Εκδόσεις Βιβλίων

Εκδόσεις Βιβλίων

Κατά το Μεσαίωνα συνήθιζαν να λέγουν: «Libri culina gloriae, vitae piper», δηλαδή τα βιβλία είναι το μαγειρείο της δόξας, το πιπέρι της ζωής. Η φράση υποδηλώνει τη σημασία που προσδίδει τo βιβλίο στον (καλό) συγγραφέα και την πνευματική ή την αισθητική απόλαυση, που αυτό χαρίζει απλόχερα στον αναγνώστη. Τα βιβλία, που γράψαμε, είναι καρπός μιας πολύχρονης μελέτης και ερεύνης σε όλους σχεδόν τους χώρους της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας! Έχουν δε μια βαθιά πίστη στην Ελλάδα και τον Χριστό! Καλή ανάγνωση!..

 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (11)
  Διαβάστε το πρώτο μέρος του κεφαλαίου: «Η Προσδοκία του Αναμενόμενου Μεσσία», του βιβλίου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», με πλήθος ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων για τις προρρήσεις των αρχαίων Ελλήνων, όσον αφορά στην Έλευση του Θεανθρώπου πάνω στη γη!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (10)
  Διαβάστε σήμερα το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου: «Η ελληνική διείσδυση στην Παλαιστίνη» του έργου μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» με πλήθος ιστορικών και αρχαιολογικών αναφορών από μεγάλους πανεπιστημιακούς δασκάλους, όπως, για παράδειγμα, ο Λεωνίδας Ι. Φιλιππίδης κλπ.!...
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (9)
  Διαβάστε σήμερα τη συνέχεια στο κεφάλαιο με τίτλο: «Η ελληνική διείσδυση στην Παλαιστίνη» του έργου μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» με πλήθος ιστορικών και αρχαιολογικών αναφορών από μεγάλους πανεπιστημιακούς δασκάλους, όπως, για παράδειγμα, ο Π. Χρήστου ή ο Π. Μπρατσιώτης!...
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (8)
  Διαβάστε σήμερα το δεύτερο κεφάλαιο του έργου μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» με τίτλο: «Η ελληνική διείσδυση στην Παλαιστίνη» με πλήθος ιστορικών και αρχαιολογικών αναφορών!...
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός (7)
  Διαβάστε το τελευταίο μέρος του πρώτου κεφαλαίου «Πού γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος;» όπου υπάρχουν πολλά ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την διαχρονική σύμπλευση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας εδώ και 2000 χρόνια!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός Χριστιανισμός ( 6)
  Διαβάστε σήμερα τη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου του παραπάνω έργου μας με τίτλο: «Πού γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος;» με διάφορα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία, που δείχνουν τη σύμπλευση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας μέσα στο χώρο και το χρόνο!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός Χριστιανισμός (5)
  Διαβάστε τη συνέχεια του κεφαλαίου μας «Πού γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος;», όπου αποκαλύπτονται πολλά ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα, τα οποία έχουν σχέση με την Βίβλο και την Ελληνική Μυθολογία σε μία «σύζευξη» Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός – Χριστιανισμός (4)
  Η συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου «Πού γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος;», που έχει να κάνει με διάφορα αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα, σε σχέση με την Βίβλο και την Ελληνική Μυθολογία, σε ένα «πάντρεμα» Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός- Χριστιανισμός (3)
  Πού γεννήθηκε ο πρώτος άνθρωπος; Το πρώτο κεφάλαιο του πολύκροτου βιβλίου μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» το οποίο κάνει μια βαθειά τομή στη λεγόμενη χριστιανική αρχαιολογία με βάση την Βίβλο και την Ελληνική Μυθολογία!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός – Χριστιανισμός (2)
  Διαβάστε σήμερα την Εισαγωγή του έργου μας «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός» με πάρα πολλά άγνωστα και ιστορικά και αρχαιολογικά πειστήρια!..
 • Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός –Χριστιανισμός
  Κατόπιν πολλών παρακλήσεων και χιλιάδων τηλεφωνημάτων, με δεδομένο το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσεως, αδυνατούμε, προς το παρόν, να επανεκδώσουμε το έργο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», θα το αναρτήσουμε ολόκληρο στο διαδίκτυο, αρχής γινομένης από τους προλόγους της α΄ και β’ εκδόσεως.