Βυζαντινή Αυτοκρατορία!..

 Βυζαντινή Αυτοκρατορία!..

Διάφορα άρθρα, έρευνες και μελέτες για το Ελληνικό Βυζάντιο και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που τόσο έχει παραξηθεί από ορισμένους, για έναν τόπο που έλαμψε με το πνεύμα του Ελληνισμού και του Αγίου Φωτός για πάνω από 1.100 χρόνια! Ένας χώρος που έθρεψε τουλάχιστον σαράντα γενιές Ελλήνων και μάλιστα Ορθοδόξων Χριστιανών!..

 • Γιατί ο Λέων ο ΣΤ΄ τιμήθηκε όσο ακόμη ζούσε με το επώνυμο «σοφός»;
  Ο Λέων ήταν ευσεβής ηγεμόνας με σοβαρά εκκλησιαστικά και θεολογικά ενδιαφέροντα. Από τα έργα του διασώθηκαν λειτουργικά ποιήματα, πολυάριθμοι λόγοι και ομιλίες, που συνήθιζε να εκφωνεί ο ίδιος σε εκκλησιαστικές εορτές, και στα οποία συνδυάζει πλατειές δογματικές αναλύσεις με στοιχεία από την κλασική φιλολογία. Έγραψε επίσης και ένα εκτενή επιτάφιο λόγο στον πατέρα του καθώς και έναν αριθμό από εξεζητημένα θύραθεν ποιήματα. Για τη συγγραφική αυτή παραγωγή τιμήθηκε όσο ακόμη ζούσε με το επώνυμο «σοφός»!..
 • «Ένας θεός, μία αυτοκρατορία, μία θρησκεία»;
  Λένε πως προκειμένου να επιτύχει την ενοποίηση των λαών το Βυζάντιο, επιστράτευσε τις πνευματικές και πολιτισμικές δυνάμεις που διέθετε. Αυτές ήταν η χριστιανική θρησκεία και η ελληνική γλώσσα, οι οποίες κινήθηκαν προς το στόχο δημιουργίας μιας επικράτειας στην οποία θα επικρατούσε το ομόδοξον και το ομόγλωσσον, προκειμένου στη συνέχεια να επιτευχθεί το ομότροπον, δηλαδή η συγκρότηση ενιαίας κοινότητας μέσα από την γόνιμη αλληλεπίδραση χριστιανικών, ρωμαϊκών και ελληνικών στοιχείων!..
 • Ο θαλάσσιος δρόμος του μεταξιού Βυζαντίου και Κίνας!..
  Το όραμα του Αλέξανδρου κληροδότησε τρεις δρόμους για τη σύνδεση της Ανατολής με τη Μεσόγειο. Ο βόρειος περνούσε από τη Βακτριανή, την Κασπία και τη Μαύρη θάλασσα. Ο κεντρικός ένωνε τις Ινδίες με τον Περσικό διαμέσου του Τίγρη στη Σελεύκεια. Από εκεί, διά ξηράς, τα εμπορεύματα έφταναν στην Αντιόχεια και την Έφεσο. Ο νότιος δρόμος από τις Ινδίες, μέσω της Αραβικής χερσονήσου και της Ερυθράς θάλασσας, κατέληγε στο λιμάνι των Πτολεμαίων Βερενίκη!.
 • Ποιος ήταν άραγε ο Βυζαντινός Πολιτισμός;
  Η πρωτοβυζαντινή περίοδος, για παράδειγμα, είναι εποχή ραγδαίου εξελληνισμού του κράτους. Η ελληνική γλώσσα αρχίζει να υποκαθιστά σε όλους τους τομείς τη λατινική· τον τέταρτο αιώνα αναγνωρίζονται ως έγκυρες διαθήκες γραμμένες στα ελληνικά· τον πέμπτο αιώνα αρχίζουν να γράφονται ελληνικά οι δικαστικές αποφάσεις και τον έκτο αιώνα η ελληνική γλώσσα κατακτά τη νομοθεσία. Είναι αυτονόητο όμως ότι ο βαθμιαίος εξελληνισμός, για τον οποίο μιλήσαμε, αναφέρεται στο επίσημο κράτος. Γιατί στα γράμματα και την παιδεία η επικράτηση του ελληνικού πνεύματος είναι ήδη απόλυτη!..
 • Ποιες ήσαν άραγε οι συντεχνίες στο Βυζάντιο;
  «Όπως γνωρίζουμε από τη βυζαντινή Βίβλο του Επάρχου, του Ι' αιώνα, όλοι οι Έλληνες, και οι έμποροι, και οι τεχνίτες της πρωτεύουσας (και πιθανά και των άλλων πόλεων), ήταν οργανωμένοι σε σωματεία ή σε συντεχνίες, που ήταν κάτω από τον άμεσο έλεγχο του Επάρχου της Κωνσταντινουπόλεως. Οι έμποροι των βοοειδών, οι χασάπηδες, οι ψαρομανάβηδες, oι ψωμάδες, οι έμποροι μπαχαρικών και του μεταξιού, τόσο του ακατέργαστου όσο και του κατεργασμένου για τους τελευταίους, οι ναυπηγοί, ακόμα και οι συμβολαιογράφοι, οι σαράφηδες και οι χρυσοχόοι, όλοι έπρεπε υποχρεωτικά να ανήκουν σε κάποια συντεχνία. Όπως περιγραφόταν προσεκτικά στους ύστερους δυτικούς κανονισμούς του συστήματος: κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να ανήκει σε δύο συντεχνίες. Το ημερομίσθιο και οι ώρες εργασίας ήταν προσεκτικά διακανονισμένες και η προσπάθεια να προκαταλάβουν ή να δυσχεράνουν την αγορά απαγορευόταν, μαζί με την αποκάλυψη των μυστικών της κατασκευής».
 • Ποια ήταν η εθνική οικονομία των Βυζαντινών;
  Διαβάστε τι μας δίδασκαν στα Δημοτικά σχολεία τα παλιότερα χρόνια, όταν είναι γνωστό ότι σήμερα, το αντικείμενο της γνώσης περιστρέφεται σε άλλου είδους ενδιαφέροντα! Μη λησμονούμε ότι η ιστορία της βιομηχανίας και του εμπορίου της ελληνικής αυτοκρατορίας, εν συγκρίσει μάλιστα προς τον γύρω πολιτισμό και ιδιαιτέρως τον πολιτισμό της Δύσεως, είναι χαρακτηριστική και της οικονομικής και κοινωνικής θέσεως του Κράτους εκείνου!..
 • Ας διαβάσουμε και μια ευχάριστη είδηση!..
  Το μεγάλο παλάτι των Κομνηνών, τα ανάκτορα της ιστορικής δυναστείας της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας που τελευταία παρέδωσε το πνεύμα της Ρωμιοσύνης στους αλλόθρησκους Οθωμανούς κατακτητές, θα «ξαναζωντανέψουν» και αυτό το εκπληκτικό γεγονός θα γίνει με την ίδια την απόφαση των σημερινών κατοίκων της ιστορικής πρωτεύουσας του Πόντου. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Τι αναφέρει ο Georg Ostrogorsky για τις σχέσεις Ελληνισμού και Βυζαντίου; (4)
  «Ο φιλέλληνας George Finlay (1799-1875), που ήταν παιδικός φίλος του Βύρωνα, στο εκτεταμένο έργο του για την ιστορία του Ελληνισμού, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη βυζαντινή περίοδο. Η πολύχρονη εργασία του συγκεντρώθηκε στο επτάτομο έργο του, που πραγματεύεται το απέραντο χρονικό διάστημα από το 146 π.Χ. ως και το έτος 1864…». Διαβάστε ορισμένα αποσπάσματα από το περισπούδαστο έργο του Georg Ostrogorsky: «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους»!..
 • Τι αναφέρει ο Georg Ostrogorsky για τις σχέσεις Ελληνισμού και Βυζαντίου; (3)
  «Το επιστημονικό ενδιαφέρον για το Βυζάντιο προέκυψε από την έρευνα της κλασικής αρχαιότητας. Ο δρόμος προς την ελληνική αρχαιότητα περνούσε μέσα από το Βυζάντιο, γιατί αυτό είχε διαφυλάξει την αρχαία κληρονομιά και αποτελούσε την πηγή, που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τη δίψα του δυτικού κόσμου για τον ελληνικό πολιτισμό στα χρόνια της Αναγεννήσεως…». Διαβάστε ορισμένα αποσπάσματα από το περισπούδαστο έργο του Georg Ostrogorsky: «Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους»!..
 • Τι αναφέρει ο Georg Ostrogorsky για τις σχέσεις Ελληνισμού και Βυζαντίου; (2)
  «..Ο εξελληνισμός της Ανατολής προχωρούσε ασταμάτητα και επιβλήθηκε σε μεγάλη έκταση στην εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β' και της αυτοκράτειρας Αθηναΐδος-Ευδοκίας. Αυτό φαίνεται και από το νέο πανεπιστήμιο, όπου ήταν περισσότεροι οι καθηγητές της Ελληνικής από τους καθηγητές της Λατινικής γλώσσας. ..»
 • Τι αναφέρει ο Georg Ostrogorsky για τις σχέσεις Ελληνισμού και Βυζαντίου; (1)
  «Η ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, η ελληνική ιστοριογραφία και ποίηση αποτελούν το μορφωτικό αγαθό και των πιο ευσεβών Βυζαντινών. Ακόμη και η βυζαντινή Εκκλησία οικειοποιήθηκε την πνευματική κληρονομιά της αρχαίας φιλοσοφίας και χρησιμοποίησε την ορολογία της για τη διαμόρφωση της χριστιανικής δογματικής διδασκαλίας...». Διαβάστε τα κείμενα που ακολουθούν!...
 • Ώστε υπήρχαν γιατροί-μάγειροι στην αρχαιότητα;
  Διαβάστε τι είχε κάνει, αλλά και τι είχε γράψει ένας αρχαίος Έλληνας γιατρός, ονόματι Άνθιμος, ο οποίος το 520 έγραψε ένα έργο διαιτητικής και μαγειρικής, γραμμένο στη Λατινική, με τίτλο «De observatione ciborum ad Theodoricum regem Francorum», όπου προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο διατροφής ενός γερμανικού φύλου (μπύρα και υδρόμελι για ευχαρίστηση, κρασί ως φάρμακο)!..
 • Η συγκλονιστική πορεία του αυτοκράτορα Ηράκλειου!..
  Το φθινόπωρο του 627 ο Ηράκλειος έκανε νέα εκστρατεία κατά της Περσίας και νίκησε το Χοσρόη σε αποφασιστική μάχη στην αρχαία Νινευί (Δεκέμβριος 627). Έπειτα από επανάσταση που ξέσπασε στην Περσία, ο νέος βασιλιάς της Σιρόης ζήτησε ειρήνη και περιορίστηκε στα παλιά σύνορα του κράτους του. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 629, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, ύστερα από έξι χρόνων απουσία, γύρισε στην πρωτεύουσα μαζί με τον Τίμιο Σταυρό και έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Τον επόμενη χρονιά (630) πήγε στα Ιεροσόλυμα και τοποθέτησε στη θέση του τον Τίμιο Σταυρό!..
 • Τι γράφουν οι ιστορικοί για τη μεγάλη μορφή του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ηράκλειου;
  Σαν σήμερα, λέει, το 628, ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό! Το ιδανικό που θα συσπείρωνε τους στρατιώτες, θα τους ενέπνεε και θα τους χαλύβδωνε στις δυσκολίες του αγώνα ήταν η Χριστιανική πίστη, η οποία κινδύνευε από τους αλλόθρησκους, που άρπαζαν τα ιερά και τα όσια της Χριστιανοσύνης, που έσφαζαν και αιχμαλώτιζαν χριστιανικούς πληθυσμούς και απειλούσαν την ίδια την ύπαρξη της αυτοκρατορίας!..