Ελληνισμός και Ορθοδοξία

Ελληνισμός και Ορθοδοξία

Μία προσέγγιση των δύο μεγάλων μεγεθών της παγκόσμιας ιστορίας, όπως είναι ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, μέσα από το πρίσμα της μελέτης διαφόρων κειμένων και της ιστορικής ερεύνης στον χώρο του επιστητού.  Τα άρθρα, που ακολουθούν, θα φροντίσουμε να καλύπτουν διαχρονικά όλη την περίοδο της Ελληνικής Ιστορίας, από τα χαράματα του Ελληνικού Πολιτισμού και της Χριστιανικής Ιστορίας ή της Ορθοδοξίας μέχρι σήμερα.

 
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (6)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Κέβη, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (5)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Αρίστιππο τον Κυρηναίο, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (4)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Αντισθένη, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (3)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Αλκιβιάδη, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (2)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Κριτία, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (1)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Διαβάστε σήμερα το Εισαγωγικό μας Σημείωμα!..
 • «Αιώνια συνύπαρξη…»
  Άλλο ένα αρχαιολογικό στοιχείο, που δείχνει την «αιώνια συνύπαρξη» Ελληνισμού-Χριστιανισμού, είναι το ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα στη Σπάρτη. Είναι ένας μικρός λόφος γύρω στα 200 μέτρα ύψος, φαλακρός στην κορυφή του, με μια μικρή εκκλησία που τον ονοματίζει: Αγία Κυριακή. Κάποια ερείπια εδώ κι εκεί δείχνουν ότι πριν από τους χριστιανούς τον είχαν επιλέξει πρώτοι οι αρχαίοι, αλλά και πάλι τα στοιχεία είναι ελάχιστα ώστε να αντιληφθεί ο τυχαίος επισκέπτης τη σημασία τους. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι εδώ βρισκόταν το πλέον εντυπωσιακό και αινιγματικό κτίσμα της αρχαιότητας; Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Ο Μέγας Φώτιος και τα Κλασικά Γράμματα!..
  «Καθολικότητα γνώσεων, προσήλωση στήν κλασσική ἀρχαιότητα, προσπάθεια γιά δημιουργία πιό στενῶν σχέσεων ἀνάμεσα στή θύραθεν σοφία καί στή θεολογία, αὐτά εἶναι τά κυριότερα χαρακτηριστικά τῆς πνευματικῆς του δραστηριότητας, τά ὁποῖα τόν καθιστοῦν ἀνακαινιστή τῆς κλασικῆς παιδείας στό Βυζάντιο. Ἀπό τόν Φώτιο καί ὕστερα, ἡ μελέτη τῶν κλασσικῶν ἀρχίζει νά θυμίζει στούς Βυζαντινούς ὅτι ἀνήκουν στό τίμιον γένος τῶν Ἑλλήνων. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὁ ἀνθρωπισμός ἔρχεται νά προστεθεῖ στήν ὀρθοδοξία ὡς συστατικό στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν Βυζαντινῶν…»
 • Τι αποκαλύπτει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης για την Επιστολή του Ιησού;
  Άλλη μία μεγάλη απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον διάβαζε, αλλά και έγραφε, όπως έγινε με την περίφημη επιστολή που έστειλε προς τον τοπάρχη της Εδέσσης της Παλαιστίνης Άβγαρο, σαν απάντηση μιας πρόσκλησης που του έγινε για να επισκεφτεί την πόλη του ώστε να τον θεραπεύσει από μια ανίατη ασθένεια!.. Διαβάστε, λοιπόν, τι αναφέρει γι’ αυτό το θέμα ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης!
 • Ποιος Ρητοροδιδάσκαλος εγκωμίαζε Επίσκοπο για τις Εκκλησίες που έχτιζε;
  Μπορεί ορισμένοι να έχουν μια διαφορετική εκτίμηση απέναντι σε ορισμένους επισκόπους και το έργο που επιτελούσαν στο παρελθόν, αλλά διαβάστε ποιος Ρητοροδιδάσκαλος εγκωμίαζε Επίσκοπο για τις Εκκλησίες που έχτιζε! Πρόκειται για τον ίδιο που υπερασπίστηκε το δικαίωμα των ηθοποιών να ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις, παρά την σχετική απαγόρευση του αυτοκράτορα!...
 • Ποια είναι η ασπίδα του ορθόδοξου ιερέα;
  Διαβάστε μια εκπληκτική ανάλυση, που κάνει ο μεγάλος Έλληνας λόγιος και θεοσεβής καλλιτέχνης, Φώτης Κόντογλου, για το ράσο και τι ακριβώς σημαίνει για τους ορθόδοξους Έλληνες αυτό, όταν κάποιοι εξ αυτών δεν επιθυμούν τη μορφή του σχήματος των ιερέων μας με το ράσο και τα γένια τους!..
 • Τι είναι το Τριώδιο και ποιος ο ποιητής των Τριωδίων;
  Το Τριώδιο, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι το λειτουργικό βιβλίο της ορθόδοξης Εκκλησίας που περιέχει τις ακολουθίες των γιορτών από την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Ονομάστηκε Τριώδιο, γιατί στις καθημερινές ακολουθίες του όρθρου των ημερών αυτών ο κανόνας έχει τρεις ωδές αντί των κανονικών εννέα. Ποιητής τριωδίων φέρεται ο Κοσμάς ο επίσκοπος Μαϊουμά. Η πρώτη έντυπη έκδοση του «Τριωδίου» έγινε στη Βενετία το 1522.
 • Ένα κιονόκρανο «δείχνει» μεγάλο πρωτοχριστιανικό ναό στη Κύπρο;
  Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα: «Πιστεύεται πως το κιονόκρανο, λόγω και του μεγέθους του, ανήκει σε μεγάλων διαστάσεων πρωτοχριστιανικό ναό, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή, όπως και ολόκληρη η Σωτήρα, είναι διάσπαρτη από αρχαία μνημεία, τα οποία το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα φέρει στην επιφάνεια»!...
 • Ένας άγιος γέννημα - θρέμμα των Ελλήνων!..
  Διαβάστε τον βίο του Αγίου Γεωργίου από το χωριό Τζούρχλι (ή Τζούραλη) της επαρχίας Γρεβενών, ο οποίος τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 1838 απαγχονίστηκε στην αγορά. Το λείψανο του παρέμεινε κρεμασμένο μέχρι της 19 Ιανουαρίου, έπειτα δωρήθηκε από τον Μουσταφά πασά στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Ιωακείμ και τάφηκε με τιμές δίπλα στο ιερό Βήμα του Μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αθανασίου!..