14/03/17 13:57 - Εορτάζοντες Άγιοι

 

Εορτάζοντες Άγιοι

Από την Εκκλησία μας σήμερα τιμούνται οι Άγιοι: Βενέδικτος ο εκ Νουρσίας , Βασίλειος και Ευφράσιος οι Μάρτυρες , Φλωρέντιος ο Μάρτυρας εν Θεσσαλονίκη , Ευτύχιος ο Μάρτυρας και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες , Ευσχήμων ο Ομολογητής Επίσκοπος Λαμψάκου , Αλέξανδρος ο Μάρτυρας εν Θεσσαλονίκη , Βονιφάτιος Επίσκοπος Ρος της Σκωτίας , Πέτρος και Αφροδίσιος οι Μάρτυρες , Ροστισλάβος ο Πρίγκιπας Κιέβου και Σμολένκ , Θεόγνωστος ο Έλληνας Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ρωσίας , Ιωάννης ο διά Χριστόν Σαλός , Ανδρέας εκ Ρωσίας , Υπεραγίας Θεοτόκου του Θεοδώρου εν Ρωσία.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο όσιος Βενέδικτος γεννήθηκε στη Νουρσία της Ιταλίας και έζησε τον 6ο αιώνα μ.Χ. Οι γονείς του ήταν ευγενείς και πλούσιοι, αλλά και αφοσιωμένα τέκνα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και στο παιδί τους, με αγάπη και ταπεινό φρόνημα, εφάρμοσαν τη διαπαιδαγώγηση πού συνιστά ο λόγος του Θεού: «Εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (προς Έφεσίους, στ' 4). Ν' ανατρέφετε, δηλαδή, τα παιδιά σας, με παιδαγωγία και νουθεσία, σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Έτσι και οι γονείς αυτοί ανέθρεψαν το γιο τους Βενέδικτο με θερμότατη ευσέβεια και φρόντισαν να του ανάψουν το ζήλο να εργασθεί σε κάτι μεγάλο και καλό υπέρ της Εκκλησίας. Ο Βενέδικτος όταν ενηλικιώθηκε, πράγματι ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των γονέων του. Αφού αποχώρησε σ' ένα φαράγγι στα Απέννινα όρη, επιδόθηκε στην προσευχή και τη μελέτη. Η τόσο αγία ζωή που έκανε, έγινε αιτία να αποκτήσει μεγάλη φήμη στους γύρω ορεινούς πληθυσμούς. Μέσα σε διάστημα είκοσι χρόνων, ήλθαν κοντά του 164 μοναχοί. Οπότε το έτος 540 ίδρυσε μοναστήρι, επάνω στο όρος Cassino. Υπήρξε ιδρυτής του μοναχικού τάγματος των Βενεδικτίνων, που υπάρχει μέχρι και σήμερα στη δυτική Εκκλησία. Ο όσιος Βενέδικτος πέθανε ειρηνικά το έτος 543, σε ηλικία 62 χρονών.


ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Την φερώνυμον κλήσιν αληθεύουσαν έδειξας, τοις ασκητικοίς σου αγώσι, θεοφόρε Βενέδικτε· υιός γαρ ευλογίας τεθηλώς, αρχέτυπον εγένου και κανών, τοις εκ πόθου μιμουμένοις την σην ζωήν, και ομοφώνως κράζουσι· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.