Κατηγορίες

Περί Θεοφιλούς Θεοφάνιας των Θεοφανείων!.. (2)

Περί Θεοφιλούς Θεοφάνιας των Θεοφανείων!.. (2)

Αλήθεια, επειδή το θέμα μας έχει την σχετική επικαιρότητά του, πόσοι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν να συνειδητοποιήσουν το γεγονός, ότι η εορτή των Θεοφανείων είναι ένα από τα πλέον αυτονόητα και άρρηκτα συνδετικά στοιχεία μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού απ’ τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα;

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ, λοιπόν, το χθεσινό μας άρθρο, θα λέγαμε τα εξής:

Σε ένα Αργοναυτικό ποίημα του Ορφέως, καθώς και εις τους διάφορους Ύμνους ή τα αποσπάσματά του, αναφέρεται μια άλλη, διαφορετική και πολυειδής Θεογονία και Κοσμογονία. Πως η Ανάγκη και ο Κρόνος ήταν τέκνα του Χάους, ο δε Κρόνος (που σημαίνει «Χρόνος») εγέννησε τον Αιθέρα και τον διφυή Έρωτα. Τουτέστιν ένα ανδρόγυνο, το οποίο οι νεώτεροι ονόμαζαν Φάνητα, επειδή αυτός εφάνη κατά πρώτον. Αυτός ο Φάνης αναφέρεται παντού, εις την Θεογονίαν του Ορφέως και εις τους Ύμνους, και ως «Πρωτόγονος» και ως «Πρίαπος ωογενής» και πατήρ των θεών και θνητών ονομαζόμενος, μιας και ήταν ο έφορος της ζωογόνου δυνάμεως.

Ο Πρόκλος λέει γι’ αυτήν την Θεογονίαν του Ορφέως πως ο Φάνης, η Νύκτα, ο Ουρανός, ο Κρόνος, ο Ζευς και ο Διόνυσος εβασίλευαν διαδοχικώς. Ο Φάνης ήταν αυτογέννητος και επειδή είχε δύο φύσεις (ανδρός και γυναικός) εγέννησε μόνος τη Νύκτα και εκ της Νυκτός εγέννησε τον Ουρανόν και την Γην, οι οποίοι εγέννησαν ύστερον τους Τιτάνες και τις Τιτανίδες…».
Πάντα ταύτα, ασφαλώς, για να αποδειχθεί η συνέχεια Ελληνισμού-Χριστιανισμού.

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. Για να έλθουμε λοιπόν στα χρόνια του Ιησού και την Βάπτισή Του, καλό θα ήταν να διαβάσουμε τι λέει ακριβώς ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος, στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, αναφέρει τα εξής:

«Τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαίο στον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη για να βαφτι­στεί απ' αυτόν. Ό Ιωάννης όμως τον εμπό­διζε λέγοντας του: «Εγώ έχω ανάγκη να βα­φτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σ' εμένα;» Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε: «Ας τ' α­φήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπλη­ρώσουμε κι οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφη­σε να βαφτιστεί. Βαφτίστηκε, λοιπόν, ο Ιη­σούς κι αμέσως βγήκε από το νερό. Κι αμέ­σως άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κα­τεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακού­στηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου» (1).

Τα ίδια σχεδόν αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς:

«Εγένετο δε εν τω βαπτισθήναι άπαντα τον λαόν και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεωχθήναι τον ουρανόν και καταβήναι το Πνεύμα το Άγιον σωματικώ είδει ωσεί περιστεράν επ’ αυτόν, και φωνήν εξ ουρανού γενέσθαι λέγουσαν συ ει ο υιός μου ο αγαπητός, εν σοι ευδόκησα» (Λουκ. 3, 21-23)

Αποτέλεσμα εικόνας για θεοφάνεια Αυτός και ο λόγος, που ένας από τους μεγαλύτερους φωστήρες της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε ένα από τα περίφημα συγγράμματά του υπό τον τίτλον: «Εις τα Άγια Θεοφάνια», καταλήγοντας, λέγει επί λέξει τα εξής:

«…Τίς έστιν ούτος; προς αλλή­λους ζητούσιν, έβόησεν ό Πατήρ, λέγων Ούτός εσ­τιν ο Υίός μου ο αγαπητός, εν ω ηυδόκησα αυτού ακούετε. Βοά την εις τον Υιόν ο γεννήτωρ φιλοστοργίαν, ίνα μάθης την του Κτιστού περί τον κόσμον διάθεσιν, ότι τοιούτον υπέρ των τοιούτων δού­λων Υίόν απέδωκεν, υπέρ μισουμένων τον ποθούμενον, υπέρ αμαρτωλών τον αναμάρτητον, υπέρ αδόξων τον ένδοξον. Δοξάσωμεν ουν τον επιφανέντα Δεσπότην συν τω Πατρί, και τον Υίόν, και το άγιον Πνεύμα, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.» (2)

Τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων;

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ
Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

=====================

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. «Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτισθήναι υπ' αυτού. ο δε Ιωάννης- διεκώλυεν αυτόν λέγων εγώ χρείαν έχω υπό σου βαπτισθήναι, και συ έρχη προς με; αποκριθείς· δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν άφες άρτι· ούτω γαρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην τότε αφίησιν αυτόν και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος·· και ιδού ανεώχθησαν αυτώ οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν και ερχόμενον επ’ αυτόν και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα· ούτός- εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» (Ματθ. 3,13-17)
2. Vol. 50 pg 808 ln 22

Αναρτήθηκε: 09/01/17 22:37

 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών