Κατηγορίες

Ελληνισμός και Ορθοδοξία

Ελληνισμός και Ορθοδοξία

Μία προσέγγιση των δύο μεγάλων μεγεθών της παγκόσμιας ιστορίας, όπως είναι ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, μέσα από το πρίσμα της μελέτης διαφόρων κειμένων και της ιστορικής ερεύνης στον χώρο του επιστητού.  Τα άρθρα, που ακολουθούν, θα φροντίσουμε να καλύπτουν διαχρονικά όλη την περίοδο της Ελληνικής Ιστορίας, από τα χαράματα του Ελληνικού Πολιτισμού και της Χριστιανικής Ιστορίας ή της Ορθοδοξίας μέχρι σήμερα.

 
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (5)
  Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (5)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Αρίστιππο τον Κυρηναίο, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (4)
  Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (4)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Αντισθένη, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (3)
  Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (3)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Αλκιβιάδη, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (2)
  Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (2)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Σήμερα θ’ ασχοληθούμε με τον Κριτία, τον μαθητή του Σωκράτη!..
 • Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (1)
  Οι Μαθητές Σωκράτη και Ιησού (1)
  Μια μεγάλη ιστορική έρευνα για το τι βίωσαν κοντά στους Διδασκάλους των οι μαθητές του Αθηναίου φιλοσόφου και του Γαλιλαίου! Ποιοι έμειναν πιστοί στις Διδασκαλίες τους και γιατί ορισμένοι Μαθητές ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους! Πώς δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών έμειναν πιστοί στον Διδάσκαλό τους, ενώ άλλοι ακολούθησαν διαφορετική πορεία, για να μην πούμε εντελώς αντίθετη προς την φιλοσοφική αντίληψη του Διδασκάλου των! Ποία η φιλοσοφία των δύο μεγάλων ανδρών της παγκόσμιας ιστορίας και ποία η ουσιώδης διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και ταυτοπροσωπίας ή ταυτοσημίας μεταξύ Σωκράτους και Ιησού! Διαβάστε σήμερα το Εισαγωγικό μας Σημείωμα!..
 • «Αιώνια συνύπαρξη…»
  «Αιώνια συνύπαρξη…»
  Άλλο ένα αρχαιολογικό στοιχείο, που δείχνει την «αιώνια συνύπαρξη» Ελληνισμού-Χριστιανισμού, είναι το ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα στη Σπάρτη. Είναι ένας μικρός λόφος γύρω στα 200 μέτρα ύψος, φαλακρός στην κορυφή του, με μια μικρή εκκλησία που τον ονοματίζει: Αγία Κυριακή. Κάποια ερείπια εδώ κι εκεί δείχνουν ότι πριν από τους χριστιανούς τον είχαν επιλέξει πρώτοι οι αρχαίοι, αλλά και πάλι τα στοιχεία είναι ελάχιστα ώστε να αντιληφθεί ο τυχαίος επισκέπτης τη σημασία τους. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι εδώ βρισκόταν το πλέον εντυπωσιακό και αινιγματικό κτίσμα της αρχαιότητας; Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Ο Μέγας Φώτιος και τα Κλασικά Γράμματα!..
  Ο Μέγας Φώτιος και τα Κλασικά Γράμματα!..
  «Καθολικότητα γνώσεων, προσήλωση στήν κλασσική ἀρχαιότητα, προσπάθεια γιά δημιουργία πιό στενῶν σχέσεων ἀνάμεσα στή θύραθεν σοφία καί στή θεολογία, αὐτά εἶναι τά κυριότερα χαρακτηριστικά τῆς πνευματικῆς του δραστηριότητας, τά ὁποῖα τόν καθιστοῦν ἀνακαινιστή τῆς κλασικῆς παιδείας στό Βυζάντιο. Ἀπό τόν Φώτιο καί ὕστερα, ἡ μελέτη τῶν κλασσικῶν ἀρχίζει νά θυμίζει στούς Βυζαντινούς ὅτι ἀνήκουν στό τίμιον γένος τῶν Ἑλλήνων. Μέ τόν τρόπο αὐτόν ὁ ἀνθρωπισμός ἔρχεται νά προστεθεῖ στήν ὀρθοδοξία ὡς συστατικό στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν Βυζαντινῶν…»
 • Τι αποκαλύπτει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης για την Επιστολή του Ιησού;
  Τι αποκαλύπτει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης για την Επιστολή του Ιησού;
  Άλλη μία μεγάλη απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον διάβαζε, αλλά και έγραφε, όπως έγινε με την περίφημη επιστολή που έστειλε προς τον τοπάρχη της Εδέσσης της Παλαιστίνης Άβγαρο, σαν απάντηση μιας πρόσκλησης που του έγινε για να επισκεφτεί την πόλη του ώστε να τον θεραπεύσει από μια ανίατη ασθένεια!.. Διαβάστε, λοιπόν, τι αναφέρει γι’ αυτό το θέμα ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης!
 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών