18/05/17 20:58 - Εορτάζοντες Άγιοι της 18ης Μαΐου!..

 

Εορτάζοντες Άγιοι της 18ης Μαΐου!..

Από την Εκκλησία μας σήμερα τιμώνται οι Άγιοι: Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδιμος οι Μάρτυρες , Βενάντιος ο Μάρτυρας , Αλεξανδρία, Ευφρασία, Θεοδότη, Ιουλία, Κλαυδία, Ματρώνα, Τεκούσα και Φαεινή οι Παρθενομάρτυρες , Θεόδοτος ο Μάρτυρας , Φήλικας ο Ιερομάρτυρας, Διόσκορος ο Μάρτυρας , Ποταμών ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Ηρακλείας , Γαλακτία η Μάρτυς , Ευφρασία η Μάρτυς , Ιουλιανός ο Μάρτυρας , κληρικοί και λαικοί Μάρτυρες οι αναιρεθέντες υπό τον αυτοκράτορα Ουάλη , Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Ρώμης , Δαβίδ και Ταριχάνι οι Μάρτυρες , Στέφανος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως , Αναστασώ η εν τοις Λευκαδίου , Μαρτινιανός ο εν τοις Αρεοβίνθου , Στέφανος ο Χωρηβίτης , Μακάριος ο Ιεραπόστολος
Σήμερα Εορτάζουν τα Ονόματα:
Ιουλία, Ιούλιος

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Όλοι αυτοί οι Άγιοι μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου (249-251 μ.Χ.). Ο Πέτρος ήταν από τη Λάμψακο, και όταν τον έφεραν μπροστά στον άρχοντα να θυσιάσει στην Αφροδίτη, αυτός ομολόγησε με παρρησία το Χριστό. Τότε, συνέτριψαν όλο το σώμα του με αλυσίδες και ξύλα, και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Ο Παύλος και ο Ανδρέας ήταν από τη Μεσοποταμία, στρατιώτες του Δεκίου. Όταν πήγαν στην Αθήνα, έγιναν στρατιώτες Χριστού, και μαζί με το Διονύσιο και τη Χριστίνα, όλοι μαζί λιθοβολήθηκαν. Οι δε Ηράκλειος, Παυλΐνος και Βενέδημος, ήταν από την Αθήνα. Εκεί, έδιναν σκληρό αγώνα κατά της πλάνης των ειδώλων και των φιλοσόφων που πολεμούσαν τη χριστιανική θρησκεία. Αφού, λοιπόν, τους έπιασαν και τους βασάνισαν, τελικά τους αποκεφάλισαν.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Των αθλοφόρων τον οκτάριθμον δήμον, μαρτυρικοίς εγκωμιάσωμεν ύμνοις, Παυλίνον Διονύσιον και Πέτρον ομού, Ανδρέαν και Βενέδιμον, τον θεόφρονα Παύλον, Ηράκλειον τον ένδοξον, και Χριστίναν την θείαν ούτοι και γαρ πρεσβεύουσιν αεί, υπέρ του κόσμου. Χριστώ τω θεώ ημών. https://soundcloud.com/byzantine-music/05-18