Κατηγορίες

Περί Θεοφιλούς Θεοφάνιας των Θεοφανείων!..

 

Περί Θεοφιλούς Θεοφάνιας των Θεοφανείων!..

Αλήθεια, επειδή το θέμα μας έχει την σχετική επικαιρότητά του, πόσοι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν να συνειδητοποιήσουν το γεγονός, ότι η εορτή των Θεοφανείων είναι ένα από τα πλέον αυτονόητα και άρρηκτα συνδετικά στοιχεία μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού απ’ τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα;

ΕΙΝΑΙ γνωστόν, ότι τα Θεοφάνια (ή Θεοφάνεια), που οι Χριστιανοί εορτάζουμε την 6ης Ιανουαρίου, ήταν μία αρχαία θρησκευτική γιορτή που εορταζόταν κατά την αρχαιότητα στη Χίο και στους Δελφούς γιορτή στους Δελφούς κατά την οποία δείχνονταν στον λαό τα αγάλματα του Απόλλωνος και άλλων θεών και ίσως σε άλλες ελληνικές πόλεις.

Για τα δελφικά Θεοφάνια έχουμε μαρτυρίες του Ηρόδοτου από τις oποίες συνάγεται ότι τελούσαν τη γιορτή κατά τη γενέθλια ημέρα του Απόλλωνα, όταν o θεός, σύμφωνα με την παράδοση επέστρεφε από τη χώρα των Υπερβορείων («επικίρναται γαρ υπό Δελφών Θεοφανίοισι», Ηρόδοτος, Ιστορίαι Α΄ 51, 9).

Ανάλογο χαρακτήρα, σχετικό με την εμφάνιση κάποιου θεού, είχαν και τα Θεοφάνια της Χίου, ενώ ο όρος Θεοφάνια ή Επιφάνια, μία από τις πιο μεγάλες γιορτές της χριστιανικής Εκκλησίας, από πλευράς χριστιανισμού καθιερώθηκε για πρώτη φορά τον 2o αιώνα στην Αίγυπτο, όπως μας πληροφορεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, όπου μερικοί Γνωστικοί χριστιανοί γιόρταζαν στις 6 ή 10 Ιανουαρίου τη βάπτιση του Χριστού, όταν το Άγιο Πνεύμα κατήλθε προς αυτόν από τον ουρανό.

Είναι αλήθεια, ότι δεν είναι γνωστό πότε υιοθέτησαν τη γιορτή αυτή οι Ορθόδοξοι χριστιανοί της Ανατολής, γνωρίζουμε όμως ότι από τον 4o αιώνα εορτάζονταν την ίδια ημέρα η Γέννηση, η Βάπτιση και το πρώτο θαύμα του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας, και αυτό γιατί η θεία φύση του Ιησού «επεφάνη» στον λαό, σύμφωνα με μερικούς, με την προσκύνηση των Μάγων, ενώ κατ’ άλλους με το βάπτισμα ή με το πρώτο θαύμα• τότε υιοθέτησαν τα Θεοφάνια και οι δυτικές Εκκλησίες της Γαλατίας, της βόρειας Αφρικής και λίγο αργότερα της Ρώμης.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τελείται και αγιασμός των υδάτων στη θάλασσα, σε ποταμούς, λίμνες η δεξαμενές. Ο καθορισμός της 6ης Ιανουαρίου έγινε πιθανότατα για να συμπέσει και να αντικαταστήσει ειδωλολατρικές γιορτές της περιόδου εκείνης.

ΘΕΟΦΑΝΙΑ : Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ!. Σε μας τους Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς, τα Θεοφάνια ονομάζονται και Φώτα, γιατί η αρχαία Εκκλησία, την ημέρα εκείνη, τελούσε το βάπτισμα των κατηχουμένων. Κατάλοιπό του, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων.
Τα Θεοφάνια (<θεοφάνιον < θεο + φάνιον < φανής < φαίνω) σημαίνουν:
1. Την παρουσία της Αγίας Τριάδος κατά τη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη•
2. την εορτή των Φώτων, της Βαπτίσεως του Χριστού•
3. την εμφάνιση του Θεού στους ανθρώπους.

ΜΕΣΑ στο βιβλίο μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», αναφερόμενοι στο θέμα αυτό, που έλκει την καταγωγή του στα πανάρχαια χρόνια, μεταξύ άλλων γράφουμε και τα εξής:

«Χωρίς αμφιβολίαν, η παγκόσμιος προσδοκία ενανθρωπήσεως του Αναζητούμενου και Νοσταλγουμένου Ενός Υψίστου, του μόνο όντως Θεού, ως η μόνη εναπομένουσα λύσις της ανθρωπότητας, ήταν κάτι το οποίο απασχολούσε όλα τα υπερνέφελα και υψιπετή πνεύματα της αρχαίας ελληνικής διανοήσεως.

Από την εποχή της Μινωϊκής Θρησκείας και των Ομηρικών Επών μέχρι και των χρόνων της Καινής Διαθήκης, μεμαρτυρημένη είναι η πίστις των Αρχαίων Ελλήνων εις εμφανίσεις των θεών (θεοφάνια) είτε ως φανταστικών είτε ως πραγματικών ανθρώπων.

Ως παράδειγμα να αναφέρουμε τους κατοίκους της Ν. Ιταλίας, την «Μεγάλην Ελλάδα» όπου εθεώρησαν τον Πυθαγόραν ως θεόν, δεδομένου ότι άλλοι των εθεωρούσαν ως τον Πύθιον Απόλλωνα, «άλλοι δ’ άλλον των Ολυμπίων θεών φημίζοντες…», όπως γράφει ο Ιάμβλιχος εις το έργο: «Περί του πυθαγορείου βίου» (6, 30).

Ακόμη και αυτός ο Πυθαγόρας «ως αν όντως ο θεός αυτός ων» είπε «προς Άβαριν τον Σκύθην εξ Υπερβορείων, ότι επί θεραπεία και ευεργεσία των ανθρώπων ήκοι, και δια τούτο ανθρωπόμορφος, ίνα μη ξενιζόμενοι προς το υπερέχον ταράσσωνται και την παρ’ αυτώ μάθησιν αποφεύγωσιν» . Εις τον Κρότωνα δε ο Πυθαγόρας «δεχθείς τους εκ Σηβάριδος πρεσβευτάς ωμίλησε κατά τοιούτον τρόπον, όθεν δη και παρά τισιν Απόλλωνα νομισθήναι αυτόν».

Ο Ευριπίδης εις το έργο: «Βάκχαι», «βάζει στο στόμα» του θεού Διονύσου τα εξής προφητικά λόγια:

«μορφήν δ’ αμείψας εκ θεού βροτησίαν πάρειμι»

Και πιο κάτω:

«… είδος θνητόν αλλάξας έχω μορφήν τ’ εμήν μετέβαλον εις ανδρός φύσιν».
Ακόμη και αυτός ο Ψευδο-Καλλισθένης ( ο οποίος δεν χαίρει και τόσο μεγάλης εκτιμήσεως από ορισμένους σύγχρονους Έλληνες) αναφέρει ότι και ο Μέγας Αλέξανδρος παρ’ ολίγον να προσκυνήση τον Δαρείον, «θεόν νομίσας αυτόν είναι εξ’ Ολύμπου κατελθόντα».

Ας μας επιτραπεί όμως να επανέλθουμε αύριο.

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Αναρτήθηκε: 08/01/17 21:53

 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών