Επίκαιροι Στοχασμοί!..

Επίκαιροι Στοχασμοί!..

Διάφοροι ἐπίκαιροι καλοπροαίρετοι καὶ βαθιὰ ἀνθρώπινοι συλλογισμοί, πάνω σὲ καθημερινὰ ζητήματα, ἀφήνοντας τὸ πνεῦμα ἐλεύθερο καὶ ἀδέσμευτο νὰ ἵπταται πάνω ἀπὸ κάθε τί, ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτερα τοὺς Ἕλληνες! Στοχασμοὶ γραμμένοι σὲ ἁπλὴ καθαρεύουσα γλῶσσα, ὥστε νὰ μὴ χάνουμε τοὺς πνευματικούς μας δεσμοὺς μὲ τὴν γλῶσσα τῶν πατεράδων μας, τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ τόσων ἄλλων λογίων της εὐλογημένης αὐτῆς φυλῆς!..

  • Ἀπὸ τὸν Ὅσιον Μνημόνιον εἰς τὸ … Μνημόνιον!
    Τι σύμπτωσις!... Σήμερον, ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Μνημονίου, ἔχει τὰ γενέθλιά του καὶ ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ὅστις ἦτο ὁ ἀρχιτέκτων τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρώτου Μνημονίου μὲ τὴν Τρόϊκαν, ἐν τῷ ἔτει 2010 (!) ... Διαβάστε τὸ κείμενο!..
  • Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις!..
    Τὸ νὰ μὴν γνωρίζωμεν τὴν καθαρεύσουσαν εἶναι ὡσὰν νὰ μὴν γνωρίζωμεν τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἢ αὐτὴν τὴν ὁποίαν διέδωσεν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου (ἑλληνιστική). Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ἀσφαλῶς, ὅτι δὲν ὑπάρχει ὡς γλώσσα τῶν παλαιοτέρων λογίων καὶ πρέπει νὰ τὴν καταργήσωμεν!.. Θεὸς φυλάξοι!..
  • Ἄδοντες καὶ ἀγραυλοῦντες!..
    Διάφοροι ἐπίκαιροι καλοπροαίρετοι καὶ βαθιὰ ἀνθρώπινοι συλλογισμοί, πάνω σὲ καθημερινὰ ζητήματα, ἀφήνοντας τὸ πνεῦμα ἐλεύθερο καὶ ἀδέσμευτο νὰ ἵπταται πάνω ἀπὸ κάθε τί, ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν κόσμο καὶ ἰδιαίτερα τοὺς Ἕλληνες! Στοχασμοὶ γραμμένοι σὲ ἁπλὴ καθαρεύουσα γλῶσσα, ὥστε νὰ μὴ χάνουμε τοὺς πνευματικούς μας δεσμοὺς μὲ τὴν γλῶσσα τῶν πατεράδων μας, τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καὶ τόσων ἄλλων λογίων της εὐλογημένης αὐτῆς φυλῆς!..