Κατηγορίες

Το Σχόλιο της Ημέρας

Το Σχόλιο της Ημέρας

Επίκαιρα σχόλια και ανεξάρτητη κριτική πάνω σε θέματα καθημερινότητας, αρχής γενομένης από την πολιτική ζωή του τόπου και καταλήγοντας –αν χρειαστεί- στην αυτοκριτική, για να μη βγάζει κανείς τον εαυτό του απ’ έξω!.. «Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» έλεγε ο Χριστός (Ματθ. 7,1).

 

 •  Οι Προφητείες του Ελληνισμού!..
  Οι Προφητείες του Ελληνισμού!..
  Στο πρόσωπο του Προμηθέα, ο Ελευσίνιος ποιητής, θ' αποτυπώσει τον καθημερινό πόνο, την αγωνία, την πηγαία λαχτάρα λύτρωσης του ανθρώπου που ψυχορραγεί, κάτω από τον δυσβάσταχτο ζυγό του παλαιού νόμου. Συνάμα, με το έργο τούτο, "μπολιάζει" την ελληνική ψυχή με το χαρμόσυνο άγγελμα της προσμονής Εκείνου, που θα καλέσει κάθε ψυχή κοντά του λέγοντας "ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν…".
 • Τι σχέση έχει η Γερμανική κατοχή με την Αποκάλυψη του Ιωάννου;
  Τι σχέση έχει η Γερμανική κατοχή με την Αποκάλυψη του Ιωάννου;
  Ένα μονάχα: Αν σκεφτούμε ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννου μιλάει για το Θηρίο που θα παραμείνει στην εξουσία 42 μήνες («και εδόθη αυτώ στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν· και εδόθη αυτώ εξουσία πόλεμον ποιήσαι μήνας τεσσαράκοντα δύο.», Αποκ. 13, 5) , ας θυμηθούμε το εξής γεγονός: Οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 και αποχώρησαν τον Οκτώβριο του 1944. Δηλαδή μετά από 42 μήνες (!!) Τυχαίο άραγε;
 •  Ερευνάτε τας Γραφάς!... (5)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!... (5)
  «… Αντίθετα προς την αρνητικήν αυτήν στάσιν, έναντι των ευαγγελικών πηγών και ακριβώς επί τη βάσει αυτών των αυθεντικών πηγών, των οποίων την πλήρη αξιοπιστίαν εξακρίβωσε πλέον η Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης επιστήμη, κατέληξε και η δική μας έρευνα εις ωρισμένα ιστορικά συμπεράσματα, που δεν θα τα χαρακτηρίσωμεν ακόμη ως πορίσματα, δεδομένου ότι εις την επιστήμην και δη την ιστορικήν έρευναν, το απόλυτο θεωρείται παράλογο και εκτός πάσης λογικής…»
 • Ερευνάτε τας Γραφάς!... (4)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!... (4)
  «… Αντίθετα προς την αρνητικήν αυτήν στάσιν, έναντι των ευαγγελικών πηγών και ακριβώς επί τη βάσει αυτών των αυθεντικών πηγών, των οποίων την πλήρη αξιοπιστίαν εξακρίβωσε πλέον η Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης επιστήμη, κατέληξε και η δική μας έρευνα εις ωρισμένα ιστορικά συμπεράσματα, που δεν θα τα χαρακτηρίσωμεν ακόμη ως πορίσματα, δεδομένου ότι εις την επιστήμην και δη την ιστορικήν έρευναν, το απόλυτο θεωρείται παράλογο και εκτός πάσης λογικής…»
 • Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (3)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (3)
  Θα ήταν, όμως, ιστορική βλασφημία να αγνοήσωμεν το θέμα του ισχυρού δεσμού Ελληνισμού και Αγίας Γραφής για «χίλιους μύριους» λόγους, όταν οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς την ελληνική γλώσσα είναι αμφίβολο εάν οι Έλληνες και οι άλλοι λαοί θα είχαν γνώσιν της Βίβλου πλην των Εβραίων (κι αυτοί θα εγνώριζαν μόνον την Παλαιά Διαθήκη)!
 •  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (2)
  Ερευνάτε τας Γραφάς!.. (2)
  Ομοίως και οι πρώτοι φορείς της Χριστιανικής Αποκαλύψεως, οι Μαθηταί του Κυρίου και οι Απόστολοι, έζησαν υπό συγκεκριμένας ιστορικάς συνθήκας, διέδραμον γεωγραφικάς εκτάσεις, ήλθον εις επαφήν ή και ανταγωνισμόν προς διαφόρους λαούς και θεσμούς, προς ήθη, έθιμα, κοσμοθεωρίας, βιοθεωρίας˙ υπήρξαν ιστορικά πρόσωπα, ζήσαντα εν τόπω και χρόνω κατέλιπον γραπτά μνημεία και προφορικάς παραδόσεις, πολύτιμα δια την διάγνωσιν του γνησίου πνεύματος της νέας θρησκείας.
 • Ερευνάτε τας Γραφάς!..
  Ερευνάτε τας Γραφάς!..
  Θυμήθηκα τον Γιάννη Κορδάτο που είχε τις ίδιες αμφιταλαντεύσεις, πολύ πριν γεννηθεί ο γράφων: «… σκοπός μου δεν είναι να θίξω τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κανενός˙ μ’ ενδιαφέρει μόνο η έρευνα και σαν ερευνητής φροντίζω να βρω την αλήθεια. Ο επιστήμονας που σέβεται τον εαυτό του, μόνο για την αλήθεια πρέπει να ενδιαφέρεται… Το κείμενο λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης σαν ιστορικό μνημείο λόγου, δηλαδή ανθρώπινο, πρέπει να ερευνάται μέσα στα πλαίσια της ιστορικής επιστήμης. Αν δεν πέτυχα στην κριτική μου έρευνα και τα συμπεράσματά μου αποδειχτούν λαθεμένα, θα μείνει το κέρδος πως έδωσα αφορμή άλλοι αξιότεροί μου να με διορθώσουν και να με συμπληρώσουν. Κανένας δεν είναι αλάθητος, η κριτική και η συζήτηση πάντα ωφελούν και από αυτές βγαίνει η αλήθεια.».
 •  Τι γράφουν για τον ελληνισμένο χριστιανισμό;
  Τι γράφουν για τον ελληνισμένο χριστιανισμό;
  Χαρακτηριστικώς δηλούμεν ότι ο κεκμηκώς αρχαίος Ελληνικός πολυθεϊσμός, διατυπωθείς δια του όρου «άγνωστος Θεός» οιωνεί ανέμενε το Μονοθεϊστικό κίνημα του Χριστιανισμού δια να διευρύνη την ωριμότητα του Ελληνικού πνεύματος ως προς τον χώρον της κοινωνικής φιλοσοφίας και να δημιουργηθή ούτως η κράσις των δύο θρησκειών εις μίαν παγκόσμιον και άκρως εναργή νέαν θρησκευτικήν κοσμοκρατορίαν ήτοι ο Εξελληνισμένος Χριστιανισμός, κατ’ αναλογίαν και πρότυπον προς τον προϋπάρξαντα κοινωνικώς και πολιτικώς Ελληνορωμαϊκόν πολιτισμόν.
 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών