Κατηγορίες

Ιστορικοί Λόγοι

Ιστορικοί Λόγοι

Λόγια μεγάλα!.. Λόγια τρανά!.. Λόγια που έμειναν χαραγμένα μεσα στη συνείδηση του Έλληνα!.. Είναι οι λόγοι εκείνοι που έκαναν την ανθρωπότητα ολόκληρη να υποκλιθεί μπροστά στο μεγαλείο, για παράδειγμα,  ενός Περικλή του οποίου ο Επιτάφιος λόγος έγινε αντικείμενο μελέτης πολλών ιστορικών, ενώ πολλές Διακηρύξεις και Συντάγματα Χωρών, είναι βασισμένα πάνω σ' αυτόν το λόγο!...

 • «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος!..»
  «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος!..»
  Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε στον εθνεγερτικό του λόγο: «Η ώρα ήλθεν, ώ άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν. Αυτοί, και τοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν και δι' αυτής πάσαν αυτών την ευδαιμονίαν…»
 •  Τι αναφέρει ο Δημήτριος Καμπούρογλου για την αφιλοκέρδεια του Νικηταρά;
  Τι αναφέρει ο Δημήτριος Καμπούρογλου για την αφιλοκέρδεια του Νικηταρά;
  «Τὴν μεγαλειτέραν φθορὰν ἐπέφερεν ὁ Νικηταρᾶς, προλαβών, μετὰ τῶν λοιπῶν σὺν αὐτῷ ὑπερόχων πολεμικῶν παραγόντων, νὰ φθάσῃ ἐπίκουρος καὶ νὰ καταλάβῃ τὸν Ἅγιον Σώστην. Καὶ ἐδῶ ἠκούσθη πάλιν ἡ κραυγὴ τοῦ Νικηταρᾶ, φοβερὰ τώρα: «Κτυπᾶτε τοὺς Πέρσας» (...) Ὁ Νικηταρᾶς ἀπέθανε δεινῶς πάσχων εἰς τὸν Πειραιᾶ κατὰ τὸ ἔτος 1849, ἀφήσας εἰς τὴν οἰκογένειάν του μέγα ὄνομα καὶ μεγάλην δυστυχίαν. Ἐτάφη εἰς τὰς Ἀθήνας. Δὲν κατώρθωσα νὰ εὕρω τὸν τάφον του. Πιστεύω δὲ ὅτι οὔτε ἄλλος τις θὰ κατορθώση τοῦτο. Ὁ μὴ ἀμέτοχος ὅμως τοῦ Ἕλληνικωτάτου γνωρίσματος: τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς τάφους, ἂς παρηγορηθῇ διὰ τῆς σκέψεως, ὅτι διὰ τὸν Νικηταρᾶν πᾶσα ἡ Ἑλληνικὴ γῆ ἔχει ἀνοικτὰς τὰς ὰγκάλας.»
 • Θυμάται κανείς σήμερα τους βετεράνους του Έπους 1940-41;
  Θυμάται κανείς σήμερα τους βετεράνους του Έπους 1940-41;
  Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια και οι καιροί. Κι ενώ χθες, με την συντριβή της Εθνικής Βραζιλίας από την Εθνική Γερμανίας (7-1) όλοι μιλούσαμε για το πώς πέρασαν 64 χρόνια από τότε που η Βραζιλία υπέστη την ίδια ήττα, διερωτήθηκε κανείς πόσα χρόνια πέρασαν από το Έπος του 1940-41 και πόσοι βετεράνοι του θρυλικού Έπους αναπνέουν ακόμη, λησμονημένοι ενδεχομένως σε κάποια ανήλια διαμερίσματα των Αθηνών; Διαβάστε τι είπαν σε μια τιμητική εκδήλωση που έγινε γι’ αυτούς στις 24 Οκτωβρίου 2008 στη Βουλή των Ελλήνων!..
 • Ο ιστορικός λόγος του Σπυρίδωνα Τρικούπη στην εκφορά του Γεωργίου Καραϊσκάκη!...
  Ο ιστορικός λόγος του Σπυρίδωνα Τρικούπη στην εκφορά του Γεωργίου Καραϊσκάκη!...
  «Δροσιά, λέγω καὶ ἐγώ, δροσιὰ καὶ βροχὴ νὰ μὴ πέσουν πλέον παρὰ τὸ Φάληρον, καὶ ἀπαρχὰς νὰ μὴ δώση ἡ γῆ ἐκείνη. Εἰς τὴν γῆν ἐκείνην ἔπεσεν ὁ δυνατός, ὁ κοῦφος ὑπὲρ ἀετοὺς καὶ ὑπερ λέοντας κραταιός, ὁ δυνατός, τοῦ ὁποίου ἡ ρομφαία δὲν ἐστρέφετο εἰς τὴν θήκην της πρὶν βαφῆ μὲ τὸ αἶμα τῶν πληγωμένων, ἢ πρὶν ἀλειφθῆ μὲ τῶν δυνατῶν τὰ παχέα σπλάγχνα.»
 • Ο Επιτάφιος λόγος του Περικλέους!..
  Ο Επιτάφιος λόγος του Περικλέους!..
  «Ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μόνον ἐν τῇ οἰκεία σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ’ ἑκάστω τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται». (Θουκ. 2. 43) (= Διότι τάφος των επιφανών ανδρών είναι κάθε τόπος, και δε σώζεται το όνομά τους μόνο σε επιγραφές στην πατρίδα τους, αλλά διατηρείται η ανάμνησή τους και στις ξένες χώρες, πιο πολύ στη μνήμη και στις καρδιές των ανθρώπων παρά στα γραπτά μνημεία και στους τάφους.) (ελεύθερη απόδοση). Διαβάστε ολόκληρο το λόγο του Περικλέους σε νεοελληνική απόδοση Ελευθερίου Βενιζέλου!..
 • Ο ιστορικός λόγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ώπη!...
  Ο ιστορικός λόγος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ώπη!...
  Διαβάστε τι ακριβώς είπε ο θρυλικός Στρατηλάτης στους στρατιώτες του στην Ώπη, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος ανέπτυξε με περισσή αντικειμενικότητα και αλήθεια ορισμένες άγνωστες πτυχές στην πορεία του προς την Ασία, έτσι όπως καταγράφεται από τον Αρριανό στο έργο του: «Αλεξάνδρου Ανάβασις» (Βιβλίο 7 και Κεφάλαιο 9)!..
 •   «Παιδιά μου!...»
  «Παιδιά μου!...»
  Ο πολυθρύλητος λόγος του «Γέρου του Μοριά» στα Ελληνόπουλα της Αθήνας! Αποτελεί την πνευματική παρακαταθήκη του θρυλικού Στρατηγού, Θόδωρου Κολοκοτρώνη, προς τη νέα γενιά!.. Εκφωνήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1838 στην Πνύκα και πρωτοδημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου 1838 στην αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών», που εξέδιδε ο ιστορικός Ιωάννης Φιλήμων!..
 • Ποιος ήταν ο λόγος κατά την μετακομιδή των οστών του Γεωργίου Καραϊσκάκη;
  Ποιος ήταν ο λόγος κατά την μετακομιδή των οστών του Γεωργίου Καραϊσκάκη;
  Διαβάστε έναν ιστορικό λόγο ο οποίος εκφωνήθηκε κατά την μετακομιδή των οστών του Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπου μεταξύ άλλων ειπώθηκαν τα εξής: «Τὰ λείψανα τοῦ ἀοιδίμου πρώην Γενικοῦ Ἀρχηγοῦ μας, τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη, παρακαταθέτομεν ἔμπροσθεν τῆς Υ. Μ., τοῦ Ἀρχηγοῦ λέγω ἐκείνου ὅστις νηστικούς, ξυπόλητους καὶ γυμνούς μᾶς ὡδήγησε μὲ τὴν δριμύτητα τοῦ χειμῶνος καὶ μὲ τὸν καύσωνα τοῦ ἔαρος εἰς τὴν Ρούμελην καὶ τὴν Ἄττικην κατὰ τὸ 1826 καὶ 1827. Τοῦ Χαϊδαρίου, τῆς Δομπρένας, τῆς Ράχοβας, τῆς Φουντάνας, τοῦ Ὀμὲρ Ἐφέντη, τοῦ Διστόμου, τοῦ Κερατσινίου καὶ τοῦ Φαληρέως οἱ προμαχῶνες, μαρτυροῦν τοὺς ἀγῶνας του ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἀθηνῶν!»
 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών