Νεώτερη Ελλάδα

Νεώτερη Ελλάδα

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης!... Ο  θρυλικός "Γέρος του Μοριά"!.. Μια μεγάλη μορφή της Εαανάστασης του 1821, που οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια στην Απελευθέρωση της Ελλάδος και την Ελευθερία της!... Μια ελευθερία, που δίνει το δικαίωμα σ' όλους εμάς να ερευνούμε, να μελετάμε και να γράφουμε ελεύθερα, όπως ακριβώς στοχαζόταν ο Ρήγας Φεραίος!...

 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (14)
  Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα το κεφάλαιο: «Η συνθηκολόγησις του Τσολάκογλου» («Αλλά με την πάροδον των ημερών εξεδηλώθησαν αι βαναυσότητες και τα βάρβαρα ένστικτα των Γερμανών. Συχνά Γερμανοί επετίθεντο εναντίον Ελλήνων στρατιωτών και αξιωματικών και τους αφαιρούσαν τα χρήματα και τα πολύτιμα ή απλώς εύχρηστα αντικείμενα που έφεραν επάνω των, υπό την απειλήν πιστολιού αν εύρισκαν αντίστασιν και υπό την ανοχήν των αξιωματικών των…»)!
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (13)
  Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα το κεφάλαιο: «Τα εις την Ήπειρον γεγονότα»!.. Η λαμπρά ελληνική νίκη κατά την επακολουθήσασαν επίθεσιν του Μαρτίου των Ιταλών απέδειξε πόσον ήτο ακμαίον το μαχητικόν πνεύμα τού στρατού και πόσον σταθερά ήτο η απόφασις δια την τελικήν νίκην των ηγετών των μεγάλων μονάδων οι οποίοι κατηύθυναν τας κινήσεις των.
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (12)
  Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα, πώς ο στρατηγός Ουίλσον ανεγνώρισεν ότι ο ελληνικός στρατός εξεπλήρωσε το καθήκον του! «Μετά τας πληροφορίας και εξηγήσεις τού στρατηγού η τιμή και η υπόληψις της Ελλάδος αποκαθίστανται εις το ακέραιον. Δηλώ δε εξ ονόματος της Αγγλίας ότι η Αγγλία ουδέν παράπονον έχει κατά της Ελλάδος, η οποία εξεπλήρωσε μέχρι τέλους πλήρως και τιμίως το καθήκον της»!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (11)
  Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα τις τελευταίες συγκλονιστικές ώρες που έζησε ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής λίγο πριν αυτοκτονήσει και πώς η κηδεία του έγινε εν μέσω βομβαδισμού των Αθηνών από τα γερμανικά αεροπλάνα!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (10)
  Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα τα κεφάλαια: «Η σύμπτυξις και η εκκένωσις της Αλβανίας» και «Αι τελευταίαι αμυντικαί προσπάθειαι», ένα κεφάλαιο που μιλάει για τις τελευταίες ημέρες πριν την οριστική κατάληψη της Ελλάδος από τους Γερμανούς, οι οποίοι έντρομοι έβλεπαν τον ηρωϊσμό μέχρι θανάτου των Ελλήνων στρατιωτών!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (9)
  Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα το κεφάλαιο: «Προς το τέλος του δράματος»!…
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (8)
  Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα τον θαυμασμό των Γερμανών στρατιωτικών προς τον ελληνικό αγώνα: «...Η ιστορική δικαιοσύνη όμως με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμεν, ο Έλλην στρατιώτης ιδίως επολέμησε με ύψιστον ήρωισμόν και αυτοθυσίαν. Εσυνθηκολόγησε μόνον όταν η εξακολούθησις της αντιστάσεως δεν ήτο πλέον δυνατή και δεν είχε κανένα λόγον» (Αδόλφος Χίτλερ).
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (7)
  Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε με ποιους όρους υπογράψαμε το Πρωτόκολλο της συνθηκολογήσεως με τους Γερμανούς κατά τον λεγόμενο «Eλληνογερμανικό πόλεμο», όπου οι ΄Ελληνες στρατιώτες επέδειξαν απαράμιλλο ηρωϊσμό και θάρρος!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (6)
  Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Σήμερα διαβάζουμε το κεφάλαιο: Η συνθηκολόγησις του ΤΣΑΜ (Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας)!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (5)
  Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Σήμερα διαβάζουμε το κεφάλαιο: «Η εκμηδένισις του σερβικού στρατού»!.. Πώς οι ομόδοξοι αδελφοί μας Σέρβοι έδωσαν κι αυτοί τον υπέρ πίστεως και ελευθερίας αγώνα, αλλά τελικά στάθηκαν, όπως κι εμείς, άτυχοι μπροστά στον τεράστιο όγκο των γερμανικών δυνάμεων!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (4)
  Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Σήμερα διαβάζουμε το κεφάλαιο: «Οι Δραματικοί Αγώνες στα Οχυρά»!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (3)
  Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Σήμερα διαβάζουμε το κεφάλαιο: «Η μάχη των οχυρών»!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (2)
  Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Σήμερα διαβάζουμε το κεφάλαιο: «Η κατά της γραμμής Μπέλες - Νέστου επίθεσις»!..
 • Η απάντηση της Ελλάδας!.. (1)
  "Θα νικήσωμεν! Με την βοήθειαν του Θεού και την ευλογίαν της Παναγίας θα νικήσωμεν. Η ιστορία των εθνών θα γράψη ακόμη μίαν φοράν ότι η χώρα την οποίαν λαμπρύνει ο Μαραθών και η Σαλαμίς δεν υποκύπτει, δεν κάμπτεται, δεν παραδίδεται"...