Τί Εστιν Αλήθεια;

Τί Εστιν Αλήθεια;

Βιβλικά ή φιλοσοφικά κείμενα και διάφορα επώνυμα άρθρα ή μελέτες -όχι απαραίτητα του γράφοντος- τα οποία έχουν ως στόχο την αναζήτηση της Αλήθειας σε κάθε χώρο του επιστητού. Η Αλήθεια, είναι ένα θέμα που απασχόλησε επί αιώνες φιλόσοφους και στοχαστές, κληρικούς και θεολόγους, ερευνητές και διδασκάλους, μύστες και θυμόσοφους, ανθρώπους μορφωμένους και μη,  αλλά το ερώτημα παραμένει όπως ακριβώς ετέθη από τον Πόντιο Πιλάτο στον Χριστό: "Τι εστίν αλήθεια;" (Ιω. 18, 38). Ωστόσο, ένα είναι αληθές: Ο ίδιος ο Ιησούς, για την αναζήτηση της αλήθειας, είχε διακηρύξει τα εξής: "Ερευνάτε τας γραφάς " ( Ιω. 5,39), "Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" (Ιω. 8,32).

 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (12)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε σήμερα το τελευταίο μέρος!..
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (11)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (10)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (9)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!.
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (8)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!.
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (7)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!.
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (6)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!.
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (5)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!.
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (4)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (3)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (2)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Η εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα!.. (1)
  Ένα αποκαλυπτικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ για την εξέλιξη των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα (750-500 π.Χ.) η οποία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθ­μό από τρεις παράγοντες: τη συ­νεχή επιρροή της επικής παράδοσης, την εξά­πλωση της γραφής και ανάγνωσης, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονταν με την ίδια την «πόλιν»!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!..
 • Ποιες ιδέες κινούσαν τα φιλοσοφικά ρεύματα των αρχαίων Ελλήνων σύμφωνα με τους νεότερους φιλόσοφους και στοχαστές;
  Οι θέσεις διαφόρων στοχαστών και φιλοσόφων για τις φιλοσοφικές σχολές και τα ρεύματα των αρχαίων αλλά και νεωτέρων Ελλήνων, έτσι όπως διατυπώθηκαν από τους προγόνους μας μέσα στο διάβα των αιώνων!.. Κι όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καβάφης: «Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο / πρέπει με το δικαίωμά σου / νάσαι πολίτης εις των ιδεών την πόλη»!..
 • Ποιο λόγο είχαν οι Αθηναίοι να καταδικάσουν τον Σωκράτη; (3)
  Ερωτήματα, αλλά και προβληματισμοί, για μια τόσο άδικη απόφαση των αρχαίων Ελλήνων -και δη των Αθηναίων- οι οποίοι τόσο άκριτα και αψυχολόγητα αποφάσισαν να δώσουν κώνειο στη μεγαλύτερη φιλοσοφική σκέψη της ανθρωπότητας!...