ἀκολουθοῦμ’ ἐμεῖς.
Στὴ μνήμη σας ἀνάβουμε
χρυσὰ λιβανιστήρια,
γιὰ σᾶς τὰ νικητήρια
τά χείλη μας ὑμνοῦν
καὶ πλέκοντας τὰ χέρια μας
τῆς δόξας τὰ στεφάνια,
δική σας περηφάνεια,
στοὺς τάφους σας κρεμνοῦν.

«Πύρινη Ρομφαία»

Γεώργιος Δροσίνης