Εν Εκκλησίαις...

Εν Εκκλησίαις...

 

 • Εν Εκκλησίαις…
  25 Απριλίου: Μεγάλη Πέμπτη - Ο Μυστικός Δείπνος (1) Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου (2). Μάρτυρος Νίκης και ετέρων Οκτώ Οσιομαρτύρων και Αναχωρητών. Μακεδονίου (3) πατριάρχου Κων/πόλεως.
 • Εν Εκκλησίαις…
  24 Απριλίου: Μεγάλη Τετάρτη - Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω (1). Οσίων Ελισάβετ της θαυματουργού (2) και Σάβα του Ρώσου. Ιερομαρτύρων Αχιλλέως, Φήλικος και Φουρτουνάτου. Μαρτύρων Βαλεντίωνος και Πασικράτους. Σάββα στρατηλάτου του Γότθου, και των δι αυτού πιστευσάντων 70 στρατιωτών. Ευσεβίου, Λεοντίου, Λογγίνου, Νέωνος,Χριστοφόρου, Δημητρίου, Δανάβου και Νέσταβος. Νεομαρτύρων Δούκα του Μυτιληναίου (3), του εν τη Βασιλευούση (†1564) και Νικολάου του εν Μαγνησία (†1776).
 • Εν Εκκλησίαις…
  23 Απριλίου: Μεγάλη Τρίτη - Των Δέκα Παρθένων (1). Αγίου Γεωργίου, του Τροπαιοφόρου (κινητή εορτή. Για το 2019 ο Άγιος Γεώργιος εορτάζεται αμέσως μετά την Ανάσταση του Κυρίου, την Δευτέρα 29 Απριλίου 2019). Μαρτύρων Αθανασίου του από «μάγων», Ανατολίου, Γλυκερίου του γεωργού, Δονάτου και Θερινού, εκ Βουθρωτού (Ηπείρου) και Πρωτολέοντος του στρατηλάτου, Ουαλερίου. Νεομαρτύρων Γεωργίου του Κυπρίου, του εν Πτολεμαΐδι (†1752) και Λαζάρου Βουλγάρεως, του εν Περγάμω (†1802).
 • Εν Εκκλησίαις…
  22 Απριλίου: Μεγάλη Δευτέρα - Ιωσήφ του Παγκάλου (1). Αποστόλου (Ο΄) Ναθαναήλ (2). Θεοχάρους και Αποστόλου οσίων των εν Άρτη. Νεάρχου. Οσίου Θεοδώρου του Συκεώτου (3), επισκόπου Αναστασιουπόλεως (†613).
 • Εν Εκκλησίαις…
  21 Απριλίου: Κυριακή των Βαΐων (1), Ιερομάρτυρος Ιανουαρίου επισκόπου Βενεβενδού (†305) και των συν αυτώ: Πρόκλου, Σώσσου και Φαίστου, των διακόνων Δησιδερίου Αναγνώστου, Ακουτίωνος και Ευτυχίου. Αλεξάνδρας της βασιλίσσης και των συν αύτη: Απολλώ, Ισαακίου και Κοδράτου. Μαξίμου (2) πατριάρχου Κων/πόλεως (†434)και Αναστασίου του Σιναΐτου (†685). Καρόλου.
 • Εν Εκκλησίαις…
  20 Απριλίου: Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων και Οσίων ως ακολούθως: Ανάσταση του Λαζάρου (1), Αποστόλου (Ο΄) Ζακχαίου, του αρχιτελώνου της Ιεριχώ. Ιερομάρτυρος Αναστασίου, επισκόπου Αντιοχείας. Μαρτύρων Ακινδύνου, Αντωνίνου, Βίκτωρος, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεωνά, Καισαρίου, Σεβηριανού και Χριστοφόρου. Οσίων Αθανασίου (2) κτίτορος της Μονής των Μετεώρων (†1310) και Ιωάσαφ. Θεοδώρου του «Τρίχινα», Ιωάννου του Παλαιολαυρίτου.
 • Εν Εκκλησίαις…
  19 Απριλίου: Οσιομαρτύρων Παφνουτίου (1) και Αγαθαγγέλου του εν Άθω (†1818). Μαρτύρων Διονυσίου, Θεοδώρου, Σωκράτους του εν Πέργη και των συν αυτοίς. Τρύφωνος πατριάρχου Κπόλεως, Γεωργίου επισκόπου Αντιοχείας της Πισιδίας του ομολογητού. Συμεών του «μονοχίτωνος και ανυπόδητου», ιδρυτού της ιεράς Μονής Φλαμουρίου, εν Πηλίω (1594), και Φίλιππης μητρός αγίου Θεοδώρου, του εκ Πέργης.
 • Εν Εκκλησίαις…
  18 Απριλίου: Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των Αγίων και Οσίων ως ακολούθως: Όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής (1), μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, Άγιος Σάββας ο Στρατηλάτης ο Γότθος, Οσία Αθανασία εξ Αιγίνης η Θαυματουργός, Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης ο Νεομάρτυρας εξ Ιωαννίνων. Άγιος Κοσμάς ο Ομολογητής Επίσκοπος Χαλκηδόνας, Άγιος Τούνομ ο εμίρης, ο Μάρτυς, Άγιος Ιωάννης ο Κουλικάς, Άγιος Ακάκιος ο Β' Επίσκοπος Μελιτηνής, Όσιος Ευθύμιος ο Θαυματουργός, Όσιος Ναυκράτιος ο Στουδίτης, Άγιος Κύριλλος ο ΣΤ' ο Ιερομάρτυρας, Όσιος Ευθύμιος ο Φωτιστής της Καρελίας, Όσιος Ματθαίος, Όσιοι Αντώνιος και Φήλικας, Όσιος Βασίλειος ο Θαυματουργός εκ Γεωργίας, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαξίμου.
 • Εν Εκκλησίαις…
  17 Απριλίου: Συμεώνος (1) ιερομάρτυρος επισκόπου εν Περσία (†344), Αγαπητού πάπα Ρώμης (†536) Αδριανού μάρτυρος (†251), Μακαρίου επισκόπου Κορίνθου (2), του Νοταρά (†1805).
 • Εν Εκκλησίαις…
  16 Απριλίου: Φήλικος επισκόπου και Ιανουαρίου πρεσβυτέρου. Μαρτύρων Σεπτεμίνου και Φουρτουνάτου. Μάρτυρος Λεωνίδη του εν Νέα Επιδαύρω Ναυπλίας και του υπ αυτόν πνευματικού χορού: Βασιλίσσης, Γαλήνης, Θεοδώρας, Καλλίδος, Νίκης, Νουνεχίας, Χαρίσσης και Ειρήνης (†258). Μάρτυρος Θεοδότης και των θυγατέρων αυτής Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας (1). Νεομάρτυρος Μιχαήλ του Βουρλιώτου (2) (†1772). Οσιομάρτυρος Χριστόφορου του εν Ανδριανουπόλει (†1818).
 • Εν Εκκλησίαις…
  15 Απριλίου: Κρήσκεντος του εν Μύροις (1) και Παυσολυπίου. Ιερομαρτύρων Λεωνίδου επισκόπου Αθηνών(2) και Θεοδώρου πρεσβυτέρου. Μαρτύρων Αναστασίας και Βασιλίσσης (3). Ο Άγιος Λεωνίδας, Επίσκοπος Αθηνών, κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 250 μ.Χ. Σε κάποιους από τους Κώδικες αναφέρεται ως Μάρτυς, γεγονός όμως που δεν αποδεικνύεται.
 • Εν Εκκλησίαις…
  14 Απριλίου: Ε΄ Κυριακή των Νηστειών - Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, Αποστόλων (Ο΄) Αριστάρχου του Θεσσαλονικέως, επισκόπου Απαμείας, Πούδη και Τροφίμου (1). Μαρτύρων Αρδαλίωνος του μίμου και Θωμαΐδος. Νεομάρτυρος Δημητρίου του εκ Χώρας (2) (Τριφυλίας) και εν Τριπόλει μαρτυρήσαντος (†1803).
 • Εν Εκκλησίαις…
  13 Απριλίου: Η Εκκλησία μας σήμερα τιμά τη μνήμη των ακόλουθων Αγίων και Οσίων: Μαρτίνου (1) πάπα Ρώμης, του ομολογητού (†655). Μαρτύρων Δάδα, Κυντιλλιανού, Μαξίμου, Ελευθερίου του Πέρσου (2), Ζωίλου, Θεοδοσίου, Θεοδοσίας της βασιλίσσης και Γεροντίου.
 • Εν Εκκλησίαις…
  12 Απριλίου: Ακάθιστος Ύμνος. Βασιλείου επισκόπου Παρίου (1), του ομολογητού (η΄αι.). Οσίας Ανθούσης (2), θυγατρός βασιλέως Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου (†801). Ιερομάρτυρος Αρτέμονος πρεσβυτέρου. Οσιομαρτύρων Δαβίδ, Ιωάννου και Μηνά. Ακακίου του Καυσοκαλυβίτου (†1730). Μαρτύρων Δήμη και Πρωτίωνος. Οσίων Γεωργίου και Σεργίου, πατριαρχών Κων/πόλεως.