Τί Εστιν Αλήθεια;

Τί Εστιν Αλήθεια;

Βιβλικά ή φιλοσοφικά κείμενα και διάφορα επώνυμα άρθρα ή μελέτες -όχι απαραίτητα του γράφοντος- τα οποία έχουν ως στόχο την αναζήτηση της Αλήθειας σε κάθε χώρο του επιστητού. Η Αλήθεια, είναι ένα θέμα που απασχόλησε επί αιώνες φιλόσοφους και στοχαστές, κληρικούς και θεολόγους, ερευνητές και διδασκάλους, μύστες και θυμόσοφους, ανθρώπους μορφωμένους και μη,  αλλά το ερώτημα παραμένει όπως ακριβώς ετέθη από τον Πόντιο Πιλάτο στον Χριστό: "Τι εστίν αλήθεια;" (Ιω. 18, 38). Ωστόσο, ένα είναι αληθές: Ο ίδιος ο Ιησούς, για την αναζήτηση της αλήθειας, είχε διακηρύξει τα εξής: "Ερευνάτε τας γραφάς " ( Ιω. 5,39), "Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς" (Ιω. 8,32).

 • Τι πίστευε ο Άδραστος σε σχέση με την Αγία Γραφή;
  Διαβάστε ποιος ήταν ο Άδραστος, ο φιλόσοφος που καταγόταν από τους Φιλίππους της Μακεδονίας και έζησε τον 4ο π.Χ. αιώνα και ο οποίος έγραψε τρία βιβλία “Περί αρμονιών” , αλλά και οι αναφορές της Βίβλου στο θέμα του όρου «αρμονία» !..
 • Ποια ήσαν μέλη της Ακαδημίας του Πλάτωνα;
  Διαβάστε τι βασίζεται σε παλαιότερες και γε­νικώς αξιόπιστες μαρτυρίες, στις οποίες πιθα­νώς περιλαμβάνεται η περιγραφή του Ερμοδώρου από τις Συρακούσες, ενός επικούρειου μαθηματικού που συνδεόταν με την περίφημη σχολή. Επί πλέον, γιατί ο Πλάτων ήταν αντίθετος με τη χρήση μηχανικών μέσων στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, την οποία έκαναν ο Εύδοξος, με τις ομόκεντρες σφαί­ρες του, και ο Αρχύτας με ανάλογη δική του μη­χανική κατασκευή!..
 • Η Χαμένη Γνώση των Ελλήνων!..
  Η αλήθεια για την ενταφιασμένη γνώση των αρχαίων Ελλήνων που διαβάζουμε σε ξένα πανεπιστημιακά συγγράμματα και μάλιστα από ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει πάνω στην αρχαία ελληνική σοφία!..
 • Ποιοι ήσαν οι διάδοχοι του Πλάτωνα;
  Μια αναφορά στα πρόσωπα, τα οποία διαδραμάτισαν τον πιο σημαντικό ρόλο ως διάδοχοι του Πλάτωνα στην Ακαδημία του, όπου για 2500 χρόνια κυριαρχεί η σκέψη του μεγάλου Αθηναίου φιλόσοφου!.. Πώς και γιατί ο Σπεύσιππος, γιος της αδελφής του Πλάτωνα Πωτώνης και του Ευρυμέδοντα του Μυρρινούσιου, επιλέ­χθηκε για να αναλάβει την Ακαδημία, σε ηλικία άνω των εξήντα ετών, αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης συζήτησης;
 • Είναι η φιλοσοφία κατανοητικός λόγος ή μήπως …
  Διαβάστε πώς η ελληνική σκέψη, πριν ακόμα αποκτήσει συστηματική μορφή, είχε μια πρώτη οικείωση, μέσω της γλώσσας του μύθου, με ερμηνείες και έννοιες της ίδιας της ζωής!.. Το βέβαιο είναι, ότι η φιλοσοφία δεν γεννήθηκε, όπως η Παλλάδα Αθηνά, από το κεφάλι του Δία, αλλά έγινε φιλοσοφική σκέψη από τα βιώματα και τις εμπειρίες του ανθρώπου!..
 • Τι λέει το Καίμπριτζ για την Ακαδημία του Πλάτωνα; (1)
  Σημαντικές αποκαλύψεις από το γνωστό Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ για την Φιλοσοφική Σχολή της Ακαδημίας του Πλάτωνα, που άφησε ανεξίτηλο το όνομά της στο διάβα της παγκόσμιας φιλοσοφικής σκέψης εδώ και 2.500 χρόνια!...Διαβάστε, για παράδειγμα, πώς στην κριτική που άσκησε ο Ισοκράτης στη σωκρα­τική προσπάθεια για τη δημιουργία της επι­στήμης της ηθικής συμπεριφοράς, ο Πλάτων απάντησε με αντεπίθεση εναντίον της ρητο­ρικής, που τη χαρακτήρισε ως την εμπειρία της κολακείας του αμαθούς όχλου - και όχι μόνο!..
 • Τι λέει το Καίμπριτζ για τις πρώτες φιλοσοφικές σχολές στην αρχαία Ελλάδα;
  Διαβάστε τα στοιχεία που αποκαλύπτει το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ για τις πρώτες φιλοσοφικές σχολές της ελληνικής αρχαιότητας, όπως για παράδειγμα, οι Σωκρατικοί, ο Ισοκράτης και τόσοι άλλοι, οι οποίοι "έσπειραν" τον πρώτο σπόρο της φιλοσοφικής σκέψης και στοχασμού στην ανθρωπότητα πάνω σε επιστημονικά δεδομένα!..
 • Ποια ήταν – άραγε- η ανάπτυξη των σχολών και πώς επήλθε η πρόοδος της γνώσης στην αρχαιότητα;
  Διαβάστε –για παράδειγμα- πώς η εκπαίδευση μεταλαμπαδεύθηκε στην αρχαία Αθήνα με την άφιξη των σοφιστών, κατά το δεύτερο ήμισυ του 5ου αιώνα π.Χ προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη, που υπήρχε στο ακμάζον δημοκρατικό καθεστώς, για αρτιότητα του δημόσιου λόγου στη Βουλή, την Εκκλησία του Δήμου και τα δικαστήρια. Και να ήταν μόνο αυτό;
 • Οι Φιλοσοφικές Σχολές της Αρχαίας Ελλάδος!..
  Διαβάστε ποια ήσαν τα φιλοσοφικά ρεύματα και οι φιλοσοφικές σχολές των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις όλων των κατοπινών φιλοσοφικών θεωριών και δογμάτων σε φιλοσοφικό ή θεολογικό επίπεδο, σε σχέση με ορισμένα χωρία της Βίβλου!..