Κατηγορίες

Ιστορικοί Λόγοι

Ιστορικοί Λόγοι

Λόγια μεγάλα!.. Λόγια τρανά!.. Λόγια που έμειναν χαραγμένα μεσα στη συνείδηση του Έλληνα!.. Είναι οι λόγοι εκείνοι που έκαναν την ανθρωπότητα ολόκληρη να υποκλιθεί μπροστά στο μεγαλείο, για παράδειγμα,  ενός Περικλή του οποίου ο Επιτάφιος λόγος έγινε αντικείμενο μελέτης πολλών ιστορικών, ενώ πολλές Διακηρύξεις και Συντάγματα Χωρών, είναι βασισμένα πάνω σ' αυτόν το λόγο!...

 • Τι είπε ακριβώς η Μελίνα Μερκούρη στην Oxford Union για την επιστροφή των Μνημείων του Παρθενώνα;
  Τι είπε ακριβώς η Μελίνα Μερκούρη στην Oxford Union για την επιστροφή των Μνημείων του Παρθενώνα;
  «Μόλις έγινε ανεξάρτητη η Ελλάδα, ένα από τα πρώτα νομοθετικά διατάγματα πού πέρασαν από την ελληνική κυβέρνηση ήταν εκείνο για την προστασία και συντήρηση των εθνικών μνημείων. Είναι αυτό αδιαφορία; Θεωρούμε αυτή την κατηγορία τερατώδη. Θα έχετε σίγουρα ακούσει, αλλά επιτρέψτε μου, να επαναλάβω τι είπε ένας γέρος καρδιοπαθής Έλληνας στον J.C. Hobhouse. «Παίρνετε τους θησαυρούς μας. Σας παρακαλώ να τους φυλάξετε καλά. Μια μέρα θα τους ζητήσουμε πίσω». Μπορούμε να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος αυτός μιλούσε για λογαριασμό του;»
 • Τι έλεγε η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους σκλαβωμένους Έλληνες;
  Τι έλεγε η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους σκλαβωμένους Έλληνες;
  Το αυθεντικό κείμενο, έτσι όπως το παρουσιάζει και το διαμνημονεύει ο αγωνιστής του ’21, Νικόλαος Σπηλιάδης, μέσα στα δικά του Απομνημονεύματα, τα οποία αφιερώθηκαν στην Νεολαία της Ελλάδος για να γίνουν «κτήμα ες αεί»!...
 •  Θυμάται κανείς την προφητική ομιλία του Κωστή Στεφανόπουλου προς τον Μπιλ Κλίντον;
  Θυμάται κανείς την προφητική ομιλία του Κωστή Στεφανόπουλου προς τον Μπιλ Κλίντον;
  Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως ο Κωστής Στεφανόπουλος αναφέρθηκε τότε διεξοδικά σε ένα μείζον θέμα και εν έτει 2016, αυτό της «Συνθήκης Της Λωζάννης».. Με μία προφητική , θα λέγαμε, αναφορά, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στα διεθνή δίκαια, τόνισε πως «η διεθνής κοινότης γνωρίζει πολύ καλά τας διατάξεις του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Γνωρίζει το Δίκαιον της Θαλάσσης, γνωρίζει τις ρυθμίσεις της Συνθήκης της Λωζάννης», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως «οι διεκδικήσεις επί διαφόρων νήσων και νησίδων του Αιγαίου δεν θα έπρεπε ούτε ως σκέψεις να διατυπωθούν, αν η Τουρκία ενθυμείτο τις υποχρεώσεις της τις προκύπτουσες από τη Συνθήκη της Λωζάννης συμφώνως προς τα άρθρα 12 και 16 της οποίας παρητήθη παντός δικαιώματος και οποιουδήποτε τίτλου επί νήσων κειμένων πέραν των τριών μιλλίων από τις ακτές της, με εξαίρεση την Ιμβρο, Τένεδο και τη νήσο των Λαγωών»:
 • Η ιστορική ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ!.
  Η ιστορική ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ!.
  «Η Ευρώπη με το ελληνικό της όνομα, της είναι οικείος χώρος, αφού ο πολιτισμός της είναι σύνθεση του ελληνικού, του ρωμαϊκού και του χριστιανικού πνεύματος. Μια σύνθεση, στην οποία, όπως είπα και άλλοτε, το ελληνικό πνεύμα εισέφερε την ιδέα της ελευθερίας, της αλήθειας και της ομορφιάς. Το ρωμαϊκό πνεύμα την ιδέα του κράτους και του δικαίου. Και ο Χριστιανισμός την πίστη και την αγάπη!..»
 • «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος!..»
  «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος!..»
  Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε στον εθνεγερτικό του λόγο: «Η ώρα ήλθεν, ώ άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν. Αυτοί, και τοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν και δι' αυτής πάσαν αυτών την ευδαιμονίαν…»
 •  Τι αναφέρει ο Δημήτριος Καμπούρογλου για την αφιλοκέρδεια του Νικηταρά;
  Τι αναφέρει ο Δημήτριος Καμπούρογλου για την αφιλοκέρδεια του Νικηταρά;
  «Τὴν μεγαλειτέραν φθορὰν ἐπέφερεν ὁ Νικηταρᾶς, προλαβών, μετὰ τῶν λοιπῶν σὺν αὐτῷ ὑπερόχων πολεμικῶν παραγόντων, νὰ φθάσῃ ἐπίκουρος καὶ νὰ καταλάβῃ τὸν Ἅγιον Σώστην. Καὶ ἐδῶ ἠκούσθη πάλιν ἡ κραυγὴ τοῦ Νικηταρᾶ, φοβερὰ τώρα: «Κτυπᾶτε τοὺς Πέρσας» (...) Ὁ Νικηταρᾶς ἀπέθανε δεινῶς πάσχων εἰς τὸν Πειραιᾶ κατὰ τὸ ἔτος 1849, ἀφήσας εἰς τὴν οἰκογένειάν του μέγα ὄνομα καὶ μεγάλην δυστυχίαν. Ἐτάφη εἰς τὰς Ἀθήνας. Δὲν κατώρθωσα νὰ εὕρω τὸν τάφον του. Πιστεύω δὲ ὅτι οὔτε ἄλλος τις θὰ κατορθώση τοῦτο. Ὁ μὴ ἀμέτοχος ὅμως τοῦ Ἕλληνικωτάτου γνωρίσματος: τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τοὺς τάφους, ἂς παρηγορηθῇ διὰ τῆς σκέψεως, ὅτι διὰ τὸν Νικηταρᾶν πᾶσα ἡ Ἑλληνικὴ γῆ ἔχει ἀνοικτὰς τὰς ὰγκάλας.»
 • Θυμάται κανείς σήμερα τους βετεράνους του Έπους 1940-41;
  Θυμάται κανείς σήμερα τους βετεράνους του Έπους 1940-41;
  Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια και οι καιροί. Κι ενώ χθες, με την συντριβή της Εθνικής Βραζιλίας από την Εθνική Γερμανίας (7-1) όλοι μιλούσαμε για το πώς πέρασαν 64 χρόνια από τότε που η Βραζιλία υπέστη την ίδια ήττα, διερωτήθηκε κανείς πόσα χρόνια πέρασαν από το Έπος του 1940-41 και πόσοι βετεράνοι του θρυλικού Έπους αναπνέουν ακόμη, λησμονημένοι ενδεχομένως σε κάποια ανήλια διαμερίσματα των Αθηνών; Διαβάστε τι είπαν σε μια τιμητική εκδήλωση που έγινε γι’ αυτούς στις 24 Οκτωβρίου 2008 στη Βουλή των Ελλήνων!..
 • Ο ιστορικός λόγος του Σπυρίδωνα Τρικούπη στην εκφορά του Γεωργίου Καραϊσκάκη!...
  Ο ιστορικός λόγος του Σπυρίδωνα Τρικούπη στην εκφορά του Γεωργίου Καραϊσκάκη!...
  «Δροσιά, λέγω καὶ ἐγώ, δροσιὰ καὶ βροχὴ νὰ μὴ πέσουν πλέον παρὰ τὸ Φάληρον, καὶ ἀπαρχὰς νὰ μὴ δώση ἡ γῆ ἐκείνη. Εἰς τὴν γῆν ἐκείνην ἔπεσεν ὁ δυνατός, ὁ κοῦφος ὑπὲρ ἀετοὺς καὶ ὑπερ λέοντας κραταιός, ὁ δυνατός, τοῦ ὁποίου ἡ ρομφαία δὲν ἐστρέφετο εἰς τὴν θήκην της πρὶν βαφῆ μὲ τὸ αἶμα τῶν πληγωμένων, ἢ πρὶν ἀλειφθῆ μὲ τῶν δυνατῶν τὰ παχέα σπλάγχνα.»
 
Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι δύο ράγες της Ιστορίας πάνω στις οποίες κινείται το όχημα του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού σε μια ατέρμονη πορεία προς την αιωνιότητα!... Λαός που περιφρονεί τις πέτρες και τα χαρτιά του είναι καταδικασμένος ν’ αυτοκτονήσει!..
 
Συνεντεύξεις του Άγγελου Σακκέτου, ως καταστάλαγμα μιας δημοσιογραφικής πορείας 35 περίπου ετών!... Ένας αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της αλήθειας και μόνον της αλήθειας.. Την "αληθινής αλήθειας", όπως μάθαμε να λέμε στην δική μας Ελληνική Δημοσιογραφία!..
 
Διαλέξεις και Ομιλίες, έτσι όπως ακριβώς εδόθησαν στο παρελθόν σε διάφορα Πνευματικά Κέντρα, Συλλόγους, Σωματεία και διάφορα Ιδρύματα των Αθηνών ή της Περιφέρειας, ιδίως για θέματα σχέσεων Ελληνισμού και Ορθοδοξίας!..
 
Θύμησες και αναμνήσεις!... Νοσταλγικές ιστορίες, που φαντάζουν σήμερα σαν παραμύθι!.. Εκπληκτικές εμπειρίες και διηγήματα ή αφηγήσεις από διάφορους ανθρώπους, που έζησα ή γνώρισα στο διάβα της ζωής μου!.. Όλα εκείνα τα γεγονότα, που πέρασαν από τη φτωχική μου ζωή, ιδίως στο χωριό μου!
Αναζήτηση
Search
Newsletter
Για να λαμβάνετε newsletter παρακαλώ στείλτε μας το email σας!

Είσοδος χρηστών