Εν Εκκλησίαις...

Εν Εκκλησίαις...

 

 • Εν Εκκλησίαις!..
  5 Ιουνίου: Ιερομαρτύρων Δωροθέου († 362) και Θεοδώρου, επισκόπων Τύρου. Δέκα Μαρτύρων, των εν Αιγύπτω: Απόλλωνος, Αρείου, Γοργίου, Λεωνίδου (πατρός Ώριγένους), Μαρκιανού, Νικάνδρου, Πάμφωνος, Υπερεχίου, Ειρήνης και Σελήνης (†δ΄αι.). Μαρτύρων Πλουτάρχου και Σερίνου. Κόνωνος και Χριστόφορου, των από Ρώμης. Νόννου. Νεομάρτυρος Μάρκου, του νέου, του εν Χίω (1) (1801). Οσίου Θεοδώρου δουκός, του Ρώσου.
 • Εν Εκκλησίαις!.
  4 Ιουνίου: Μητροφάνους (1) αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως (†326). Οσιομάρτυρος Ιωάννου ηγουμένου της Μοναγρίας. Μάρθας και Μαρίας (2), των αδελφών του Λαζάρου. Οσίων Αλωνιού και Σοφίας, της ασκητικώς βιωσάσης.
 • Εν Εκκλησίαις!..
  3 Ιουνίου: Των Αγίων Πάντων, Μαρτύρων Λουκιλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς 4 νηπίων: Διονυσίου, Κλαυδίου, Παύλου και Υπατίου(†370-375). Μάρτυρος Υακίνθου Οσίων Πάππου επισκόπου Χυτρών και Αθανασίου του θαυματουργού (2). Οσίας Ιερίας.
 • Εν Εκκλησίαις!..
  2 Ιουνίου: Κυριακή του τυφλού. Νικηφόρου πατριάρχου (1) Κων /πόλεως, του ομολογητού (†828). Ιερομάρτυρος Εράσμου, του εν Αχρίδι, και των δι αυτού 20.000 πιστευσάντων Μαρτύρων. Λεάνδρου μάρτυρος, του Ηπειρώτου. Μεγαλομάρτυρος Ιωάννου, του Ρώσου. Νεομαρτύρων Ιωάννου του Τραπεζουντίου (†1492), Δημητρίου του Φιλαδελφέως (†1679) και Κωνσταντίνου του εξ Αγαρηνών (†1819).Οσίου Μαρίνου, του κατά κόσμον Βαάνη.
 • Εν Εκκλησίαις!..
  1 Ιουνίου: Ιουστίνου (1) του φιλοσόφου και απολογητού (†166) και των μετ αυτού μαρτυρησάντων: Ιέρακος, Ευελπίστου, Λιβεριανού, Παίωνος, Χαρίτωνος και Χαριτούς της παρθένου.Μαρτύρων Γερασίμου, Θεσπεσίου, Ιουστίνου, Ιούστου, Νέωνος Φίρμου, των εν Αντιοχεία επί Δεκίου, Μυρίων Μαρτύρων. Οσίων Εράσμου, Πύρρου, του παρθένου, Διονυσίου του θαυματουργού και μακαρίου Αγαπητού, αμίσθου, των Ρώσων.
 • Εν Εκκλησίαις!..
  31 Μαϊου : Μαρτύρων Ερμείου (1) (†β΄αι.), Ευσεβίου και Χαραλάμπη εν Ασκάλωνι. Αγίας Πετρονίλας, θυγατρός του αποστόλου Πέτρου.
 • Εν Εκκλησίαις!..
  30 Μαΐου: Οσίου Ισαακίου του ομολογητού (1), ηγουμένου της μονής των Δαλμάτων (†383). Μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης. Εύπλου, Ρωμανού, Τελετίου «και του πλήθους των εν Νικομήδεια καέντων αγίων». Οσίων Ευσταθίου πατριάρχου Κων/πόλεως και Βαρλαάμ.
 • Εν Εκκλησίαις!..
  29 Μάιου: Παρθενομαρτύρων Θεοδοσίας της εν Καισαρεία (†307) και Θεοδοσίας της εν Κων/πόλει (1) (†730). Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου. Νεομαρτύρων Ανδρέου Αργέντου, του Χιοπολίτου (†1465) και Ιωάννου ή Νάννου του Θεσσαλονικέως (†1802). Αλεξάνδρου, αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας (2) (†328). Οσίων Ιωάννου του σαλού και Υπατίου ηγουμένου της ιεράς Μονής Ρουφίνου.
 • Εν Εκκλησίαις…
  28 Μαΐου. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων και Οσίων ως ακολούθως: Άγιος Ευτύχιος Επίσκοπος Μελιτηνής (1), Αγία Ελικωνίδα, Άγιος Ανδρέας ο διά Χριστόν σαλός (3), Άγιος Νικήτας Αρχιεπίσκοπος Χαλκηδόνας, Άγιοι Κρήσκης, Παύλος και Διοσκορίδης, Άγιος Μήτρος, Άγιος Αρσένιος Επίσκοπος Βεροίας, Άγιος Ιγνάτιος Επίσκοπος Ροστώβ, Άγιος Γερόντιος της Μόσχας, Άγιος Σωφρόνιος εκ Βουλγαρίας, Οσία Φιλοθέα η Παρθενομάρτυρας, Άγιος Σενατόρος Επίσκοπος Μιλάνου, Άγιος Αλέξανδρος Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, Οσία Έλενα του Ντιβέεβο, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Γκαλίτς της Ρωσίας, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Κυρίας της Ειρήνης, εν Ρωσία, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του «νοητού τείχους», εν Ρωσία.
 • Εν Εκκλησίαις!.
  27 Μαΐου: Ιερομαρτύρων Ελλαδίου (1) (†ς΄αι. ) και Θεράποντος. Μαρτύρων Αλυπίου και Ευβιότου. Ιουλιανής και Παύλου. Οσίου Ιωάννου ομολογητού του Ρώσου (2) (†1730), του εν Νέω Προκοπίω Ευβοίας.
 • Εν Εκκλησίαις…
  26 Μαϊου: Αποστόλων (Ο΄) Κάρπου (1) επισκόπου γενομένου της Μακεδονικής Βερροίας, Αλφαίου και Ιούδα. Μαρτύρων Αβερκίου και Ελόνης. Νεομαρτύρων Αλεξάνδρου Δερβίση (2), του Θεσσαλονικέως (†1794) και Μήτρου (†1794). Συνεσίου επισκόπου Καρπασίας.
 • Εν Εκκλησίας!..
  25 Μαΐου: Μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου (1). Μαρτύρων Κελεστίνου (2) και Παγχαρίου. Οσίου Ολβιανού.
 • Εν Εκκλησίαις!..
  24 Μαΐου: Οσίων Συμεώνος (1), του εν τω Θαυμαστώ όρει (†590), Νικήτα στυλίτου, του Ρώσου και Κυριακού του εν Κύπρω. Μεγαλομάρτυρος Μελετίου του στρατηλάτου και των συν αυτώ. Ιωάννου και Στεφάνου, του «ακοιμήτου». Σεραπίωνος του Αιγυπτίου, Καλλινίκου του μάγου, των 12 Κομητών και Τριβούνων: Διδύμου, Θεοδωρίσκου, Θεοδώρου, Μαρκελλίνου, Μαρκέλλου, Μελετίου, Μερκουρίου, Φαύστου, Φήστου, Φίληκος και Φωτεινού• των τριών γυναικών: Μαρκιανής, Παλλαδίας και Σωσάννης των δύο Νηπίων: Κυριάκου και Χριστιανού και του λοιπού πλήθους των συν αυτοίς μαρτυρησάντων χιλιάδων ένδεκα και διακοσίων οκτώ (†208).
 • Εν Εκκλησίαις!..
  23 Μαΐου: Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του Ρωμαίου. Οσιομάρτυρος Λουκά του εν Μυτιλήνη (†1802). Οσίων Μιχαήλ επισκόπου Συνάδων (1), του ομολογητού (†821) και Συνεσίου επισκόπου Καρπασίας της Κύπρου. Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά.