Κατηγορίες

Το Σχόλιο της Ημέρας

Το Σχόλιο της Ημέρας

Επίκαιρα σχόλια και ανεξάρτητη κριτική πάνω σε θέματα καθημερινότητας, αρχής γενομένης από την πολιτική ζωή του τόπου και καταλήγοντας –αν χρειαστεί- στην αυτοκριτική, για να μη βγάζει κανείς τον εαυτό του απ’ έξω!.. «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» έλεγε ο Χριστός (Ματθ. 7,1).

 

 • Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (7)
  Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (7)
  «Η τελευταία ανταπόκριση των Ρωμαίων στρατιωτών στην τελευταία επί του Σταυρού λέξη του Ιησού «διψώ» σηματοδοτεί τη γνώση της Ελληνικής σε αντίθεση με την Αραμαϊκή, που δεν κατάλαβαν οι παρευρισκόμενοι τη φράση που σημειώνει ο Ματθαίος και γι’ αυτό νόμισαν ότι ο Χριστός κάλεσε τον Προφήτη Ηλία για βοήθεια και συμπαράσταση....»
 • Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (6)
  Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (6)
  «Το ότι βέβαια οι Ιουδαίοι, όπως από τα παραπάνω αποδείχτηκε, ήσαν κάτοχοι της ελληνικής γλώσσας στα χρόνια του Χριστού είναι αποδεδειγμένο, αφού ακόμη και στην επιγραφή του Σταυρού ο τίτλος του Σταυρωθέντος Ιησού Χριστού ήταν γραμμένος σε τρεις γλώσσες και πρώτα στα ελληνικά, μολονότι η Ιερουσαλήμ ήταν πρωτεύουσα του Ιουδαϊσμού και βρισκόταν κάτω από τη Ρωμαϊκή διοίκηση. (...) Εξάλλου, σύμφωνα με απόφαση του Ραββίνου Συμεών, υιού του Γαμαλιήλ, επιτρεπόταν στους Ιουδαίους να γράφουν τα κείμενά τους μόνο στην ελληνική από τις ξένες γλώσσες, ενώ πολλοί όροι που βρίσκονται στο Ταλμούδ όπως Συνέδρι Σανεδρίν, Συναγωγή κ.ά. είναι ελληνικοί...»
 • Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (5)
  Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (5)
  «Προσεκτικότερη, τέλος, μελέτη και ανάλυση των κειμένων της Καινής Διαθήκης πείθει κάθε μελετητή ότι η Ελληνική γλώσσα των δώδεκα Αποστόλων και, επομένως, και του Ιησού αφού η μητέρα Του –σύμφωνα με την παράδοση την οποία δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε- καταγόταν από την Ελληνικότατη πόλη Σέπφωρι40 ήταν η μητρική τους γλώσσα και αυτή γνώριζαν καλύτερα από κάθε άλλη, δηλ. την Αραμαϊκή και την Εβραϊκή......»
 • Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (4)
  Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (4)
  «Από το 726 π.Χ. τόσον η Γαλιλαία όσο και η Σαμάρεια είχαν παύσει να υπάρχουν καθαρά Εβραϊκές χώρες – περιοχές. Οι κάτοικοί τους ήσαν μετανάστες Εβραίοι από τις βόρειες επαρχίες της Ασσυρίας που αποτελούσαν μειοψηφία, και Έλληνες άποικοι που είχαν εγκατασταθεί εκεί πριν και κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του, ώστε, κατά την εποχή του Χριστού το ελληνικό στοιχείο να υπερτερεί στις περιοχές αυτές. Πάντως και οι πρώτοι και οι δεύτεροι μιλούσαν μόνο Ελληνικά δηλ. τη γλώσσα των αποίκων Ελλήνων στις επαρχίες αυτές.....»
 • Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (3)
  Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (3)
  «Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι Έλληνες στην Παλαιστίνη παρουσιάζουν μία αδιάκοπη δραστηριότητα από πολύ παλιά, από μία προϊστορική φάση της ζωής τους ως την εποχή που αναγκάστηκαν από τους Άραβες να αποσυρθούν ή να περιορισθούν. Οι Ισραηλίτες πίστευαν ότι οι Φιλισταίοι, που είχαν τεθεί επικεφαλής κατά την επιδρομή των λαών της θάλασσας, προέρχονταν από μία μακρινή θαλάσσια χώρα, την Καφτώρ (Δευτερ. 2, 23, Αμώς 9, 7 κ.α.), την οποία παράδοση την ταυτίζουν με την Κρήτη. Τόσο μάλιστα ισχυρή διατηρήθηκε αυτή η παράδοση ώστε ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος έγραψε από σύγχυση ότι οι Ιουδαίοι ήσαν άποικοι από την Κρήτη, ταυτίζοντας παραδόξως τους Ιουδαίους με τους Φιλισταίους. Πάντως οι λαοί της εγγύς Ανατολής πίστευαν κατά την αρχαιότητα ότι οι Φιλισταίοι ήσαν συγγενείς με τους Έλληνες, ενώ ο Προφήτης Ιωήλ που έγραψε περί τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα τους αποκαλεί ευθέως Έλληνες, οι δε Εβδομήκοντα μεταφράζουν το όνομα Φιλιστιείμ με τους Έλληνες....»
 • Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (2)
  Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (2)
  «Σύμφωνα με τα ευαγγελικά κείμενα κύριο πεδίο κηρυκτικής δράσης και δημόσιας ζωής του Κυρίου μας ήταν η Γαλιλαία, ενώ σύμφωνα με τον ιστορικό Ιώσηπο και τον Φίλωνα τον Αλεξανδρέα που έζησαν την εποχή του Χριστού ο Μέγας Αλέξανδρος μετά την κατάκτηση της Παλαιστίνης όπου και μετέφερε Έλληνες αποίκους, εγκατέστησε στην Αλεξάνδρεια 30.000 περίπου Εβραίους της Παλαιστίνης, στους οποίους έδωσε όχι μόνο ειδικά προνόμια αλλά και Ελληνική υπηκοότητα...»
 • Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (1)
  Ποία η ταυτότητα και η γλώσσα του Ιησού; (1)
  «Ο ισχυρισμός ενίων Ελλήνων επιστημόνων1 όπως και άλλων πολλών ξένων ερευνητών2 ότι η Αραμαϊκή γλώσσα ήταν η μητρική γλώσσα των Ιουδαίων και επομένως και του Ιησού Χριστού, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως βεβαιώνουν η προσεκτική μελέτη της Καινής Διαθήκης τόσο, όσο και πολλά συγκριτικά και λοιπά στοιχεία και μαρτυρίες. Αδιάσειστα δηλ. ιστορικά, αγιογραφικά και γλωσσολογικά επιχειρήματα βεβαιώνουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι μητρική γλώσσα των συγχρόνων του Χριστού Εβραίων που κατοικούσαν στη Βόρεια Παλαιστίνη δηλ. τις περιοχές Σαμάρειας, Περαίας και Γαλιλαίας ήταν η Κοινή Ελληνική χωρίς όμως να αρνηθούμε ότι ο Ιησού γνώριζε και την Αραμαϊκή ως δευτέρα γλώσσα…»
 • Ποία η σχέση του Ιησού με τους Έλληνες; (4)
  Ποία η σχέση του Ιησού με τους Έλληνες; (4)
  ΟΠΩΣ διαπιστώνει, πλέον, ο ίδιος ο αναγνώστης, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον ήταν Γαλιλαίος, αλλά εδίδασκε κιόλας τους Έλληνες της περιοχής, προκαλώντας τον φόβο και την αγωνία των Ιουδαίων, εκ των οποίων πολλοί ήσαν πεπεισμένοι ότι όχι μόνον ο Χριστός ήταν Γαλιλαίος, αλλά πως δεν μπορούσε ο Μεσσίας να προέρχεταιι από μία περιοχή σαν την Γαλιλαία! Το γεγονός τούτο το αποδεικνύουμε και μέσα στο βιβλίο μας: «Ιησούς Χριστός: Ελληνισμός-Χριστιανισμός», όπου υπάρχει ειδική αναφορά για τον Ιησού τον Γαλιλαίο, ενώ ακόμη και η ιδιατέρα πατρίδα του Ιησού, η Ναζαρέτ, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται (6) ήταν μία ελληνική πόλις, όπως τουλάχιστον διατείνονται πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι (Γ. Αθ. Τουρλίδης, Λουκ. Χαρ. Φίλης και άλλοι).
 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών