Εκδόσεις Βιβλίων

Εκδόσεις Βιβλίων

Κατά το Μεσαίωνα συνήθιζαν να λέγουν: «Libri culina gloriae, vitae piper», δηλαδή τα βιβλία είναι το μαγειρείο της δόξας, το πιπέρι της ζωής. Η φράση υποδηλώνει τη σημασία που προσδίδει τo βιβλίο στον (καλό) συγγραφέα και την πνευματική ή την αισθητική απόλαυση, που αυτό χαρίζει απλόχερα στον αναγνώστη. Τα βιβλία, που γράψαμε, είναι καρπός μιας πολύχρονης μελέτης και ερεύνης σε όλους σχεδόν τους χώρους της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας! Έχουν δε μια βαθιά πίστη στην Ελλάδα και τον Χριστό! Καλή ανάγνωση!..

 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (5)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα για το ελληνικό όνομα της Παναγίας μας – και όχι μόνο!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (4)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα για την ελληνική καταγωγή του Μελχισεδέκ, που ευλόγησε τον Αβραάμ, όπως αναφέρει η Βίβλος («Φυλής ετέρας μετέσχηκεν»)!..
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (3)
  Η συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού» μέσα από το βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου οι φίλες και οι φίλοι της ιστοσελίδας μας θα διαβάσουν σήμερα ποιο ήταν το πραγματικό γενεαλογικό δέντρο της Μητρός του Κυρίου μας!...
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (2)
  Διαβάστε μια σειρά άρθρων τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο βιβλίο μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» για την καταγωγή του Ιησού Χριστού και ποιες είναι οι ενδείξεις για την ελληνικότητα ή μη ενός προσώπου που χάραξε την πορεία της ανθρωπότητας εδώ και 2000 χρόνια με μία μόνο λέξη: Αγάπη!... Σήμερα: Γιατί ο Χριστός είπε τη φράση: «Ει ουν Δαυίδ καλεί αυτόν Κύριον, πώς υιός αυτού εστί;»
 • Η Καταγωγή του Ιησού Χριστού (1)
  Διαβάστε μια σειρά άρθρων τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο βιβλίο μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» για την καταγωγή του Ιησού Χριστού και ποιες είναι οι ενδείξεις για την ελληνικότητα ή μη ενός προσώπου που χάραξε την πορεία της ανθρωπότητας εδώ και 2000 χρόνια με μία μόνο λέξη: Αγάπη!...
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (34)
  Η Ιστορικότητα του Ιησού Χριστού!.. Διαβάστε τη συνέχεια στα συγκλονιστικά στοιχεία για την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού έτσι όπως ακριβώς τα παρουσιάζουμε μέσα στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»!.. Τι λέει ο Γιάννης Κορδάτος και τι απαντά ο Άγγελος Σακκέτος!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (33)
  Η Ιστορικότητα του Ιησού Χριστού!.. Διαβάστε τη συνέχεια στα συγκλονιστικά στοιχεία για την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού έτσι όπως ακριβώς τα παρουσιάζουμε μέσα στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (32)
  Η Ιστορικότητα του Ιησού Χριστού!.. Διαβάστε τη συνέχεια στα συγκλονιστικά στοιχεία για την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού έτσι όπως ακριβώς τα παρουσιάζουμε μέσα στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (31)
  Η Ιστορικότητα του Ιησού Χριστού!.. Διαβάστε τα συγκλονιστικά στοιχεία για την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού έτσι όπως ακριβώς τα παρουσιάζουμε μέσα στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός»!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (30)
  Διαβάστε το τελευταίο άρθρο του κεφαλαίου:«Ομοιότητες Ελληνισμού-Χριστιανισμού», μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Το θέμα αφορά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Μαντινείας με τον συνδυασμό αρχαιοελληνικού και βυζαντινού στοιχείου, που δίχασε τους κατοίκους της Μαντινείας!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (29)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Σήμερα έχουμε ένα δημοσίευμα για τα Χειρόγραφα τα Νεκρής Θάλασσας, για τα οποία ακόμη και σήμερα μελετώνται από τους βιβλικούς μελετητές, πολλά των οποίων ήσαν γραμμένα στην ελληνική γλώσσα!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (28)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Σήμερα έχουμε ένα δημοσίευμα για το πώς η Ευρώπη, όταν απελευθερωνόταν από τα δεσμά του φεουδαρχικού και θεοκρατικού μεσαίωνα, αναζήτησε την νέα ταυτότητά της στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα και άναβε χριστιανικά καντήλια στην προτομή του θείου Πλάτωνος (!!)…
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (27)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Σήμερα έχουμε ένα δημοσίευμα για την θρησκευτική πολιτική του Μ. Αλεξλάνδρου η οποία, με τον δικό της τρόπο, προλείανε το έδαφος για την χριστιανική διδασκαλία!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (26)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Σήμερα έχουμε ένα δημοσίευμα που είχε κάνει στο παρελθόν η κ Φωτεινή Πιπιλή, για την Ολυμπιάδα και την Παναγία, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο έργο που έχουμε εκδώσει!..