Εκδόσεις Βιβλίων

Εκδόσεις Βιβλίων

Κατά το Μεσαίωνα συνήθιζαν να λέγουν: «Libri culina gloriae, vitae piper», δηλαδή τα βιβλία είναι το μαγειρείο της δόξας, το πιπέρι της ζωής. Η φράση υποδηλώνει τη σημασία που προσδίδει τo βιβλίο στον (καλό) συγγραφέα και την πνευματική ή την αισθητική απόλαυση, που αυτό χαρίζει απλόχερα στον αναγνώστη. Τα βιβλία, που γράψαμε, είναι καρπός μιας πολύχρονης μελέτης και ερεύνης σε όλους σχεδόν τους χώρους της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας! Έχουν δε μια βαθιά πίστη στην Ελλάδα και τον Χριστό! Καλή ανάγνωση!..

 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (25)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Διαβάστε σήμερα για άλλα προχριστιανικά σύμβολα, αλλά και γενικότερα την προπαρασκευή του κόσμου, για την υποδοχή του Χριστιανισμού, μέσα από εικόνες και μικρογραφίες του Αγίου Όρους – και όχι μόνο!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (24)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Διαβάστε σήμερα για άλλα προχριστιανικά σύμβολα, αλλά και γενικότερα την προπαρασκευή του κόσμου, για την υποδοχή του Χριστιανισμού. Από τον Ορφέα ως τον Κεχρισμένο!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (23)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Διαβάστε σήμερα για τα προχριστιανικά σύμβολα, όπως, για παράδειγμα, ο σταυρός!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (22)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Διαβάστε σήμερα τι υποστηρίζει ο (μακαριστός σήμερα) Μητροπολίτης Μεθόδιος Φούγιας για το Ελληνικό Υπόβαθρο του Χριστιανισμού!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (21)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Η συγκλονιστική ομοιότης της Διαβάσεως του Μωϋσέως εις την Ερυθράν Θάλασσαν με αυτήν του Μ. Αλεξάνδρου εις το «Ακρωτήριον των Χελιδονιών», έτσι όπως καταγράφονται τα ιστορικά στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη και τον Αρριανό!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (20)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Δείτε, για παράδειγμα, τι αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη για τον Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο ονομάζει Βασιλιά των Ελλήνων!.. Την Αγία Γραφή, ως γνωστό, δέχονται όλοι οι χριστιανοί του κόσμου και, φυσικά, οι Σλάβοι!!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (19)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Δείτε, για παράδειγμα, τις εκπληκτικές ομοιότητες (αλλά όχι ταυτοσημίες ή ταυτοπροσωπίες!) μεταξύ παρθένου Αθηνάς και Παρθένου Μαρίας!.. Μία ακόμη απόδειξη της προλείανσης του εδάφους από αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους (και όχι μόνο) για την Έλευση του Θεανθρώπου πάνω στη γη!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (18)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Δείτε, για παράδειγμα, τις εκπληκτικές ομοιότητες αρχαίου θεάτρου και εκκλησίας!.. Μία ακόμη απόδειξη της προλείανσης του εδάφους από αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους (και όχι μόνο) για την Έλευση του Θεανθρώπου πάνω στη γη!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (17)
  Διαβάστε το τρίτο κεφάλαιο: «Ομοιότητες Ελληνισμού – Χριστιανισμού», αλιευμένο μέσα από το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός». Στο κεφάλαιο αυτό αποδεικνύεται περίτρανα η προλείανση του εδάφους από αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους (και όχι μόνο) για την Έλευση του Θεανθρώπου πάνω στη γη!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (16)
  Διαβάστε τη συνέχεια και το τέλος του κεφαλαίου: «Η Προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία», του βιβλίου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου μιλάμε για τις μεγάλες προρρήσεις περί Ιησού Χριστού μέσα από τη Βίβλο! Και όχι μόνο!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (15)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία», του βιβλίου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου μιλάμε για τις προρρήσεις οι οποίες σημαδεύθηκαν από κοσμοϊστορικά γεγονότα, όπως η Γέννησις, η Σταύρωσις και η Ανάστασις του Σωτήρος, τα οποία επαλήθευσαν κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπον οι αρχαίοι Έλληνες προφήτες!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (14)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία», του βιβλίου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου μιλάμε για τον Αισχύλο και τον Ιησού, και τις προρρήσεις οι οποίες σημαδεύθηκαν από ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, όπως η Γέννησις του Σωτήρος, το οποίο επαλήθευσε κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπον ο Αισχύλος στον «Προμηθέα Δεσμώτη»!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (13)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία», του βιβλίου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» και ποιες προρρήσεις σημαδεύθηκαν από ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, όπως η Γέννησις του Σωτήρος, το οποίο επαλήθευσε κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπον τις αρχαίες ελληνικές προφητείες!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (12)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου: «Η Προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία», του βιβλίου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» και τι αποκαλύπτει ο Μέγας Αθανάσιος μέσα στο σύγγραμμά του υπό τον τίτλον: «Περί του Ναού (τω αγνώστω Θεώ) και περί των διδασκαλείων, και των θεάτρων των εν Αθήναις»!..