Ο Λόγος του Θεού!..

Ο Λόγος του Θεού!..

Μια κατηγορία αφιερωμένη στους εορτάζοντες Αγίους της Ημέρας, τους Οσίους και τους Μάρτυρες της Ορθοδοξίας μας, οι οποίοι είχαν την αρετή και το θείο χάρισμα όχι απλώς να είναι αφοσιωμένοι με την σκληρή δοκιμασία της ασκητικής ζωής στον Ένα και Μοναδικό Θεό, τον Ιησού Χριστό, αλλά και να υπερασπίζονται μετά πάθους την πίστη τους, σύμφωνα με τον Συναξαριστή της επίσημης ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 • Εορτάζοντες Άγιοι της 19ης Νοεμβρίου!..
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων και Οσίων: Προφήτου Αβδιού. Μαρτύρων Αγαπίου, Άζη του θαυματουργού (1). Ανθίμου, Θαλελαίου, Χριστόφορου, Ευφημίας. Βαρλαάμ (†304), Ηλιοδώρου (†272). Οσίων Σίμωνος του θαυματουργού, του εκ Καλαβρίας και Βαρλαάμ ηγουμένου.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 18ης Νοεμβρίου!
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος (1) (†306) και Ρωμανού διακόνου (†308). Αλφαίου (Αλφειού ). Ζακχαίου διακόνου (†307) του εν Ισπανία. Νεομάρτυρος Αναστασίου, του εκ Παραμυθίας (Ηπείρου [†1743]). Οσίου Βασιλείου..
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 17ης Νοεμβρίου!..
  Γρηγορίου επισκόπου Νεοκαισαρείας, του θαυματουργού († 270). Γενναδίο (†471) και Μαξίμου πατριαρχών ΚΠόλεως. Οσίων Γενναδίου του εν Άθω, Ζαχαρίου του «σκυτόμου», Ιουστίνου, Ιωάννου του από «περιφανών», Ιωάννου του Δερμοκαΐτου. Λαζάρου ζωγράφου του ομολογητού. Λογγίνου του ασκητού και Νίκωνος θαυματουργού, του Ρώσου. Μάρτυρος Σάκ (Σάκτου) του Πέρσου.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 16ης Νοεμβρίου!
  Από την Εκκλησία μας σήμερα τιμάται η μνήμη του Αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου., της αγίας Ιφιγένειας της Παρθενομάρτυρος και του Αγίου Φιλουμένου του Νεοιερομάρτυρος.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 15ης Νοεμβρίου!
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά την ιερά μνήμη των Μαρτύρων και ομολογητών Αβίβου (222), Γουρίου και Σαμωνά (299-306). Ευψυχίου, Καρτερίου και Νεάρχου. Δημητρίου του εν Δαβουδίω, Ελπιδίου και Μαρκέλλου.Οσίων Θωμά πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, «του Νέου». Κυντιριανού (Κυντιώνος) επισκόπου Σελευκείας.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 14ης Νοεμβρίου!
  Από την Εκκλησία μας σήμερα τιμάται η μνήμη: Αποστόλου Φιλίππου (1), εκ των IB. Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά (†1340). Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου (†1800).
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 13ης Νοεμβρίου!
  Η Εκκλησια μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων και Οσίων: Ιωάννου Χρυσοστόμου (1) αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (†407). Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου (†1681).
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 12ης Νοεμβρίου!
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων και Οσίων: Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, «του ελεήμονος» (†616-620) και Λέοντος πατριάρχου ΚΠόλεως. Μαρτύρων Αντωνίου, Γερμανού, και Νικηφόρου. Αρσακίου. Νεομαρτύρων Νικολάου (†1732) καί Σάβα του Νιγδελή (†1726), των εν Κωνσταντινουπόλει. Οσίων Νείλου ασκητού, του Σιναΐτου και Νείλου του μυροβλύτου (†ε΄αι.), του εκ Κυνουρίας. Μαρτίνου επισκόπου (1) Φραγγίας του θαυματουργού, Ιωάσαφ και Μαρτίνου επισκόπου Ταρακίνης. Προφήτου Αχιά.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 11ης Νοεμβρίου!
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων και Οσίων: Μηνά Μεγαλομάρτυρος (†304). Των αγίων Μαρτύρων Βικεντίου διακόνου (1) (†304), Βίκτωρος († β’ αι.). Δράκωνα καί Στεφανίδος. Των Οσιων Θεοδώρου ομολογητού, ηγουμένου των Στουδίου και Μαξίμου «του δια Χριστόν σαλού».
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 10ης Νοεμβρίου!..
  Από την Εκκλησία μας σήμερα τιμούνται οι Άγιοι: Ολυμπάς, Ροδίων (η Ηρωδίων), Έραστος, Σωσίπατρος, Τέρτιος και Κουάρτος οι Απόστολοι εκ των 70 , Ορέστης ο Μάρτυρας , Θεοστήρικτος «ο εν Συμβόλοις» , Νόννος ο κατηχητής της Αγίας Πελαγίας , Μαρτίνος ο Επίσκοπος Ταρακίνης , Μίλος η Μίλης ο Θαυματουργός Επίσκοπος Ιερομάρτυρας και οι τρεις μαθητές του , Καλλιόπιος ο Μάρτυρας , Νίρος ο Μάρτυρας , Ωρίων ο Μάρτυρας , Αρσένιος ο Καππαδόκης , Δημητριανός ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αντιοχείας , Justus (Άγγλος)Σήμερα Εορτάζουν τα Ονόματα:Ορέστης , Αρσένιος, Αρσενία
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 7ης Νοεμβρίου!..
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη: Των εν Μελιτινή 33 Μαρτύρων († γ΄αι.): Ιέρωνος, Αθανασίου, Ανικήτου, Βαράχου, Βοστρυκίου, Γιγαντίου, Διοδότου, Δουκιτίου, Δωροθέου, Επιφανίου, Ευγενίου, Ευτυχίου, Ησυχίου, Θεαγένους, Θεμελίου, Θεοδότου, Θεοδούλου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Ιέρωνος, Ιλαρίου, Καλλιμάχου, Καλλινίκου, Καστρικίου, Κλαυδιανού, Λογγίνου, Μαμά, Μαξιμιανού, Νικάνδρου, Νίκωνος, Ξαντίκου, Ουαλερίου καί Ουΐκτωρος. Αθηνοδώρου, Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικέως, Αμβροσίου, Αντωνίου. Μελανίππου, Κασσίνης και Αντωνίου (1). Των εν Αμφιπόλει (Θεσσαλονίκης) μαρτυρησάντων • Αύκτου, Θεσσαλονίκης και Ταυρίωνος. Οσίων Λαζάρου του Γαλησιώτου και Αθηνοδώρου.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 6ης Νοεμβρίου!
  Παύλου αρχιεπισκόπου Κων / πόλεως (1) (†350), του ομολογητού και μάρτυρος. Μάρτυρος Νικάνδρου. Οσίων Αβραάμ (Βαρλαάμ) και Λουκά των Ρώσων. Λουκά του Σικελού, του εν Κορινθία ασκήσαντος, Δημητριανού επισκόπου Χυτρών (Κύπρου), του θαυματουργού, Παύλου, του δια Χριστον σαλού, Λεονάρδου.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 5ης Νοεμβρίου!
  Μαρτύρων Γαλακτίωνος καί Επιστήμης († γ΄αι.). Αγίων Γαΐου επισκόπου Εφέσου, Ερμά επισκόπου Φιλίππων, Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης. Πάτροβα επισκόπου Ποτιόλων και Φιλολόγου επισκόπου Σινώπης. Μάρτυρος Παμφίλου, του πρεσβυτέρου. Αγαθαγγέλου, Δομετίου, Δομνίνου, Δωροθέου πρεσβυτέρου, Ευψυχίου, Θεοτίμου, Θεοφίλου, Καρτερίου, Κάστορος επισκόπου, Σιλβανού, Τιμοθέου και Φιλοθέου. Οσίου Γρηγορίου του ομολογητού. Ιωνά επισκόπου Νοβογοροδίας και Παύλου επισκόπου.
 • Εορτάζοντες Άγιοι της 4ης Νοεμβρίου!
  Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων: Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, του εν Ολύμπω Προύσης(†846). Ιερομαρτύρων Νικάνδρου επισκόπου Μύρων († α΄ αι.) και Ερμείου πρεσβυτέρου († α΄ αι.). Μάρτυρος Πορφυρίου (2), εξ Εφέσου.Ευσεβέστατου βασιλέως Ιωάννου (Βατάζη), του «ελεήμονος». Του αγίου και Δικαίου Αβιμέλεχ.