Κατηγορίες

Από Θεού Άρξασθαι!..

Από Θεού Άρξασθαι!..

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016: Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη διαφόρων αγίων και οσίων καθώς και ορισμένα θρησκευτικά γεγονότα, όπως αναγράφονται στη συνέχεια: Δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες οι εν Νικομηδεία καέντες , των Αγίων Συγκλητικών , Δόμνα η Μάρτυς , Σεκούνδος ο Μάρτυρας , Βάβυλας , Πλουτόδωρος , Σίμων ο Μυροβλήτης κτήτορας της Ι. Μονής Σιμωνόπετρας , Στέφανος ο Θαυματουργός. Διαβάστε, επί πλέον, το Ευαγγέλιο της ημέρας, όπως ακριβώς υπάρχει στο πρωτότυπο, σε νεοελληνική απόδοση του μεγάλου πανεπιστημιακού μας δασκάλου και θεολόγου Παν. Ν. Τρεμπέλα.

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιε΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ια΄ 22 - 26):
22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ἔχετε πίστιν Θε­οῦ. 23 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πι­­στεύσῃ ὅτι ἃ λέγει γίνεται, ἔσται αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. 24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 25 καὶ ὅταν στήκητε προσ­ευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 26 εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
22 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπευθύνθηκε στούς μαθητές καί τούς εἶπε: Μή θαυμάζετε γι’ αὐτό πού ἔγινε. Νά ἔχετε πίστη καί ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί στή δύναμή του. 23 Σᾶς προτρέπω λοιπόν νά ἀποκτήσετε πίστη θερμή· διότι ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ὅποιος πεῖ στό βουνό αὐτό «σήκω καί πέσε στή θάλασσα», ὄχι γιά νά κάνει ἁπλή ἐπίδειξη θαυματουργικῆς δυνάμεως ἀλλά γιά κάποια σοβαρή ἀνάγκη, καί δέν αἰσθανθεῖ δισταγμό καί ἀμφιβολία μέσα στήν καρδιά του, ἀλλά πιστέψει ὅτι ἐκεῖνα πού λέει γίνονται μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, θά τοῦ γίνει αὐτό πού θά ζητήσει μέ μιά τέτοια πίστη. 24 Κι ἐπειδή ἡ πίστη ἔχει τόση δύναμη, γι’ αὐτό σᾶς λέω: Ὅλα ὅσα ζητήσετε ὅταν προσεύχεσθε, νά πιστεύετε ὅτι θά τά λάβετε, καί θά σᾶς δοθοῦν αὐτά ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα. 25 Καί ὡς δεύτερο ὅρο γιά νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευ­χή σας σᾶς συνιστῶ κι αὐτό: Ὅταν στέκεστε καί προ­σεύχεσθε, νά συγχωρεῖτε ἄν ἔχετε κάτι ἐναντίον ὁποι­ου­­δήποτε, ὥστε κι ὁ Πατέρας σας πού εἶναι στούς οὐ­­­­­­­­ρα­νούς νά σᾶς συγχωρήσει τά παραπτώματά σας. 26 Ἐάν ὅμως ἐσεῖς δέν συγχωρεῖτε τά παραπτώματα τῶν ἀδελφῶν σας, οὔτε κι ὁ Πατέρας σας πού εἶναι στούς οὐρανούς θά συγχωρήσει τά δικά σας παραπτώματα.

Αναρτήθηκε: 28/12/16 16:14

 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών