06/07/16 21:40 - Πώς διακωμωδούσε ο Γεώργιος Σουρής τον έρωτα;

Πώς διακωμωδούσε ο Γεώργιος Σουρής τον έρωτα;

Διαβάστε με ποιον τρόπο σατιρίζει τον έρωτα ο Γεώργιος Σουρής, ο αποκληθείς και Νέος Αριστοφάνης, ο οποίος με τον δικό του τρόπο διακωμωδεί το αίσθημα εκείνο για το οποίο κάθε άνθρωπος δοκιμάζεται σε κάποια στιγμή της ζωής του!...

Ο ΕΡΩΤΑΣ

Υπό Γεωργίου Σουρή

Από τα μάτια λένε καμπόσοι
πιάνετ’ ο έρως… εγώ θαρρώ,
πως αν δεν έχεις στην τσέπη γρόσι,
δεν τον τσακώνεις τον πονηρό.

Ο έρως, είπαν και λένε άλλοι,
πως τριγυρίζει παντού στραβός,
δεν τον ξιππάζουν νειάτα και κάλλη,
και σ’ όλα τ’ άλλα είναι βουβός.

Εγώ πιστεύω πως τούτος έχει
τέσσερα μάτια γλαρά γλαρά,
κ’ εκεί χτυπάει, εκείθε τρέχει,
όπου ξανοίγει λάμψη παρά.

Το τρελλοπαίδι της Αφροδίτης
εξεβουβάθη με τον καιρό,
κ’ είναι στις προίκες πρώτος μεσίτης,
λέγω αλήθεια, να σας χαρώ.