Εορτάζοντες Άγιοι...

Εορτάζοντες Άγιοι...

Διαβάστε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των Αγίων της Ημέρας, μεταξύ των οποίων πολλών Αγίων του Ελληνισμού, που τιμάει η Εκκλησία μας, αφού η ενάρετη και άγια ζωή τους έγινε παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και όλων των χριστιανών της γης!.. Κι όπως λέει η Γραφή: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χριστού. Επαινώ δε υμάς, αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνησθε και καθώς παρέδωκα υμίν τας παραδόσεις κατέχετε…» (Α΄ Κορ.11, 1-2).

 • Εορτάζοντες την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων: Δανιήλ του Προφήτου. Των αγίων Τριών Παίδων Ανανίου, Αζαρίου και Μισαήλ. Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης (1) του θαυματουργού, του εκ της νήσου Ζακύνθου (†1624). Οσιομαρτύρων Πατερμουθίου, Κόπριος και Αλεξάνδρου. Μαρτύρων Ιάκχου του Τριγληνού και Νικήτα του νέου. Οσίου ομολογητού Δουνάλε (Στεφάνου).
 • Εορτάζοντες την 16ην του μηνός Δεκεμβρίου!…
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων: Προφήτου Αγγαίου. Θεοφανούς της βασιλίσσης (1), συζύγου Λέοντος του σοφωτάτου βασιλέως, της θαυματουργού (†894). Μόδεστου πατριάρχου Ιεροσολύμων (†634). Μαρτύρων Ιλαρίου, Πρόμου (Πρόβου ) και Μαρίνου του Συγκλητικού. Μέμνωνος αρχιεπισκόπου Εφέσου, Νικολάου Β, πατριάρχου Κων /πόλεως, του Χρυσοβέργη και Συμεώνος αρχιεπισκόπου Αντιοχείας.
 • Εορτάζοντες της 15ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη: Ιερομάρτυρος Ελευθερίου (1), επισκόπου Αυλώνος (Ιλλυρικού ) και Ανθίας της μητρός αυτού (†β΄ αι.). Μαρτύρων Βάκχου του Νέου, Ελευθερίου του Θαλαμηπόλου, Κορέμωνος του επάρχου. Οσιομάρτυρος Σωσάννης (2), διακονίσσης, της εν Ελευθερουπόλει. Οσίων Παύλου του Νέου, του εν τω Λάτρω και Στεφάνου αρχιεπισκόπου, του Ρώσου.
 • Εορτάζοντες την 14ην του μηνός Δεκεμβρίου…
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των: Μαρτύρων Απολλωνίου του κληρικού, Αρριανού του ηγεμόνος και των συν αυτοίς μαρτύρων (†286-287). Θύρσου, Καλλινίκου, Λευκίου(1), Φιλήμονος του αυλητού και Υπατίου.
 • Εορτάζοντες την 13ην του μηνός Δεκεμβρίου!…
  Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη των Αγίων: Μαρτύρων Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου (1) (†δ΄αι.). Λουκίας της παρθένου (2) (†304). Ιερομάρτυρος Γαβριήλ, αρχιεπισκόπου Βελιγραδίου, Πεκίου και πάσης Σερβίας, του εν Προύσση μαρτυρήσαντος (†1659). Οσίων Άρεως του σοφού και Αρσενίου του εν τω Λάτρω!..
 • Εορτάζοντες την 12ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη: Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος (1), του θαυματουργού (†348). Μάρτυρος Αλεξάνδρου (2) αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Μαρτύρων Αιθερίου και Συνετού του αναγνώστου. Οσίων Αμμωναθά και Ανθού. Ευφημιανής και Φαίβης. Ιωάννου, επισκόπου Ζιχνών (†1333).
 • Εορτάζοντες την 11ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη: Των αγίων και δικαίων Προπατόρων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή. Τερεντίου, Βικεντίου, Αιμιλιανού και Βεβαίας. Βαρσαβά και Μείρακος. Οσίων Δανιήλ του εν Βοσπόρω και Λουκά πρεσβυτέρου (†970-980), του Ευτροπιώτου, των Στυλιτών. Λεοντίου του εν Αχαία. Νόμων των εν Κύπρω, των θαυματουργών. Πέτρου ασκητού και Ακεψιμά. Νίκωνος του Ξηρού και Νικηφόρου αυτοκράτορος, του Φωκά...
 • Εορτάζοντες την 10ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων: Μαρτύρων Μηνά του καλλικελάδου του Αθηναίου († γ΄αι.), Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου. Γεμέλλου του πολυάθλου (1), Θεοτέκνου πρεσβυτέρου. Ευγενίου και Μαρίνου, των εν Καισαρεία. Μαριαννού, οσίου Θωμά του Δεφουρκινού...
 • Εορτάζοντες την 9ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη διαφόρων Αγίων και γεγονότων, όπως: Ο Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της αγίας Άννης, μητρός της Θεοτόκου. Προφήτιδος Άννης της του Σαμουήλ μητρός. Μαρτύρων Βάσσης, Εασίου, Ισαάκ, Ναρσή του Πέρσου και Σωσιθέου. Οσίου Στεφάνου του νεολαμπούς… Διαβάστε ορισμένους Βίους Αγίων της ημέρας!..
 • Εορτάζοντες την 8ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη Αγίων και Οσίων ή Μαρτύρων πολλοί των οποίων μαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη την αγία: Προεόρτια της Συλλήψεως της αγίας Άννης. Αποστόλων (Ο΄) Σωσθένους επισκόπου γενομένου Κολοφώνος, Απολλώ επισκόπου Καισαρείας και Επαφροδίτου επισκόπου Αδριακής, Καίσαρος επισκόπου Δυρραχίου, Κηφά, Ονησιφόρου επισκόπου Κορώνης (εν Μεσσηνία) και Τυχικού. Οσίων Παταπίου († η΄αι.) του εν Λουτρακίω (1) Δαμιανού και Σωφρονίου επισκόπου εν Κύπρω. Παρθενίου του εν Χίω (†1883)•..
 • Εορτάζοντες την 7ην Δεκεμβρίου!…
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Αθηνοδώρου (1), Ακεψιμά, Ισιδώρου και Λέοντος. Γαϊανού και Γαΐου. Δομετίου, Νεοφύτου, Μαρτίνου, Νικολάου και Πρίσκου. Οσίων Αμβροσίου (2) επισκόπου Μεδιολάνων (†397). Αμμούν του εν Νητρία. Γρηγορίου, Ιγνατίου, Ιωάννου του Ρώσου, Παύλου υποτακτικού, «του εν Παρηγορία» και Γερασίμου ασκητού, του εξ Ευβοίας.
 • Εορτάζοντες την 6ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων (1) της Λυκίας, του Θαυματουργού (†330), Αέρος επισκόπου Ιεροσολύμων. Μάρτυρος Νίσερ (2). Νεομάρτυρος Νικολάου του Καραμάνου, του εν Σμύρνη († 1657). Οσίων Αντωνίου και Νείλου, του εν Κύπρω. Διαβάστε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των Αγίων, που η Εκκλησία μας τιμά σήμερα, έτσι όπως ακριβώς αλιεύουμε τα στοιχεία αυτά μέσα από κείμενα της Εκκλησίας της Ελλάδος:
 • Εορτάζοντες την 5ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των παρακάτω Αγίων και Οσίων, πολλοί εκ των οποίων, σύμφωνα με τον Συναξαριστή, μαρτύρησαν για του Χριστού την Πίστη την Αγία!.. Διαβάστε τους Βίους όλων των Αγίων οι οποίοι εορτάζουν σήμερα!...Μαρτύρων Αβερκίου, Αναστασίου και Διογένους. Των εν Άθω («Κελλιωτών») οσιομαρτύρων. Οσίων Σάββα του ηγιασμένου (†532), Φιλόθεου και Νεκταρίου, των εν Άθω. Νόννου και Γράτου επισκόπου Εφέσου. Μάρτυρος Διογένους.
 • Εορτάζοντες την 4ην του μηνός Δεκεμβρίου!..
  Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των παρακάτω Αγίων και Οσίων, πολλοί εκ των οποίων, σύμφωνα με τον Συναξαριστή, μαρτύρησαν για του Χριστού την Πίστη την Αγία!.. Διαβάστε τους Βίους όλων των Αγίων οι οποίοι εορτάζουν σήμερα!...Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας (†306). Ιωάννου του Δαμασκηνού (†760). Ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου(†1601). Μαρτύρων Ιουλιανής, Χριστοδούλης και Χριστοδούλου. Ιωάννου επισκόπου Πολυβότου, του θαυματουργού. Κασσιανού του εν Κύπρω. Μνήμη των αγίων 12 Προφητών.